بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام
در جريان مصاحبه رئيس سازمان بورس شاهد بوديم:

جلوه هاي ويژه آماري در تلويزيون براي مطلوب نشان دادن وضعيت بورس

شاخص كل بورس كه در ابتداي سال 94 از كانال 62 هزار واحدي با نوسانات مثبت و منفي همراه و در حال حاضر به كانال 79 هزار واحدي رسيده است كه نمايانگر بازدهي 27 درصدي بازار بورس طي اين يكسال و هشت ماه مي باشد.

طي هفته گذشته رييس سازمان بورس اوراق بهادار در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما به شرح وضعيت بازار بورس پرداخت و آمار و ارقامي ارائه كرد كه اين اطلاعات جاي اندكي تأمل و تفكر دارند چرا كه در همين اعداد و ارقام شاهد جلوه هاي ويژه آمار و اطلاعاتي نيز بوديم.

به گزارش بورس نيوز، طي هفته گذشته شاپور محمدي رئيس سازمان بورس در گفتگوي ويژه شبكه دو سيما حاضر شد و به تشريح وضعيت بازار سرمايه پرداخت كه در جريان مصاحبه خود اظهار داشت شاخص كل بورس از ابتداي سال 94 تاكنون حدود 27 درصد رشد كرده است كه اين رشد در كنار ارزش و حجم معاملات بازار سرمايه رقم قابل توجهي مي باشد كه معلوم نيست چرا ابتداي سال  1394 را ملاك قرار داده اند چون اين فقط بازي با آمار است و الان سال 1395 است كه ايشان مي توانست يا ابتداي امسال را ملاك قرار دهد يا ابتداي قبول مسووليت خود را يا ابتداي شروع به كار دولت يازدهم را نه اينكه ابتداي سال 1394 كه هيچ نقطه اتكايي ندارد .

بر اساس اين گزارش، شاخص كل بورس كه در ابتداي سال 94 از كانال 62 هزار واحدي با نوسانات مثبت و منفي همراه و در حال حاضر به كانال 79 هزار واحدي رسيده است كه نمايانگر بازدهي 27 درصدي بازار بورس طي اين يكسال و هشت ماه مي باشد. اما نكته مهم عدد يا سطح يا كانالي كه شاخص بورس در آن قرار دارد نمي باشد، بلكه اگر تنها نوسانات شاخص كل بورس را نشانه بازدهي كل آن در نظر بگيريم و از معاملات بلوكي در نمادهاي بزرگ و اثر گذار بورسي صرف نظر كنيم، اين بازدهي از نرخ سود سپرده بانكي طي يكسال و به صورت روز شمار هم كمتر مي باشد چرا كه بازار سرمايه طي 20 آبان ماه گذشته و ابتداي سال 94 ماهيانه 1.35درصد بازدهي به سهامداران خود داده در حالي بانك ها به سپرده گذاران خود به طور ميانگين 1.5 درصد سود پرداخت مي كنند. اين امر در حالي است كه سپرده بانكي هيچگونه ريسك و مالياتي براي سرمايه گذار ندارد ولي بازدهي فعالان بازار بورس عليرغم تحمل ريسك و پرداخت ماليات حداقل به نرخ سود سپرده بانكي دست يابند.

از طرفي همانطور كه همه سرمايه گذاران و سهامداران بازار بورس مي دانند عدد شاخص كل بورس به درستي برآيند روندهاي كلي حاكم بر بازار بورس در گروه ها و سهم هاي مختلف را آشكار نمي كند چرا كه همواره با افت عدد شاخص به دليل جلوگيري از ايجاد جو منفي در بازار مسئولين و ناظران بازار با انجام معاملات بلوكي در برخي نمادهاي اثرگذار بر آن، اقدام به شاخص سازي مي كنند. بنابر اين بهتر بود به جاي اعلام عدد شاخص كل بورس و بازدهي شاخصي كه قابليت معامله ندارد و با معاملات بلوكي امكان دستكاري آن وجود داشته و واقعي نمي باشد، بازدهي و آمار مربوط به شاخص كل هم وزن كه تا حدودي بيانگر واقعيت هاي بازار مي باشد ارائه مي شد.

