بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام

بازي با اعداد، سهامداران هر چه رشته بودند، پنبه شد!

بازار سرمايه از ابتداي سال 94 تاكنون فراز و نشيب هاي متعددي را سپري كرده و در هر برهه اي از زمان با ريسك هاي داخلي و خارجي مواجه شده است. اما آنچه كه بازار سرمايه سال 94 را از بازار سرمايه سال 95 متمايز مي كند، توافق هسته اي و اجراي برجام است كه به عنوان بزرگترين دستاورد تيم سياسي دولت از آن ياد مي شود.
 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهارات اخير خود در حالي از بازدهي 27 درصدي بازار سرمايه سخن گفته كه بررسي روند معاملات صنايع و شركت ها طي يك سال اخير حاكي از آن است كه واقعيت بازار سرمايه و حال و روز سهامداران آن در اين مدت متفاوت از اعداد و ارقامي بوده كه از سوي رييس سازمان بورس اعلام شده و به نظر مي رسد متوليان بازار سرمايه با بازي با اعداد تنها سعي در بزرگ نمايي عملكرد خود نموده اند.

بر اساس گزارش بورس نيوز، بازار سرمايه از ابتداي سال 94 تاكنون فراز و نشيب هاي متعددي را سپري كرده و در هر برهه اي از زمان با ريسك هاي داخلي و خارجي مواجه شده است. اما آنچه كه بازار سرمايه سال 94 را از بازار سرمايه سال 95 متمايز مي كند، توافق هسته اي و اجراي برجام است كه به عنوان بزرگترين دستاورد تيم سياسي دولت از آن ياد مي شود و به مدد همت و برنامه هاي شركت هاي خودروساز همچون سايپا و زامياد جهت اجراي برنامه افزايش سرمايه موجي از تقاضا براي خريد سهام و اميد براي بالندگي بازار سرمايه ايجاد شد. آنچنان كه اين امر سبب گرديد تا در شرايطي كه سهامداران طي 9 ماهه ابتدايي سال 94 شاهد روند نزولي قيمت سهام شركت ها و زيان خود بودند، اما در سه ماهه پاياني همان سال بازدهي هاي قابل توجهي را از سرمايه گذاري هاي خود بويژه در گروه خودرو بدست آوردند تا بدان جا كه بازار سرمايه طي سال 94 بازدهي مثبت 32 درصدي را محقق ساخت كه بيشترين بازدهي مثبت توسط گروه هايي همچون خودرو، فلزات اساسي و وسايل ارتباطي رقم خورده است.

در عين حال اگر بخواهيم بازدهي بازار سرمايه از ابتداي سال 94 تا 14 آذر ماه جاري را بررسي كنيم در مي يابيم كه بورس در اين مدت بازدهي مثبت 30 درصدي را بدست آورده و بخش عمده اي از اين بازدهي متأثر از روند صعودي قيمت سهام شركت ها طي سه ماهه پاياني سال گذشته محقق شده است. حال آنكه واقعيت بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون چيز ديگري است. چرا كه بورس در اين مدت تنها 15 درصد بازدهي مثبت كسب كرده كه در اين بين در صنايع بزرگي همچون خودرو، بانك و فلزات اساسي كه بورس بخش عمده اي از بازدهي مثبت خود در سال گذشته را مديون بازدهي همين صنايع است، اثري از رشد قيمتي ديده نمي شود. آنچنان كه به طور مثال گروه خودرو در مدت مورد بررسي يعني از ابتداي امسال تاكنون تنها چهار درصد بازدهي مثبت محقق ساخته و سهام شركت هاي بزرگ خودروساز همچون سايپا، ايران خودرو و زامياد هر يك با افت قيمتي مواجه شدند. به عنوان مثال در حالي سايپا از ابتداي امسال تاكنون بازدهي منفي 25 درصدي محقق ساخته كه اين مجموعه خودروساز در سال گذشته رشد قيمتي 116 درصدي را تجربه كرده است.

