بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام
در نظرسنجي بورس نيوز مطرح شد:

تنور سرد بورس در دوره انتخابات گرم خواهد شد؟!

بازار سرمايه طي دوره طولاني دچار ركود و رخوتي شده كه تاكنون هيچ يك از عوامل داخلي و خارجي همچون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، ارائه بسته خروج غير تورمي از ركود و نيز اجراي طرح برجام نتوانسته سبب برون رفت بورس از روند نزولي مداوم شود.

همواره عوامل و رويدادهاي مختلفي بر روند معاملات بازارهاي مالي بويژه بازار سرمايه اثر گذار است و در اين ميان برگزاري انتخابات رياست جمهوري يكي از اين رويدادها به شمار مي رود. آنچنان كه چندي پيش برگزاري انتخابات رياست جمهوري كشور آمريكا به دليل حساسيت و اثر گذاري نتايج آن بر سرنوشت اجراي برجام براي دوره اي كوتاه مدت بر كليت بازار سرمايه اثر گذاشت.

بر اساس گزارش بورس نيوز، بازار سرمايه طي دوره طولاني دچار ركود و رخوتي شده كه تاكنون هيچ يك از عوامل داخلي و خارجي همچون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، ارائه بسته خروج غير تورمي از ركود و نيز اجراي طرح برجام نتوانسته سبب برون رفت بورس از روند نزولي مداوم شود.


در نظرسنجي بورس نيوز مطرح شد:

تنور سرد بورس در دوره انتخابات گرم خواهد شد؟!

بازار سرمايه طي دوره طولاني دچار ركود و رخوتي شده كه تاكنون هيچ يك از عوامل داخلي و خارجي همچون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، ارائه بسته خروج غير تورمي از ركود و نيز اجراي طرح برجام نتوانسته سبب برون رفت بورس از روند نزولي مداوم شود.

همواره عوامل و رويدادهاي مختلفي بر روند معاملات بازارهاي مالي بويژه بازار سرمايه اثر گذار است و در اين ميان برگزاري انتخابات رياست جمهوري يكي از اين رويدادها به شمار مي رود. آنچنان كه چندي پيش برگزاري انتخابات رياست جمهوري كشور آمريكا به دليل حساسيت و اثر گذاري نتايج آن بر سرنوشت اجراي برجام براي دوره اي كوتاه مدت بر كليت بازار سرمايه اثر گذاشت.

بر اساس گزارش بورس نيوز، بازار سرمايه طي دوره طولاني دچار ركود و رخوتي شده كه تاكنون هيچ يك از عوامل داخلي و خارجي همچون كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، ارائه بسته خروج غير تورمي از ركود و نيز اجراي طرح برجام نتوانسته سبب برون رفت بورس از روند نزولي مداوم شود. بر اين اساس در شرايطي كه دولت و حتي متوليان بازار سرمايه توجهي به اين بازار و پتانسيل هاي آن براي رشد و بالندگي ندارند، چشم اميد سهامداران متضرر و نا اميد بورس به انتخابات رياست جمهوري كشورمان كه 29 ارديبهشت ماه برگزار مي شود، معطوف شده تا شايد دولت و دولتمردان جهت مناسب جلوه دادن عملكرد خود در عرصه اقتصادي نيم نگاهي به بازار سرمايه داشته باشند و براي مدتي روح اميد و شادابي در بازار سرمايه دميده شود و اندكي از زيان هاي هنگفت اهالي شيشه اي جبران گردد.

در همين راستا اين پايگاه خبري نظرسنجي با محوريت اقدامات و برنامه هاي احتمالي دولت پيرامون بازار سرمايه در زمان انتخابات رياست جمهوري كشور برگزار نمود.

به نظر شما دولت در آستانه انتخابات در اقتصاد و بازار سرمايه كشور با استفاده از محرك هاي خاص رونق ايجاد خواهد كرد؟

تنور سرد بورس در دوره انتخابات گرم خواهد شد؟!

