بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام

بانك مركزي توپ باز شدن نماد بانك ها را به زمين بورس انداخت

بانك مركزي كه با تكاليفي، موجب شناسايي زيانهاي سنگين بانكهاي ملت،تجارت و صادرات شده اعلام كرد هيچ مانعي براي ادامه توقف نماد بانكها وجود ندارد و بايد سازمان بورس اقدام كند!!!

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در حالي بانك هاي ملت، تجارت و صادرات با تكليف بانك مركزي مجبور به شناسايي زيان هاي سنگين براي سال مالي 94 شده اند كه اين نهاد ناظر درباره علت توقف نماد اين بانكها (از اواخر تير تاكنون)، توضيحاتي به ايسنا داد و اعلام كرد: پيش تر درباره صورت ها مالي بانك ها با سازمان حسابرسي اختلاف نظرهايي وجود داشت و سازمان حسابرسي صورت هاي مالي بانك ها را تاييد نمي كرد ، اما به مرور توافقاتي انجام شد و بانك ها صورت هاي مالي خود را براي بانك مركزي ارائه كردند كه در نهايت سازمان حسابرسي نيز آنها را بررسي و تاييد كرد.

بنابر توضيحات بانك مركزي در شرايطي كه نماد برخي بانك ها به دليل عدم تاييد صورت هاي مالي و الزامات نظارتي بسته شده بود، درحال حاضر ديگر هيچ مانعي از سوي بانك مركزي وجود نداشته و باز شدن نماد آنها بلامانع است. اين درحالي است كه از اين پس بايد سازمان بورس در رابطه با گشايش نماد بانكها اقدام كند.

براساس اين گزارش، اين موضع بانك مركزي درحالي اعلام مي شود كه دو بانك ملت و تجارت مجمع سالانه نوبت دوم را با تاكيد بانك مركزي بر ذخيره 3.080 و 3600 هزار ميليارد توماني و شناسايي زيان دو سه هزار ميليارد توماني براي سال مالي قبل برگزار كردند. بانك صادرات هم طبق تكليف بانك مركزي، 3.3 هزار ميليارد تومان زيان براي سال مالي قبلي محقق كرده است.

بنابراين، درصورت بازگشايي نماد بانكها با اين تكاليف بانك مركزي و اعلام زيانهاي سنگين بانك هاي ملت ، تجارت و صادرات، سرمايه بسياري از سهامداران با زيان و و بازار سهام با چالش هاي تازه ايي روبرو خواهند شد. برهمين اساس ، سازمان بورس و مديران بانك ها و برخي سهامداران حقوقي از ماه ها پيش در حال رايزني هايي براي حل اين معضل هستند اما بانك مركزي توپ بازي را به زمين بورس انداخته و به راحتي اعلام مي كند بازگشايي نمادها بلامانع است !!!

در اين ميان مهمترين انتقادي كه به بانك مركزي وارد است كه اين است كه چرا به رغم انتشار گزارش هاي سه ماهه بانكها در سال مالي قبل و گزارش 12 ماهه، در دقيقه 90 و هنگام برگزاري مجمع سالانه بانك ها، اقدام به چنان تعيين تكليفي كرده كه بانك ها و سهامداران را با ابهام تازه ايي روبرو شوند. ابهامي كه بعد از گذشت چند سال از واگذاري سهام بانك ها ، مطرح شده است.

 

بورس نيوز گزارش مي دهد:

كنترل شاخص كل، دغدغه اين روزهاي متوليان بازار سرمايه / پاك كردن صورت مسأله بجاي حل آن
آنچه كه در بازار سرمايه مسلم به نظر مي رسد و به دفعات عنوان شده، اين است كه روند شاخص كل بورس و نوسانات مثبت و منفي آن اهميت چنداني براي سهامداران ندارد و همواره كليت بازار سرمايه از اهميت زيادي برخوردار است.

چندي پيش معاون بازار شركت بورس در حالي از برنامه ريزي هاي اين مجموعه به منظور جلوگيري از ريزش شاخص كل بورس در زمان بازگشايي نمادهاي بانكي خبر داد كه به نظر مي رسد طبق روال هميشگي انجام معاملات بلوكي در درصدهاي مثبت قيمت در نمادهاي تأثيرگذار بر شاخص كل، برنامه اصلي متوليان بازار سرمايه جهت ممانعت از ريزش شاخص كل باشد. حال آنكه به نظر مي رسد چند نكته در خصوص روند شاخص كل بورس از نگاه مقامات مسئول نا ديده گرفته شده است.