همين وضعيت را در گروه بانك و موسسات مالي و اعتباري شاهد هستيم، اين گروه در حالي از سال 94 تا 14 آذر ماه جاري بازدهي چهار درصدي را محقق ساخته كه از ابتداي امسال تاكنون افت چهار درصدي را به ثبت رسانده است. البته ناگفته نماند كه اغلب نمادهاي بانكي همچون صادرات، ملت و تجارت بيش از چهار ماه است كه براي برگزاري مجمع عمومي عادي متوقف شده اند و مقرر شده تا پس از ارائه گزارشات مالي خود بر اساس استانداردهاي بين المللي به تابلوي معاملات بازگردند. در اين شرايط اگرچه بانك صادرات اقدام به اجراي اين دستورالعمل نموده و سود سال 94 خود را در گزارش حسابرسي شده به زيان تبديل كرده اما هنوز نماد معاملات آن بازگشايي نشده است. ظاهراً مقامات مسئول در سازمان بورس برنامه ويژه اي براي جلوگيري از ريزش شاخص كل بورس در زمان بازگشايي نماد بانك ها دارند.

از بازدهي شركت هاي سرمايه گذاري به عنوان مجموعه هايي كه همواره مدعي بكارگيري كارشناسان و تحليلگران خبره بازار سرمايه هستند نيز مي گذريم. اينكه چرا شركت هاي سرمايه گذاري كه عمده فعاليت آنها سرمايه گذاري در سهام شركت هاست، نتوانسته اند بازدهي فراخور بازدهي كل بورس بدست آوردند، علامت سوال بزرگي است كه همواره در ذهن اهالي بازار سرمايه وجود دارد و ظاهراً هيچ جوابي هم براي آن وجود ندارد!

بازي متوليان بازار سرمايه با اعداد/ سهامداران هر چه رشته بودند، پنبه شد!
بازي متوليان بازار سرمايه با اعداد/ سهامداران هر چه رشته بودند، پنبه شد!

بر اساس اين گزارش، مقايسه بازدهي صنايع در دو دوره مورد بررسي حاكي از آن است كه از يك سو عمده رشد بازار سرمايه در سال 94 طي سه ماهه پاياني اتفاق افتاده كه اين امر همانطور كه اشاره شد از نتايج مثبت حاصل از مذاكرات تيم سياسي با گروه 1+5 و عزم مديران شركت هاي خودروساز همچون سايپا و زامياد جهت اجراي برنامه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها نشأت مي گيرد و از سوي ديگر مي توان گفت بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون روند نزولي را پشت سر گذاشته كه تداوم آن سبب شده تا سهامداران هر آنچه كه در سال 94 بدست آورده بودند، از دست بدهند و بعبارت ديگر اهالي بازار سرمايه هر آنچه كه در سال گذشته رشته بودند، پنبه شد!

از اين رو اگر بخواهيم وضعيت بازار سرمايه را از ابتداي سال 94 تاكنون بررسي كنيم به اعداد و ارقام قابل قبولي دست مي يابيم كه ارائه آن براي همگان خشنود خواهد بود و در وهله اول نشان از عملكرد مناسب مديران بازار سرمايه دارد. اما بهتر به نظر مي رسد تا متوليان بازار سرمايه براي درك بهتر وضعيت فعالان بازار سرمايه روند بورس را از ابتداي امسال تاكنون بررسي كنند تا به خوبي حال و روز اسف بار سهامداران را متوجه شوند. به طور قطعي بازدهي 27 درصدي كه رييس سازمان بورس از آن سخن گفته هيچ ارتباطي با روند بازار بورس در سال جاري ندارد و مربوط به روند سال گذشته مي باشد.

 

چرا كه بورس در بهترين حالت بازدهي مثبت 15 درصدي را بدست آورده كه اين رقم نيز عمدتاً متأثر از رشد قيمتي تك سهم هاي بازار و توجه سهامداران به صنايع كوچك بورسي رقم خورده است و سهامداران گروه هاي مطرحي همچون خودرو، بانك، انبوه سازي، فلزات اساسي و سرمايه گذاري ها از آن بي بهره بوده اند. از اين رو لازم به نظر مي رسد تا متوليان بازار سرمايه در ارائه آمار و اطلاعات در خصوص وضعيت بازار سرمايه دقت نظر بيشتري به خرج دهند تا بموجب اطلاعات نادرست آنها از عملكرد بورس سرمايه گذاران گمراه نشوند.

 

در گفت گوي بورس پرس با يك تحليلگر بازار سرمايه اعلام شد:
آثار لايحه بودجه 96 بر اقتصاد و بورس/ مسائل سياسي مهمتر از بودجه
يك تحليل گر بازار سرمايه با آثار اوليه لايحه بودجه 96 دولت بر اقتصاد و بورس را بررسي و اعلام كرد شرايط پرابهام سياسي تأثيرگذارتر از بودجه سال آينده بر بازار سرمايه است.