تعداد كل آراء: 3,873

همانطور كه از جدول بالا مشخص است، بيش از 3500 نفر در اين نظرسنجي شركت كرده اند كه از ميان آنها حدود 38 درصد از آراء به گزينه اول رأي داده اند و بر اين باورند كه دولت در آستانه انتخابات حتماً برنامه هايي جهت ايجاد رونق در بورس اجرايي خواهد كرد. البته اين موضوع با توجه به تجربه اهالي بازار سرمايه در دوره هاي انتخاباتي قبل چندان دور از ذهن نيست. چرا كه سهامداران به خوبي خاطره خوش دوره انتخابات اخير را به خاطر دارند كه قبل از برگزاري انتخابات نقدينگي جديد و تقاضا براي خريد سهام در بورس ايجاد شده بود و در عين حال پس از مشخص شدن نتايج انتخابات با توجه به برگزيده شدن كانديداي مورد قبول اغلب اهالي بازار سرمايه روندي رو به رشد و صعودي را سپري كرد و بموجب آن بازدهي مطلوبي را نصيب اغلب سهامداران نمود.

گزينه دوم نيز حدود 34 درصد از آراء را به خود اختصاص داد و اين گروه از فعالان بازار سرمايه معتقدند كه دولت حتي در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري به منظور جلب نظر سرمايه گذاران هيچ اقدامي انجام نمي دهد و بازار سرمايه در اين دوره نيز در سراشيبي نزول خواهيد بود، به نظر مي رسد اين ديدگاه از عملكرد دولت فعلي در خصوص حمايت از بازار سرمايه و سهامداران طي ماه هاي گذشته و برآورد نشدن انتظارات آنها در اين خصوص نشأت مي گيرد. چرا كه در اين مدت شاهد تقويت بازار پول و جذب مبالغ قابل توجهي سپرده توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بوديم و بازدهي بدون ريسك بانك ها سبب شد تا بازار سرمايه در مقابل بازار پول كمتر عرض اندام كند. در اين شرايط تغيير سياست هاي سازمان بورس در پي تغيير رييس آن سبب شد تا در بازار سهام، بازار اوارق بدهي بسط و گسترش يابد و بخش عمده اي از حجم و ارزش معاملات به اوراق با درآمد ثابت اختصاص يابد.

مابقي آراء از آن گزينه سوم مي شود و 24 درصد از بيش از 3500 نفر اميدوارند تا در دوره برگزاري انتخابات دولت اقدامات كارآمدي را در راستاي رشد و بالندگي بازار سرمايه به اجرا درآورد. به عبارت بهتر مي توان گفت با احتساب آراء اختصاص يافته به گزينه اول و سوم اغلب شركت كنندگان در اين نظرسنجي در انتظار روزهاي سودآور و سبز در بازار سرمايه همزمان با انتخابات رياست جمهوري كشورمان هستند.

بايد ديد كه كدام ديدگاه همسو با سياست هاي دولت در زمان برگزاري مهمترين انتخابات در كشور خواهد بود و آيا تنور سرد بورس در دوره انتخابات گرم خواهد شد يا نه؟


يك كارشناس بازار سرمايه به بورس پرس اعلام كرد:


اثر نرخ ارز بر صنايع بورسي فعلا" روشن نيست / شاخص بدون تغيير تا آخر سال


يك كارشناس بازار سرمايه با اعلام اينكه اثر نرخ ارز بر صنايع بورسي فعلا" روشن نيست اعلام كرد: شاخص تا پايان سال تغيير خاصي نخواهد داشت.

 علينقي رفيعي امام در گفت وگو با بورس پرس، به اثرات افزايش قيمت دلار بر صنايع بورسي اشاره كرد و گفت: بدليل اينكه مشخص نيست روند افزايش قيمت ادامه دارد يا خير، بايد منتظر ماند. اين تغييرات در كوتاه مدت بر صنايع مرتبط مؤثر نخواهد بود اما در صورت تداوم روند صعودي نرخ ارز تا سال 96 صنايع مرتبطي كه مواد اوليه آنها از خارج كشور تهيه مي شود و ارز بر هستند مانند صنعت داروسازي...،و يا صنايع ارز آور مانند پتروشيمي يا صنايعي كه صادرات دارند تأثيرگذار خواهد بود. بنابراين اظهار نظر در مورد اين مسأله به سهولت امكان پذير نيست.

اين كارگزار در خصوص وضعيت شاخص بورس تا پايان سال گفت: به نظر نمي رسد شاخص تا پايان سال تغيير خاصي داشته باشد. البته تغييرات منفي در صنايع حاضر در بورس نخواهيم ديد اما برخي عوامل برون سازماني مي تواند به بهبود وضعيت بازار كمك كند كه انتظارات در جهت بهبود بازار وجود دارد.

رفيعي امام ادامه داد: با حذف صفر از واحد پول كشور عملا تغييري در وضعيت بازار سرمايه شاهد نخواهيم بود و تمام هزينه هايي كه اين تغيير در پي دارد صرفا شكلي است. اعمال اين كار شرايط اقتصادي خاصي مي طلبد در حقيقت همه اركان اقتصاد كشور بايد براي پذيرش اين تغيير مهيا باشد.

