بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام
در گفتگو با مدير مالي هلدينگ نفت و گاز پارسيان بررسي شد:

تبعات مختلف افزايش نرخ ارز و قيمت هاي جهاني بر پتروشيمي ها و پالايشي ها

قيمت ارز، بهاي جهاني نفت و نرخ فروش محصولات پتروشيمي بخشي از مولفه هايي هستند كه شركت هاي پالايشي و پتروشيمي با آن درگيرند. به طوريكه مي توان گفت در حالي كه شركت هاي پالايشي متأثر از رشد نرخ ارز به طور مستقيم با افزايش سودآوري همراه مي شوند، شركت هاي پتروشيمي از رشد قيمت ارز تبعات مثبت و منفي مي پذيرند.

صنايع پتروشيمي و پالايشي از جمله گروه هايي هستند كه وضعيت سودآوري آنها با روند متغيرهايي همچون ارز، بهاي جهاني نفت و قيمت محصولات در بازارهاي جهاني ارتباط مستقيمي دارد و در شرايط فعلي برخي از شركت هاي پتروشيمي با توجه به رشد نرخ ارز و روند افزايشي نرخ فروش محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني پس از ماه ها بار ديگر مورد توجه اهالي بازار سرمايه قرار گرفته اند.

در همين ارتباط، مدير مالي شركت گسترش نفت و گاز پارسيان در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز عنوان كرد: قيمت ارز، بهاي جهاني نفت و نرخ فروش محصولات پتروشيمي بخشي از مولفه هايي هستند كه شركت هاي پالايشي و پتروشيمي با آن درگيرند. به طوريكه مي توان گفت در حالي كه شركت هاي پالايشي متأثر از رشد نرخ ارز به طور مستقيم با افزايش سودآوري همراه مي شوند، شركت هاي پتروشيمي از رشد قيمت ارز تبعات مثبت و منفي مي پذيرند.

نبي زاده افزود: واحدهاي پتروشيمي خوراك مصرفي خود را با ارز مبادله اي دريافت مي كنند در و مقابل محصولات توليدي خود را با ارز آزاد به فروش مي رسانند. از اين رو در شرايط فعلي افزايش نرخ جهاني محصولات مستقيماً منجر به افزايش سودآوري شركت ها خواهد شد.آنچنان كه در شرايط فعلي در پي افزايش قيمت متانول و نيز اوره و آمونياك در بازارهاي جهاني شاهد اعلام تعديل مثبت سودآوري شركت هاي توليد كننده هستيم. اين در حالي است كه به نظر مي رسد به دليل افت قابل توجه قيمت ها طي چند وقت اخير افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي قيمت ها چندان به چشم نيامده و تبعات مثبت با اهميتي بر وضعيت سودآوري شركت ها اعمال نكرده است. چرا كه واحدهاي پتروشيمي بودجه سال مالي خود را طي بهمن ماه سال قبل تدوين كرده اند و اگرچه قيمت ها را در گزارش هاي بعدي خود تعديل نموده اند، اما تاكنون به ميانگين قيمت هاي برآوردي در بودجه شركت نرسيده است.

نبي زاده در ادامه به اثرات يكسان سازي نرخ ارز بر وضعيت درآمدها و هزينه هاي شركت هاي پتروشيمي اشاره كرد و گفت: همانطور كه عنوان شد خوراك مصرفي شركت هاي پتروشيمي با ارز مبادله اي و نرخ فروش محصولات با ارز آزاد محاسبه مي شود. از اين رو در صورت اجراي سياست دولت مبني بر تك نرخي شدن ارز هزينه هاي توليد واحدهاي پتروشيمي نسبت به درآمدهاي آنها با شيب بيشتري افزايش خواهد يافت و در صورتيكه قيمت خوراك مصرفي با ارز آزاد اعمال شود حتي امكان تعديل منفي شركت ها نيز وجود دارد. همچنين در حالي لايحه بودجه كل كشور دولت با ارز 3300 توماني تدوين شده كه در شرايط فعلي شركت هاي پتروشيمي با ارز مبادله اي 2900 تا 3000 تومان خوراك مصرفي دريافت مي كنند. از اين رو در صورتيكه نرخ ارز مبادله اي در محدوده 3300 تومان تعيين شود با افزايش هزينه هاي توليد مواجه خواهند شد. اميدواريم تا اين امر با افزايش قيمت ارز و رشد قيمت فروش محصولات در بازارهاي جهاني پوشش داده شود.

وي در خصوص روند آتي قيمت ها در بازارهاي جهاني اظهار داشت: اگرچه اظهار نظر در اين خصوص اندكي دشوار است، اما كارشناسان و تحليلگران اين حوزه معتقدند كه طي ماه هاي آتي افزايش يا كاهش با اهميتي در روند قيمت ها مشاهده نخواهد شد و پيش بيني مي شود تا نرخ ها در همين محدوده تثبيت شود.