حميد ميرمعيني در گفت وگو با پايگاه خبري بورس پرس، درباره آثار بودجه پيشنهادي سال آينده بر اقتصاد و بورس گفت: تحقق پيش بيني 110 هزار ميليارد درآمد از منابع نفتي با توجه به قيمت پيشنهادي دولت يعني 50 دلار كه با در نظر گرفتن قيمت جهاني نفت تعيين شده است دور از ذهن به نظر نمي رسد.البته در اين بين محل مصارف درآمدهاي نفتي نيز نبايد ناديده گرفته شود.

اولويت متغيرهاي موثر بر نرخ ارز و بازار سرمايه

وي علل سود و زيان شركت ها را با در نظر گرفتن متغير نرخ ارز بررسي كرد و گفت: با توجه به شرايط پرابهام سياسي، مسأله برجام و پاسخگويي ايران به مواردي كه بعنوان نقض برجام اعلام شده، شركت هايي كه از ارز مرجع استفاده مي كنند مجبور هستند براي جلوگيري از زيان تا 10 درصد افزايش قيمت براي محصولات در نظر بگيرند.

اين كارشناس بازار سرمايه با اعلام عدم قطعيت بودجه پيشنهاد شده از سوي رئيس جمهور به مجلس افزود: البته با در نظر گرفتن تأثير قيمت دلار آزاد روي مواد اوليه، نرخ ارز مرجع، قيمت ها و سود شركت ها مي توان نگاهي اميدوارانه به حركت مثبت بازار داخلي داشت. با اين حال احتمال تغييراتي در ارقام بودجه پيشنهادي تا زمان نهايي شدن وجود دارد.

ميرمعيني با تأكيد بر متغيرهاي موثر روي بازار سرمايه گفت: مساله مهم و موثر بر بازار سرمايه تغيير ارقام بودجه نيست بلكه مباحث مهمتر سياسي مثل نتيجه مساله برجام  از سوي هر دو طرف، قيمت هاي جهاني، وضعيت نرخ نفت بر قيمت جهاني كالاها و برنامه هاي دولت جديد آمريكا همچنين وضعيت ارز آزاد بر روند معاملات و قيمت سهم در بازار از مطرح شدن بودجه مهمتر به نظر مي رسد.

وي افزود: در صورت كنترل نوسانات بازار كه ناشي از هيجانات رواني است و مهار و برنامه كنترل دولت براي وضعيت دلار و نرخ دلار آزاد شاهد روند رو به رشد اقتصاد داخلي و بازار سرمايه خواهيم بود.

انتخابات رياست جمهوري تعيين كننده اوضاع اقتصاد

اين تحليل گر بازار سرمايه با تأكيد بر انتخابات رياست جمهوري پيش رو اظهار داشت: در صورت روي كار ماندن همين دولت براي دوره بعدي و ادامه روند فعلي در خصوص سياست هاي اقتصادي،  احتمال مي رود سال آينده اين وضعيت انبساطي تر از سال هاي اول دولت باشد. همچنين با اعمال سياست هاي پولي يعني رشد نقدينگي و آزاد سازي نرخ ارز دولت زيربار تورم خواهد رفت. هر چند در دولت هاي قبلي نيز اين مسأله وجود داشته اما به هر حال نبايد اين حقيقت را نيز ناديده گرفت كه دولت يازدهم با چالش مواجه بوده و براي اصلاح ساختار ارز، مالي و ... تلاش كرده است.

ميرمعيني با اظهار تأسف نسبت به اينكه دولت در سال هاي گذشته از بودجه در نظر گرفته شده طرح هاي عمراني براي كسري بودجه جاري استفاده مي كرده است گفت: البته عمده اثرگذاري مثبت بودجه در سال آينده مي تواند از پروژه هاي عمراني ناشي شود.

وي به ظرفيت رشد بعضي صنايع حاضر در بورس اشاره كرد و افزود: احتمال مي رود شركت هاي فولادي، سيماني و پيمانكاري رونق نسبي را تجربه كنند و تغييرات مثبتي در اين گروه ها ديده شود.

توسط سازمان خصوصي سازي انجام مي شود:
دومين عرضه بلوك ۱۶.۷۵درصدي ذوب آهن با كاهش 33 ميليارد توماني
سازمان خصوصي سازي براي دومين بار برنامه عرضه بلوك ۱۶.۷۵درصدي ذوب آهن با كاهش قيمت نسبت به قبل دارد تا شايد در چهارمين عرضه بلوكي، طلسم اين شركت مشمول اصل ۴۴ شكسته شود.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در پي ناكامي ماه گذشته سازمان خصوصي سازي در فروش بلوك 16.75 درصدي ذوب آهن، اين سازمان با كاهش قيمت پايه هر سهم ، براي دومين بار اين بلوك را روانه ميز فروش مي كند تا چهارمين عرضه بلوكي اين شركت مشمول اصل 44 رخ دهد و شايد طلسم واگذاري بلوك مديريتي شكسته شود.