اين مقام مسئول در ادامه صحبت هاي خوب به ارائه حجم و ارزش معاملات بازار بورس اشاره كرد كه در آمار و ارقام ارائه شده ارزش كل بورس ها با هم جمع زده شده و گفته شده كه ارزش كل آنها حدود 115 هزار ميليارد تومان مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد داشته است. علاوه بر اينكه براي پوشش اين موضوع و بزرگ جلوه دادن ارزش معاملات از لفظ بازار سرمايه استفاده شده كه اين برنامه صرفاً براي بررسي وضعيت بازار سهام برگزار شده بود، شاپور محمدي در ميان سخنان خود ارزش روز بازار را اعم از بورس، فرابورس و صندوق ها را نيز حدود 600 هزار ميليارد تومان عنوان كرد در حالي كه از ابتدايي سال گذشته تاكنون بيشترين ارزش روز بازار بورس و فرابورس در تاريخ 94.01.11 به 442 هزار ميليارد تومان رسيده است و بر اين اساس با توجه به اينكه در رقم ارزش بازار، ارزش صندوق ها نيز لحاظ شده و بيش از 80 درصد اين صندوق ها در اوراق با درآمد ثابت فعاليت دارند، مابقي اين ارزش 600 ميلياردي مربوط به صكوك و اوراق با درآمد ثابت منتشر شده در بازار بدهي به عنوان بخشي از بازار سرمايه مي باشد.

همچنين در قسمت ديگري ارزش معاملات روزانه بورس نيز حدود هزار تا هزار و 200 ميليارد تومان عنوان شده است كه بيشترين ارزش معاملات از ابتداي سال 94 تاكنون تنها در 9 روز كاري به بيش از هزار ميليارد تومان رسيده كه به نظر مي رسد افزايش چشم گير طي اين چند روز نيز تحت تأثير انجام معامله بلوكي يا عمده و انتشار اوراق با درآمد ثابت و مواردي غير از اين معامله سهام باشد.

بنابر اين به نظر مي رسد با آنكه اين برنامه صرفاً جهت بررسي بازار سهام بورس و فرابورس برگزار شده بود اما اطلاعات و آمار ارائه شده تنها مربوط به بازار سهام نمي باشد و كليه معاملات بازار سهام و بدهي لحاظ شده است كه اطلاعات غلطي را از وضعيت بازار سهام به مردم مي دهد.

بهتر بود جناب آقاي رئيس براي نشان دادن آنچه كه در بازار سهام مي گذرد از آوردن ارزش بازار بدهي در ارزش بازار و ارزش معاملات صرف نظر مي كرد و همچنين ارزش كل بورس ها اعم از كالا، انرژي، بورس و فرابورس را كه جمع زدن آنها منطقي به نظر نمي رسد را يكجا 115 هزار ميليارد تومان اعلام نمي كرد، چرا كه همانطور كه عنوان شد اين گونه اطلاعات تنها ذهن مخاطبين اين برنامه گفتگوي ويژه كه عموم مردم مي باشند را از آنچه در واقعيت بازار رخ داده منحرف مي سازد و جلوه هاي ويژه آماري است كه دردي را دوا نمي كند.

 

 

تداوم صف خريد سهم كوچك اما گران به رغم تكذيب شايعه/ يك خبر "تماد"

صف خريد سهام مهرام به رغم تكذيب شايعه مثبت پابرجا ماند و مواد اوليه داروپخش از دريافت مجوز توليد محصولي جديد خبر داد.
 

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در جريان معاملات بازار سهام، شركت مهرام كه با سرمايه بسيار اندك 3.5 ميليارد توماني در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد ، بعد از رشد قيمت 46 درصدي سهام ( از 1356 تومان اول آبان به 1979 تومان امروز) ، با شفاف سازي كوتاهي، شايعات مثبت را تكذيب كرد. 

نصرت اله منزوي مديرعامل "غمهرام" در پاسخ به سازمان بورس درباره رشد قيمت سهام در روزهاي اخير معاملاتي ، اعلام كرد اتفاق خاصي در عمليات شركت كه منجر به تغييرات در دارايي يا درآمد سهم شود، وجود ندارد و اين شركت هرگونه شايعه ايي را در اين خصوص تكذيب مي كند.