بر اساس گزارش بورس نيوز، آنچه كه در بازار سرمايه مسلم به نظر مي رسد و به دفعات عنوان شده، اين است كه روند شاخص كل بورس و نوسانات مثبت و منفي آن اهميت چنداني براي سهامداران ندارد و همواره كليت بازار سرمايه از اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه نحوه محاسبه شاخص كل از پايه و اساس اشتباه است و افت و خيزهاي آن روند واقعي معاملات بازار سرمايه و نيز سود و زيان سهامداران را نشان نمي دهد. بطوريكه مي توان گفت راه شاخص كل بورس از روند كلي بازار سرمايه و پرتفوي سرمايه گذاران جداست.

همواره در روندهاي مثبت شاخص كل بورس و صعودهاي قابل توجه آن مشاهده شده كه شرايط كلي بازار سرمايه آن چيزي نبوده كه نماگر بازار سرمايه نشان داده و در شرايطي كه شاخص كل بورس هزار واحد يا بيشتر در يك روز رشد داشته، سهامداران به زحمت رشد حدود پنج درصدي ارزش سهام موجود در پرتفوي خود را شاهد بودند. در مقابل نيز در حالي كه نماگر بازار سرمايه روند منفي را سپري مي كند به يكباره كل پرتفوي سهامداران رنگ قرمز به خود مي گيرد و در هر حالت روند كل شاخص كل با انجام معاملات بلوكي در نمادهاي اثرگذار روند واقعي معاملات را نشان نمي دهد.

بر اين اساس مي توان گفت شاخص كل تنها ملاك متوليان بازار سرمايه براي سنجش روند صعودي و نزولي اين بازار است، حال آنكه شاخص اصلاً قابل معامله نيست و حتي در صورتي كه به طور مثال به محدوده 50 هزار واحدي نيز سقوط كند به حال سهامداران فرقي نمي كند و تنها توجه اهالي بازار سرمايه به روند معاملات سهام تك تك شركت هاي فعال در بورس و كليت اين بازار معطوف است. از اين رو مي بايست فكري به حال بهبود شرايط كلي بازار سهام كرد تا وضعيت بازار سرمايه به عنوان دماسنج اقتصادي كشور بهبود يابد.

اين در حالي است كه در شرايط فعلي كه احتمال بازگشايي نمادهاي بانكي تقويت يافته و زمزمه بازگشايي نماد برخي از بانك ها در ميان اهالي بازار سرمايه شنيده مي شود، دغدغه اصلي مسئولان جلوگيري از ريزش شاخص كل بورس در زمان بازگشايي نماد بانك ها از طريق انجام معاملات بلوكي است كه اين راهكار تنها به عنوان پاك كردن صورت مسأله به جاي حل آن به شمار مي رود و در كليت موضوع دردي دوا نمي كند. اگر نگهداري شاخص كل در محدوده اي مشخص تا به اين اندازه براي متوليان بازار سرمايه اهميت دارد، مي توان به يكباره با انجام معاملات بلوكي در نمادهاي اثرگذار همچون "فارس"، "تاپيكو"، "واميد" و "فملي" كه در ميان بازار سرمايه نام آشنا نيز هستند، محدوده شاخص كل را تا كانال 100 هزار يا 200 هزار واحدي بالا ببرند.

 نكته اصلي در اين موضوع است كه صعود يا نزول شاخص فرقي به حال سهامداري كه مدت هاست شاهد كاهش سرمايه خود در بورس است، نمي كند. چرا كه سهامداران خواستار بهبود شرايط كلي بازار سرمايه و رفع چالش ها و مشكلات اصلي آن هستند. براي اهالي بازار سرمايه رفع مشكلات و محدوديت هايي همچون قطعي سامانه معاملات، ايجاد شفافيت اطلاعاتي در بورس و اعمال نظارت دقيق نهادهاي نظارتي بر روند معاملات بيش از روند شاخص كل اهميت دارد. چرا كه رفع هر يك از اين موانع مي تواند به بهبود و كاراتر شدن بازار سرمايه كمك شايان توجهي كند و اعتماد و اطمينان را به بازار باز گرداند.