براساس اين گزارش، سازمان خصوصي سازي بعد از ناكامي در فروش 35 درصدي سهام "ذوب" در اول اسفند سال گذشته و 73 درصد سهام در 30 خرداد سال جاري و 16.75 درصدي 26 آبان، بار ديگر به وكالت از صندوق بازنشستگي فولاد و از طريق كارگزاري بانك ملي، اقدام به عرضه بلوكي مي كند.

اين بلوك شامل بيش از يك ميليارد و 317 ميليون سهم "ذوب" است كه به قيمت پايه هر سهم 2749 ريال ( در عرضه قبلي هر سهم 300 تومان) و به ارزش پايه 362 ميليارد تومان ( در عرضه قبلي 395 ميليارد تومان) ست كه دوشنبه 29 آذز به صورت 25 درصد نقد و مابقي اقساط دو ساله در بازار دوم معاملات فرابورس ، عرضه خواهد شد.

از امروز در بورس تهران:
تاپيكو ۲۸۸ ميليون اوراق اختيار فروش تبعي يك پتروشيمي را عرضه مي كند
تاپيكو از امروز اوراق اختيار فروش تبعي سهام پتروشيمي جم را با ۲۸۸ ميليون ورقه در بورس تهران عرضه مي كند.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، درحالي سابقه انتشار اوراق اختيار فروش تبعي براي سهام مربوط به تير 93 است كه طبق اعلام اداره ابزارهاي نوين مالي بورس تهران، تاپيكو از امروز دوشنبه 288 ميليون اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت پتروشيمي جم را با نماد "هجم512" و سررسيد اسفند 95 منتشر مي كند.

بر اساس اين گزارش، اين اوراق از 15 آذر الي 18 اسفند قابل معامله بوده و قيمت اعمال اوراق 10045 ريال است كه از 21 اسفند سال جاري اعمال خواهد شد.

در اين ميان هر فرد حقوقي و حقيقي، حداكثر مي تواند 288 ميليون و 50 هزار ورقه اختيار فروش تبعي را در كل دوره معاملاتي خريداري كند. همچنين حداقل حجم عرضه روزانه 100 ميليون ورقه تعيين شده و كارگزار عرضه كننده نيز كارگزاري بانك شهر است.

ساعت معاملات اوراق فوق نيز 9 صبح الي 13 روزهاي كاري بورس بوده و فقط عرضه كننده مجاز به فروش است.

اين اوراق معاملات ثانويه نداشته و خريداران حق فروش مجدد اين اوراق را ندارند. خريدار نمي­ تواند بيش از تعداد سهام پايه­ اي كه در اختيار دارد و همچنين بيش از سقف مجاز خريد هر كد معاملاتي، اوراق تبعي را خريداري كند، لذا تعداد اوراق اختيار فروش تبعي معتبر در پايان هر روز معاملاتي حداكثر مي ­تواند معادل دارايي سهامدار در سهم پايه و با رعايت سقف خريد مجاز در اطلاعيه باشد.

در صورتي­كه تعداد اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط سهامدار از تعداد سهم پايه تحت مالكيت وي در پايان هر روز و سقف خريد هر كد معاملاتي بيشتر شود، در اين‎صورت بطور سيستمي تعداد اوراق تبعي متناسب با تعداد سهام تحت مالكيت و سقف خريد هر كد معاملاتي تعديل شده، اوراق مازاد فاقد ارزش بوده و عرضه­ كننده تعهدي در قبال استراداد ثمن اوراق مازاد و نيز اعمال آن بخش از اوراق در تاريخ اعمال نخواهد داشت.

اوراق اختيار فروش تبعي ( موسوم به بيمه سهام) اوراقي است كه با هدف پوشش ريسك و درهنگام وضعيت منفي بازار و يا شركت منتشر مي شود و طي آن فروشنده متعهد مي‌شود تعداد معيني از سهام شركت را به قيمت مشخصي كه اصطلاحاً به آن "قيمت اعمال" مي گويند در تاريخ معيني (تاريخ اعمال) از سهامدار خريداري كند

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۴۲:۱۰ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 7
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4758
امکانات وب