تداوم صف خريد سهم كوچك اما گران به رغم تكذيب شايعه/ يك خبر "تماد"

صف خريد سهام مهرام به رغم تكذيب شايعه مثبت پابرجا ماند و مواد اوليه داروپخش از دريافت مجوز توليد محصولي جديد خبر داد.
 

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در جريان معاملات بازار سهام، شركت مهرام كه با سرمايه بسيار اندك 3.5 ميليارد توماني در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد ، بعد از رشد قيمت 46 درصدي سهام ( از 1356 تومان اول آبان به 1979 تومان امروز) ، با شفاف سازي كوتاهي، شايعات مثبت را تكذيب كرد. 

نصرت اله منزوي مديرعامل "غمهرام" در پاسخ به سازمان بورس درباره رشد قيمت سهام در روزهاي اخير معاملاتي ، اعلام كرد اتفاق خاصي در عمليات شركت كه منجر به تغييرات در دارايي يا درآمد سهم شود، وجود ندارد و اين شركت هرگونه شايعه ايي را در اين خصوص تكذيب مي كند.

 به رغم اين توضيحات ، روند صعودي و صف خريد سهام اين شركت ادامه يافت و پابرجاماند.

براساس اين گزارش، شركت توليد مواد اوليه داروپخش نيز درحالي از دوم آبان با توقف نماد به دليل بررسي بيشتر اطلاعات روبرو شده، كه درباره توليد 2 فرآورده دارويي و آثار مالي آن شفاف سازي كرد.

عليرضا زهرايي مديرعامل "تماد" توضيحاتي به شرح زير داد تا امكان بازگشايي نماد اين شركت 36 ميليارد توماني فراهم شود.

توسط سازمان خصوصي سازي اعلام شد:
زمان و شرايط مزايده ۲۶۳ ميليارد توماني ۴۰ جايگاه سوخت


سازمان خصوصي سازي زمان و شرايط واگذاري ۴۰ جايگاه سوخت دولتي به ارزش ۲۶۳ ميليارد تومان را اعلام كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، سازمان خصوصي سازي 22 آذر مزايده 40 جايگاه سوخت دولتي را به ارزش 263 ميليارد تومان و با نرخ سود 14 درصدي اقساط برگزار مي كند.

وثايق و تضامين اين مزايده نيز توثيق سهام معادل مانده اقساطي سهام مورد معامله بعلاوه دريافت اسناد تضميني حداقل معادل 50 درصد مانده بدهي اعلام شده است.

براساس اين گزارش ، در اين مزايده درحالي متقاضيان تا پايان وقت اداري 21 آذر فرصت ارائه مدارك به سازمان خصوصي سازي دارند (بخش تعاون در شرايط يكسان اولويت دارد) كه امكان تغيير كاربري جايگاه هاي سوخت وجود ندارد. به علاوه اين كه هر جايگاه به صورت جداگانه واگذار مي شود.

از سوي ديگر سازمان خصوصي سازي نسبت به واگذاري رسمي زمين جايگاه سوخت، طي عقد صلح حقوق، به نام خريدار اقدام خواهد كرد كه هزينه انجام آن به عهده خريدار است.همچنين دريافت سند مشاعي و يا اخذ سند مالكيت رسمي(تفكيكي) به عهده خريدار بوده و مكلف است نيروهاي انساني شاغل در جايگاه را تا پايان مدت قرارداد تامين نيروي انساني(حداكثر يكسال) حفظ كند.

گزارش رسانه دولت از آثار منفي توقف نماد بانك ها و فرار سهامداران از بورس
رسانه دولت گزارشي از آثار منفي توقف نماد بانك ها و فرار سهامداران از بورس ارايه كرده است.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس درحالي نماد بانك هاي بزرگ بورس مانند ملت ، تجارت و صادات از اواخر تير تاكنون بسته مانده و سازمان بورس پيگير اين موضوع از بانك مركزي و وزارت اقتصاد است كه خبرگزاري ايرنا در گزارشي از آثار منفي توقف نماد بانكها و فرار سهامداران از بورس اعلام كرد، در ماه هاي اخير وضعيت نمادهاي بانكي در بورس كه با هدف شفاف سازي و استانداردسازي گزارش هاي مالي متوقف شده اند، آشفته و مبهم بوده و سهامداران نيز در وضعيت سرگردان و بلاتكليفي به سر مي برند.