وي به تجربه برخي كشورها در تغيير واحد پول يا حذف صفر اشاره كرد و افزود: با توجه به مطالعات محققان و اطلاعات تحليلگران مشخص است كه برخي كشورهايي كه تجربه موفقي در اين خصوص داشته اند از لحاظ بنيادين شرايط رشد را دارا بودند مانند روسيه و تركيه و اين كشورها از مرحله گذار با موفقيت عبور كرده اند ولي با شرايط اقتصادي كشور بعيد به نظر مي رسد چنين تغييري ايجاد شود.

مدير پذيرش بورس تهران در گفت وگو با بورس پرس اعلام كرد:
مرحله تازه عرضه اوليه سهام با 5 شركت / بيش از 31 شركت پشت دروازه بورس

مدير پذيرش بورس تهران با اعلام آمادگي ۵ شركت براي عرضه اوليه و اضافه شدن ۷ شركت ديگر به اين فهرست، از بررسي اوليه ۲۴ شركت جديد و نهايي شدن فرايند شركت ملي نفت‌كش تا پايان سال خبر داد.


اسماعيل درگاهي در گفت وگو با پايگاه خبري بورس پرس، درباره آخرين وضعيت شركت هاي آماده عرضه اوليه در بورس اظهار داشت: شركت‌هاي گروه دارويي بركت، فولاد كاوه جنوب كيش، پالايشگاه جي، صنعتي مينو و ترانسفورماتور توزيع زنگان در صف عرضه قرار دارند كه با عرضه اولين شركت از اين گروه يعني شركت گروه دارويي بركت، عرضه هاي اوليه وارد فاز جديدي خواهد شد.

وي ادامه داد: اين درحالي است كه با نهايي شدن مراحل درج شركت‌هاي ديگري كه مرحله موافقت هيات پذيرش را طي كرده اند، به فهرست شركتهاي آماده عرضه افزوده خواهد شد. اين شركتها شامل گروه هتل هاي هما، تامين سرمايه اميد، توسعه نفت و گاز پرشيا، توليد انرژي برق شمس پاسارگاد، چدن سازان، مادر تخصصي مالي و سرمايه‌گذراي سينا، ايرانيان اطلس و چندين شركت ديگر هستند كه تكميل مستندات آنها در دستور كار كارشناسان پذيرش بورس قرار دارد.

اين مقام مسئول افزود: شركت‌هاي تامين سرمايه بانك ملت، مديريت طرح و توسعه آينده پويا، هلدينگ برق و انرژي غدير، سيمرغ به همراه 20 شركت ديگر نيز جزو شركت هايي هستند كه مرحله كارشناسي و بررسي اوليه پذيرش براساس مقررات موجود را طي كرده و با تكميل مدارك و اطلاعات و به محض حصول ميزان آمادگي مدنظر بورس، در جلسات هيات پذيرش طرح موضوع خواهد شد.

درگاهي ادامه داد: يكي از پرونده هاي با اهميت امسال، پرونده شركت ملي نفت‌كش است كه طبق اقدامات انجام شده، انتظار مي‌رود با پايان سال بخش عمده فرآيند پذيرش آن انجام شود. همچنين از ميان درخواست هاي موجود، به زودي درخواست پذيرش دو شركت پلي پروپيلن جم (از زيرمجموعه هاي پتروشيمي جم) و اكتشاف انرژي گستر پارس (از زيرمجموعه هاي هلدينگ انرژي بنياد مستضعفان) در هيات پذيرش مطرح خواهد شد.

در پايان معاملات امروز رخ مي دهد:
توقف نماد سومين شركت پرجمعيت بورس

نماد سومين شركت پرجمعيت بورس در پايان معاملات امروز بسته مي شود.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در پي اعلام مجمع عادي بطور فوق العاده شركت توسعه معادن روي ايران براي انتخاب اعضاي هيات‌مديره (ساعت 11 سه شنبه جاري در زنجان) ، نماد اين شركت در پايان معاملات امروز بسته مي شود.

براساس اين گزارش، "كروي" با برخورداري از بيش از 125 سهامدار، سومين شركت بورسي پرجمعيت و بعد از سرمايه گذاري توسعه صنعتي و ايران خودرو بشمار مي رود.
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۲ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۲۰:۰۵ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 9
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4760
امکانات وب