اين روزها تكرار قطعي سامانه معاملات و ارائه گزارش هاي عملكرد مياندوره اي شركت ها كه برخي از آنها با تعديل هاي مثبت و منفي قابل توجه همراه هستند، بيش از پيش سهامداران را نگران كرده است. اين موضوع كه شركتي امروز طي نامه شفاف سازي خبر از عدم رخداد اتفاق با اهميت اثر گذار بر وضعيت سودآوري خود مي دهد و هنوز يك هفته نگذشته صورت هاي مالي خود را با تعديل مثبت چند صد در صدي ارائه مي دهد، اعتماد سرمايه گذاران نسبت به ناشران و نهادهاي ناظر را سلب كرده است.

در كنار آن هنگ كردن سامانه معاملات آن هم در شرايطي كه هسته دو بازار بورس و فرابورس از هم جدا شده يا اختلال در سيستم هنگام انجام برنامه عرضه اوليه موجب شده تا سرمايه گذاران نسبت به سرمايه گذاري در اين بازار دلسرد شوند.

مگر مشكلات متعدد اين چنيني كه در بازار سرمايه وجود دارد و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده مي شود، حل شده كه اكنون دغدغه متوليان بازار سرمايه جلوگيري از ريزش شاخص كل بورس در زمان بازگشايي نماد بانك ها آن هم با انجام معاملات بلوكي است؟ آيا در شرايطي كه رفته رفته سرمايه سهامداران در اين بازار از بين مي رود، روند شاخص كل بورس اهميت دارد و آيا سهامداران به آن توجهي مي كنند؟

در پايان مي توان گفت اگر مديران ارشد و متوليان بازار سرمايه نگران رزومه كاري خود هستند و درصددند تا سابقه فعاليت و عملكرد خود را با صعود شاخص كل به محدوده اي مشخص درخشان نشان دهند، ايرادي ندارد. شما مي گوييد شاخص در اين مدت به محدوده 100 هزار واحد رسيده، ما هم مي گوييم كه شاخص 100 هزار واحدي شد!


مستطيل شيشه اي تالار
بازي با اعداد/ دكتر دوست ماست/ رو مخي ترين نماد ماه/ آقاي ناظر، عنايت لطفاً

امروز صحبت و اظهار نظرهاي اغلب مسئولين بازار سرمايه هول برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته با حضور رييس سازمان بورس و رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود.

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 95.09.03 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 64 واحد افزايش به رقم 56383 واحد رسيد. عكس اين وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 419 واحد كاهش عدد 168770 واحد را تجربه كرد. شاخص قيمت (وزني – ارزشي) بورس نيز در روز جاري با 2 واحد كاهش به رقم 28012 واحد رسيد.

همچنين در اين روز "فخاس" با 40 واحد افزايش شاخص، بيشترين تأثير مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "تاپيكو" با 42 واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي را بر روي شاخص داشت.

شاخص فرابورس نيز با 0.7 واحد افزايش به رقم 833 واحد رسيد.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 2328 ميليارد ريال و ارزش كل معاملات در بازار فرابورس به رقم 3008 ميليارد ريال رسيد.

آخرين روز از معاملات هفته جاري بازار سرمايه در شرايطي متعادل اما نزولي سپري شد و رشد قيمت سهام فولاد خراسان به واسطه جا به جايي بلوك اين سهم در نوسان حداكثري مثبت هم نتوانست شاخص بورس را از خطر بسيار هولناك منفي شدن از نگاه برخي مديران و مسئولين نجات دهد.

بر اساس گزارش بورس نيوز، امروز صحبت و اظهار نظرهاي اغلب مسئولين بازار سرمايه حول برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته با حضور رييس سازمان بورس و رييس كميسيون اقتصادي مجلس بود.

برنامه اي فارغ از مباحث مطروحه كه اتفاقاً جزء سوالات بازار سرمايه هم بود اما در نهايت نتوانست آنگونه كه بايد و شايد كاري از پيش ببرد چرا كه ماحصل تمام صحبت ها در انتهاي برنامه به تداوم سياست هاي فعلي كه دغدغه اهالي تالار هم هست ختم شد.

در خصوص آمار و ارقام اعلام شده هم حرفي نيست چرا كه در بازار سرمايه يكي از مرسوم ترين اتفاقات بازي با اعداد است به نحوي كه اگرچه تمامي آمارها درست و واقعي است اما در عمل سهامداران و سرمايه گذاران با چيزهاي ديگري روبرو مي شوند. اي كاش روزي مي رسيد كه سهامداران ما مي توانستند شاخص را هم خريد و فروش كنند تا حداقل از آمارهاي مثبت و بازدهي هاي اعلامي مسئولين يك نفعي هر چند اندك مي بردند.