نمادهاي برخي بانك ها در بورس، مدت هاست به دليل اختلاف بانك مركزي، بانك ها و بورس متوقف بوده و مشخص نيست چه زماني به تالار معاملاتي باز مي گردند.

يك سهامدار: اختلاف ها به سهامدار ربطي ندارد

عبداللهي از سهامداران خرد بورس كه سهام يك بانك را در سبد سهام دارد گفت: اختلاف نهادهايي مانند بورس و بانك مركزي، ارتباطي به مردم و سهامداران ندارد.برخي مردم مانند من به بورس اعتماد كرده و خودروي خود را فروخته و با پول آن وارد بازار سرمايه شده اند كه سود به دست بياورند، نبايد با بهانه هاي مختلف، پول هاي آنها بلوكه شود.

اين فعال بازار سرمايه اضافه كرد: نماد بانكي كه سهام آن را خريداري كرده بودم، چند ماهي است متوقف شده و در نتيجه امكان فروش سهام آن را ندارم، اكنون امثال من كه سهامدار خرد هستيم و به اين پول ها نياز داريم، تكليف را نمي دانيم.اگر بانك مركزي با بانك ها اختلاف نظري دارند، بهتر است طوري آن را حل كنند كه زيان آن دامن سهامداران خرد را نگيرد.توقف نمادها و رفتارهاي مشابه در بورس، باعث بي اعتمادي سهامداران به بورس مي شود و مردم را از بازار سرمايه فراري خواهد داد.

درخواست كارشناس از شوراي عالي بورس

ايمان مقدسيان كارشناس بازار سرمايه نيز درباره توقف نمادهاي بانكي در بورس گفت: براي حل مشكل توقف طولاني مدت نمادها در بورس، بايد نهادهاي عالي مانند شوراي عالي بورس تصميم گيري و ورود كنند تا اين چالش رفع شود، زيرا هر از چند گاه دچار اين معضل مي شويم كه نماد يك صنعت خاص به دلايلي متوقف مي شود.به عنوان نمونه پيش از اين شاهد توقف نمادهاي معدني ها به دليل اختلاف بر سر بهره مالكانه سنگ آهن و همچنين توقف پالايشگاه ها و پتروشيمي ها بوده ايم.

وي اظهار داشت: توقف طولاني مدت نمادها، ويژگي اصلي بازار سرمايه كه نقدشوندگي است را زير سوال مي برد و سهامداران را دچار مشكل مي كند، بنابراين، بايد راه حلي اتخاد شود تا در صورت وقوع هر ابهام و مساله اي، نقدشوندگي سهام دچار وقفه نشود.توقف طولاني مدت صنايع مختلف بورسي در دوره هاي زماني مختلف نشان مي دهد ساختار اقتصادي ايران، بازار محور نيست و تصميمات كلان توسط دولت اتخاذ مي شود.

مقدسيان با بيان اينكه توقف طولاني مدت نمادهاي بورسي، به اعتماد فعالان بازار سرمايه لطمه مي زند، بيان داشت: معنا ندارد به سهامداران اعلام شود پول شما به علت اين كه فلان بانك بايد صورت هاي مالي را طبق نظر بانك مركزي استانداردسازي كند، بلوكه مي شود.

وي درباره دلايل توقف نمادهاي بانكي گفت: به تازگي استانداردهايي توسط بانك مركزي به بانك ها ابلاغ شده تا گزارش هاي مالي را بر اساس آنها تنظيم كنند. همچنين برخي درآمدها توسط بانك ها گزارش مي شود كه از نظر بانك مركزي به رسميت شناخته نشده است.

مقدسيان با انتقاد از تحميل پيامدهاي توقف نمادهاي بانكي به سهامداران، گفت: در حالي كه بازار سرمايه ايران براي گسترش تعاملات و بين المللي شدن تلاش مي كند بايد الزامات آن مانند نقدشوندگي را نيز بپذيريم.براي تشويق سرمايه گذاران خرد و برنامه ريزي براي بين المللي شدن بايد مشكل توقف نمادها را حل كنيم.

وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد بخشي از سهامداران نمادهاي بانكي در بورس را سهامداران خرد تشكيل مي دهند كه توقف درازمدت نمادهاي بانكي، اين سهامداران را بلاتكليف كرده و حتي تاثير منفي بر حجم معاملات بورس گذاشته است.

مقدسيان به احتمال كاهش شاخص بورس در صورت باز شدن نمادهاي بانكي اشاره كرد و گفت: پس از تنظيم صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي جديد، اين بانك ها زيان ده شده اند.

وي با بيان اين كه اگر به دنبال شفافيت هستيم نبايد نگران افت شاخص كل بورس، پس از باز شدن نمادهاي بانكي باشيم، ادامه داد: ممكن است افت شاخص كه تحت تاثير باز شدن نمادهاي بانكي ايجاد مي شود، توسط ساير صنايع جبران شود.

دلسردي و فرار سرمايه گذاران كوچك از بازار سرمايه

بنابراين گزارش،علت اصلي توقف نمادهاي بورسي كه هر از چند گاه براي صنايع مختلف رخ مي دهد، هر چه باشد بايد به گونه اي اجرا شود كه تاوان را سهامداران خرد ندهند. سنگيني توقف طولاني مدت نمادهاي بورسي بر دوش سهامداران خرد كه باعث بلوكه شدن پول و سرمايه سرمايه گذاران كوچك مي شود، نتيجه اي جز دلسردي و فرار آنها از بازار سرمايه را در پي ندارد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران:
بورس كالا بزودي ميزبان شاخص مسكن مي شود/سيگنال هاي درست براي فعالان
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفت: شاخص مسكن بزودي بر تابلوي بورس كالا نقش مي بندد و به مردم و سرمايه‌گذاران سيگنال هاي درست از روند فعلي و آينده بازار مسكن مي دهد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس به نقل از بورس كالا،حسام عقبايي از طراحي شاخص قيمت مسكن خبر داد و گفت: بسترهاي لازم براي طراحي شاخص قيمت مسكن در بورس كالاي ايران وجود دارد و براساس مذاكرات انجام شده به زودي اين شاخص براي نشان دادن ميانگين قيمت مسكن در سطح كشور در بورس كالا طراحي مي شود.

وي در خصوص آخرين وضعيت طراحي شاخص مسكن گفت: مذاكرات لازم براي طراحي شاخص مسكن با بورس كالاي ايران كه بيانگر روند قيمت و سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن خواهد بود، انجام شده و به زودي اين شاخص براي مسكن بر تابلوي بورس نقش مي بندد.

عقبايي با بيان اينكه بورس كالا قصد ندارد به حوزه خريد و فروش مسكن وارد شود،افزود: مسكن يك كالاي غير همگن بوده و ارائه آن در بورس كالا امكانپذير نيست اما بورس كالا در حوزه قيمت گذاري مي تواند شاخص قيمت منطقه اي و شهري براي مسكن تعيين كند تا متوسط قيمت مسكن در نقاط مختلف شهر براي مردم شفاف و روشن شود.

وي اظهار داشت: در اين راستا مذاكراتي براي طراحي شاخص مسكن با بورس كالا صورت گرفته و كار عملياتي و رسمي در حال كليد خوردن است كه با توجه به وجود بسترهاي لازم در بورس كالا، اين شاخص به زودي طراحي مي شود.

عقبايي با تاكيد بر اينكه جلسات مشتركي با مدير عامل بورس كالا برگزار خواهد شد، به مزيت هاي طراحي شاخص مسكن اشاره كرد و گفت: معرفي و طراحي شاخص مسكن به كمك سامانه معاملات اتحاديه املاك، مي‌تواند بازار مسكن را شفاف كرده و به مردم و سرمايه‌گذاران هم علامت‌ها و سيگنال هاي درستي از روند فعلي و آينده بازار مسكن ارائه ‌دهد.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۷ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۵۸:۱۹ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4756
امکانات وب