مدير مالي هلدينگ نفت و گاز پارسيان در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اعلام مجدد تعديل مثبت سود برآوردي از سوي واحدهاي پتروشيمي وجود دارد، گفت: شركت هاي پتروشيمي همواره از پتانسل اعلام تعديل سود برآوردي برخوردارند، اما مي بايست كليه فاكتورها در نظر گرفته شود. در مقابل اما به نظر مي رسد شركت هاي پالايشي همراه با رشد نرخ ارز با روند رو به رشد سودآوري مواجه خواهند شد كه البته متغيرهاي اثر گذار بر وضعيت سودآوري اين واحدها همچون نرخ خريد خوراك مصرفي و قيمت فروش فرآورده هاي توليدي در دست دولت و شركت پالايش و پخش قرار دارد كه در پي آن مي بايست براي تحليل و بررسي احتمال اعلام تعديل مثبت سودآوري منتظر اعلام قيمت ها از سوي دولت باشيم.

 

عوامل موثر در طولاني شدن بيماري بورس از نگاه يك فعال حقيقي

يك فعال حقيقي بازار سرمايه با تشبيه وضعيت فعلي بازار سهام به فردي بيمار، عواملي كه منجر به بي بنيه و ضعيف شدن آن شده را اعلام كرد.

به گزارش بورسينس به نقل از پايگاه خبري بورس پرس، ميثم صمدي درباره وضعيت فعلي بازار سهام اعلام كرد بيش از اينكه مشتاق شنيدن پيش بيني روزهاي آتي باشيم بايد وضع كنوني خود و اطراف خود را بشناسيم مگر نه اينكه وضعت فعلي ما نتيجه عملكرد گذشته ماست؟!

اگر واقع بين باشيم بايد بپذيريم بازار سهام فعلي مانند فرد بيماري است كه با هزار دوا و درمان و دعا و نذر و نياز سرپا مي شود ولي با اندك سرمايي و وزش بادي دوباره در بستر بيماري مي افتد. حال بايد ديد چه عامل يا عواملي بازار سرمايه را تا اين حد بي بنيه و ضعيف كرده است؟

اگر گمان كنيم كاهش قيمت و افت اخير سهام تماما ناشي از اخبار ناخوشايند سياسي،اقتصادي و اجتماعي دنياي خارجه است، فقط خودمان را فريب داده ايم. در حالي كه روند كاهشي و صد البته فرسايشي بورس عقبه اي طولاني و علتي كاملا داخلي دارد. از همان عرضه هاي اوليه بي وقت ابتداي سال جاري بگيريد تا اخبار ضد و نقيض صنايع مختلف و قوانين و تعرفه هاي يك هفته اي كه چندي بعد خلاف آن اعلام مي شد.

تغيير مدام تعرفه هاي وارداتي و صادراتي،حق مالكانه معادن، تعيين نرخ خوراك پتروشيمي ها كه ديگر شبيه به حرف هاي كوچه بازاري شده ، تغييرات قوانين معافيت افزايش سرمايه و مهلت مقرر مربوطه، همه از يك طرف... و برخورد سليقه اي با قوانين بورسي و گزارش هاي ارسالي شركت ها و عدم ثبات رويه و شاخص سازي هاي تصنعي از ظرف ديگر، دست به دست هم داده اند تا فضاي بي اعتمادي بر بازار سرمايه حاكم شود كه توقف بلند مدت و بي دليل بسياري از نمادهاي بورسي همزمان با تسويه حساب اعتباري سهامداران در حكم تير خلاصي بر پيكر نيمه جان و نحيف بورس بود.

عيب كار نه در تمديد تحريم هاي 10 ساله عليه ايران و نه در عدم اجرائي شدن كامل برجام و نه مربوط به روي كار آمدن ترامپ است، عيب از خودمان است از عملكرد خودمان. يك روز بي دليل پالايشي ها به مدت يكسال بسته مي شوند و با تعديل هاي منفي بازگشائي مي شوند. يك روز با تغيير نرخ خوراك ، شركت هاي پتروشيمي به باتلاق مي افتند و يك روز هم به دليل عدم شفاف سازي و عدم آگاهي حسابرس!!! و عدم كنترل قرارداد كذائي فلان شركت، سهامدار حقيقي مي ماند و سهمي كه 5 برابر مي شود. گاهي هم بخاطر عدم نظارت دقيق بر گزارش ها و خواسته بانك مركزي، سود بانكها به ناگاه تبديل به زيان هاي باور نكردني و تاريخي مي شود.

بيائيد خودمان را گول نزنيم. از قديم گفته اند: يك كشتي هرگز در توفانها غرق نمي شود مگر زماني كه اجازه دهد آب دريا به درونش نفوذ كند. الان زماني است كه از خودي ها و منفعت طلبي ها ، ضربه مي خوريم نه از بيگانگان.

شايد تحقق بودجه - تك نرخي شدن ارز - سياست هاي آتي دولت و حتي قيمت هاي جهاني - شاخص دلار -  طلا -  قيمت نفت و توافق اوپك و غيره بر روند آتي شاخص كل بورس مؤثر باشد ولي اينكه الان چه  مي كنيم و عملكرد فعلي ما تا چه حد منطقي و با ثبات است و تاچه حد مي توان روي ثبات اين رفتار حساب كرد، بيشتر از هر متغيري بر آينده بازار سرمايه اثر گذار و تعيين كننده است.