به هر حال تا زمانيكه در برگزاري چنين برنامه ها و گفتگوهايي صندلي كارشناسان و نماينده سهامداران حقيقي خالي باشد نتيجه اي بهتر از اين نيز حاصل نخواهد شد.

اما در خصوص روند امروز معاملات بايد گفت كه نه حجم و نه ارزش معاملات هيچكدام چنگي به دل نزد البته با توجه به نزول قيمت سهام اغلب شركت ها به تبع نتيجه گيري كه از برنامه ديروز براي سرمايه گذاران بدست آمده بود، اين روند منطقي به نظر مي رسيد.

در گروه خودرويي بازار سرمايه مجدداً اميدها به سمت ليدر نارنجي پوش اين گروه معطوف شده چرا كه صحبت هاي مطرح شده در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري شركت سيتروئن، افزايش سرمايه شركت پارس خودرو و نيز شايعه مطرح شده در خصوص احتمال افزايش سرمايه سايپا از محل تجديد ارزش برند اهالي تالار را به رشد قيمت اين نماد پس از بازگشايي خوشبين كرده است البته احتمال ارايه تعديل منفي توسط سايپا قبل از بازگشايي نماد بعيد نيست اما ظاهراً تأثيري بر روند سهام پس از بازگشايي نخواهد داشت.

از سوي ديگر ايران خودرو در حالي هر روز بر نااميدي سهامدارانش مي افزايد كه ظاهراً تمام شايعات مطرح شده تنها زاييده ذهن و تخيلات عده اي سهامدار زيان ديده است، هنوز هم اهالي تالار بر اين باورند كه ايران خودرو با نگاه فعلي تيم اقتصادي و مالي حال حاضر خود به جايي نخواهد رسيد.

پالايشي ها هم روند همانند گذشته نزولي و البته متعادل است، گفته مي شود مصوبه اي كه مي توانست تحولي در اين گروه اينجاد كند پس گرفته شده و فعلاً خبري جز همان اتفاقات قديم در اين گروه نيست. مي ماند قيمت نفت و نوسانات آن كه آنهم بر اين گروه فعلاً با توجه به مبادلات دستوري آنها با دولت بي تأثير است.

فلزي ها و معدني ها هم از تب و تاب گذشته خود افتاده اند و قيمت هاي جهاني نيز روند اميدوار كننده اي براي اين گروه ندارد.

دعبيد: شگفتي و پديده بي سر و صداي اين روزهاي بورس لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي است ظاهراً دكتر دوست ماست كه از تاريخ 17 بهمن ماه سال 94 تا به امروز تماماً صف خريد همراه بوده و هيچگاه نظر هيچ مقام مسئولي به آن جلب نشده، اصلاً مگه داريم، مگه ميشه يك نماد 10 ماه با صف خريد بدون حتي يك روز توقف و شفاف سازي؟!! جالب است بدانيد سهم از 525 تومان رسيده به 1640 تومان، يعني اگر اين شركت معجون اكسير جواني پيدا كرده بود اينقدر رشد نمي كرد.

شليا: اين نماد را بايد جوك سال 95 ناميد، شركتي با 14 ميليارد تومان فروش امروز ارزش بازاري بيش از 73 ميليارد تومان دارد، "شليا" از شهريور ماه سال جاري كه قيمتي در حدود 245 تومان داشت امروز به نرخ 905 تومان رسيده است ،تازه بعد از اين همه كسب افتخارات مديران لطف كردند و يك تعديل 30 درصدي جهت خالي نبودن عريضه به كدال فرستادند.

البته رشد قيمت سهام اين شركت دليل دارد كه به وقتش آن را اعلام خواهيم كرد.

فاذر: لقب رو مخي ترين نماد ماه را بايد به اين شركت داد. واقعاً بلوك زني هاي هدف دار سهامدار آن در دو طرف حقيقي و حقوقي اعصاب و روان اهالي بازار را بهم ريخته است. آقاي ناظر بازار تقاضا داريم لطفاً حتماً اگر براي شما مقدور است كاسه هاي زير نيم كاسه نماد "فاذر" را رو كنيد، اين اقدام نه تنها شعور اهالي بازار را نشانه گرفته است بلكه ماهيت بورس را نيز به سخره گرفته است.

در پايان فعلاً تا همينجا بسنده مي كنيم كه خيلي هم سر ناظر محترم براي بررسي موارد شلوغ نشود.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۶ آذر ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۵۸:۴۱ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 28
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4779
امکانات وب