وقتي ملاك ما ايجاد فضائي امن جهت سرمايه گذاري نباشد نه تنها باعث فرار سرمايه از بورس و انتقال وجه نقد به بازارهاي موازي و شيوع دلالي خواهد شد بلكه از انتقال ارز به اين بازار و سرمايه گذاري خارجي هم ممانعت بعمل مي آورد.


واكنش سازمان خصوصي سازي به مواضع تند سهامدار عمده مخابرات
در پي مواضع تند مديرعامل توسعه اعتماد مبين به اطلاعيه سازمان خصوصي سازي و اعلام مهمل و فاقد اعتبار قانوني بودن آن، سازمان خصوصي سازي هم با واكنش نشان داد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، بعد از اعلام رسمي سازمان خصوصي سازي مبني بر فسخ قرارداد واگذاري 7.8 هزار ميليارد توماني بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم شركت مخابرات ايران ( كه آبان 88 معامله شد) به دليل عدم ايفاي تعهدات توسط خريدار و نقض مكرر تعهدات ،مديرعامل توسعه اعتماد مبين به عنوان مالك اصلي اين شركت ، اطلاعيه سازمان خصوصي سازي را مهمل و فاقد اعتبار قانوني دانست.

سازمان خصوصي سازي نيز در پاسخ به وي اطلاعيه اي را به شرح زير صادر كرد:

پيرو اطلاعيه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 اين سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران، نظر به اينكه شركت خريدار پاسخي را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصي سازي مبني بر فسخ قرارداد واگذاري را فاقد اعتبار قانوني اعلام نموده است، تاكيد مي نمايد سازمان خصوصي سازي به موجب مفاد قراردادي في مابين از جمله ماده 11 و تبصره ذيل آن، داراي حق فسخ قرارداد به دليل عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات از سوي خريدار بوده و به اعتبار همين حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.

بنابراين ابلاغ فسخ، قانوني و داراي اعتبار كافي حقوقي بوده است. البته خريدار حق داشته كه در صورت شكايت يا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصي سازي به هيات داوري مراجعه نمايد، همچنانكه با وجود برخي مطالب منتشره در سامانه كدال و ساير منابع اطلاع رساني به شرحي كه اشاره شد، مدير عامل شركت خريدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شركت براي رسيدگي و صدور حكم مبني بر اعتبار قرارداد و بي اعتباري فسخ اعلام شده را از هيات داوري درخواست نموده است.

سازمان خصوصي سازي با رعايت موازين قانوني و حقوق دولت پاسخ لازم را براي مرجع داوري ياد شده ارائه خواهد نمود و نتايج داوري و راي صادره را نيز به اطلاع عموم خواهد رساند.

در دهمين سالگرد فعاليت :
زمان بازگشايي "بورس" در بورس تهران مشخص شد / اقدام لازم سهامداران

بعد از درج نماد شركت بورس تهران در بازار اول معاملات بورس، چهارشنبه جاري نماد اين شركت در دهمين سالگرد فعاليت، بدون عرضه اوليه باز مي شود و لازم است سهامداران آن يك اقدام انجام دهند.

زمان بازگشايي
به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت بورس تهران در حالي بعد از موافقت 6 مهر سال جاري هيات‌ پذيرش بورس اوراق بهادار، از 24 مهر به عنوان پانصد و سومين شركت در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد كه قرار است چهارشنبه جاري اول دي ، نماد آن باز شود.

براساس اين گزارش،" بورس" پيش از اين در بازار پايه فرابورس حضور داشت اما سهام آن از اول زمستان 95 در بورس تهران داد و ستد خواهد شد. در اين ميان سهامداران فعلي "بورس" بايد نسبت به تعيين كارگزار ناظر اقدام كنند.

همچنين نماد "كبورس" مربوط به گروه كارگزاران و نماد "نبورس" مربوط به نهادهاي مالي نيز در همان تابلوي اصلي بازار اول آماده انجام معامله خواهد بود.

به دليل مالكيت بيش از 26.7 درصد سهام شركت بورس توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، خبري از عرضه اوليه سهام آن نخواهد بود بلكه با تشكيل كارگروهي ، فقط گشايش نماد انجام خواهد شد.

بورس تهران با سرمايه ­اي بالغ بر 125 ميليارد تومان به عنوان اولين بورس پذيرفته شده در بورس تهران در ميان 4 بورس فعال كشور به شمار مي آيد كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار از 21 شهريور 85 تأسيس شد و از دي همان سال آغاز بكار كرده است.

در تركيب سهامداراي بورس هم ، 75 كارگزار مالك حدود 34 درصد سهام ، 77 نهاد مالي 39.2 و 5958 فرد حقيقي و حقوقي بيش از 26.7 درصد سهام را در اختيار دارند.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۵۷:۰۶ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4755
امکانات وب