بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام
شركت كارگزاري نهايت نگر گزارش مي دهد:

رمزگشايي حركت امواج در "شنفت"

در تحليل حاضر موج شماري نمودار قيمتي سهام شركت نفت پارس با نقطه شروع ۱۵ اكتبر ۲۰۱۱ انجام گرفته كه نتايج نشان مي‌دهند موج قيمتي اخير حداقل تا ۶۴۰ تومان ادامه خواهد داشت. نحوه نتيجه گيري مذكور در متن تحليل به صورت مستند ارائه شده است.

بنابر گزارش شركت كارگزاري نهايت نگر، در موج شماري نشان داده شده در شكل۱، كه سعي شده تمامي قوانين موجي رعايت شوند مشاهده مي‌شود؛ يك روند ايمپالس (جنبشي) صعودي از نقطه START آغاز و با موج سه اي انبساطي (پنج موجي) ادامه و موج پنجي كوتاه شده در قالب الگوي اندينگ دياگونال (Ending Diagonal) به اتمام رسيده است. سپس روندي با جنس كاركشن (اصلاحي) كه در شكل، با ليبل هاي A،B و C نشان داده شده است تشكيل شده است. همچنين در نقطه C، فازي جديد از رشد قيمتي آغاز شده كه مهمترين بخش تحليل براي پيش بيني رفتار آتي قيمت به حساب مي آيد. در ادامه به بررسي جنس فاز جديد پرداخته مي شود.

 

رمزگشايي حركت امواج در
 

 

 

همانطور كه در شكل ۲ مشخص شده است پس از اتمام يك سه موجي اصلاحي در نقطه C، در درجه ي موجي پايين تر به ترتيب يك پنج موجي (1 or A) و يك سه موجي با ساختار كاركشن كامپلكس يا تركيبي (2 or B) و در نهايت موج اخير كه هم اكنون در حال پيشرفت مي باشد تشكيل شده اند.

 

رمزگشايي حركت امواج در
 

 

 

مطابق قوانين امواج در روايات مختلف، احتمالاتي براي آينده روند قيمتي مطرح مي باشد كه در ادامه طرح و بررسي مي شوند.

 

1) موج افزايشي آغاز شده از نقطه C، يك ساختار زيگ زاگ به عنوان جز دوم از يك پهنه (Flat) بلند مدت (آغاز شده از نقطه (۵) در نمودار) باشد: اين سناريو، سناريوي قابل دفاعي مي باشد كه در اين صورت با توجه به تكميل دو موج از سه موجي مد نظر (موج اول پنج تايي و موج دوم كامپلكس)، تنها ساختار مورد انتظار يك پنج موجي در قالب موج آخر از يك زيگ زاگ با آرايش ۵:۳:۵ خواهد بود كه ريزموجِ يك اين پنج موجي خاتمه يافته و قيمت داخل ريزموج دوم قرار دارد و موقعيت خريد مناسبي براي استفاده از رشد قيمت در ريزموج هاي سوم و پنجم را فراهم آورده است. مقاومت اول پيش رو پس از تكميل ريزموج دو، ۶۴۰ تومان خواهد بود.

 

2) موج آغاز شده از نقطه C، يك ايمپالس ميان مدت باشد: اين سناريو نيز از طريق قوانين قابليت وقوع دارد. به اين نحو كه موج حاضر را يك موجِ سه يِ پنج تايي از يك ايمپالس پنج موجي تصور كرد كه در اين حالت با ادبيات تخصصي اليوت قيمت هم اكنون در موج دو از سه قرار دارد و اهداف پيش رو احتمالي، ۶۴۰ تومان و ۸۳۷ تومان خواهند بود.

 

3) موج آغاز شده از نقطه C، يك كاركشن با الگوي مثلث باشد: اين سناريو رد مي شود چراكه آرايش امواج در مثلث ها (Triangle) به صورت ۳:۳:۳:۳:۳ بوده و با توجه به آرايش پنج موجي موج اول بعد از نقطه C و ساختار موج دوم، تصور تشكيل مثلث دور از ذهن مي باشد. ضمنا مثلث ها در كاركشن هاي كامپلكس نمي توانند جز دوم به شمار روند و موج دوم در كامپلكس ها معمولا ساختار زيگ زاگ دارد.

 

نتيجه گيري تحليل امواج "شنفت"

 
  • چه در سناريو اول و چه در سناريو دوم كه قابليت تحقق دارند حكومت يك ريزموج پنج تايي مورد توافق بوده و مي توان اهداف ۶۴۰ يا ۸۳۷ توماني را براي موج اخير متصور بود.
  • سرمايه گذاران مي توانند با هدف اوليه ۶۴۰ توماني و با حد ضرر ۴۹۱ توماني به صورت پله اي وارد موقعيت خريد شوند.
  • در صورت موفقيت قيمت در شكست محدوده قيمتي ۶۴۰ تومان، به منظور حفظ سود به دست آمده، حد ضرر به ۶۴۰ تومان منتقل خواهد شد.
 
 
 

 

 

 تحليل هاي كارگزاري نهايت نگر

 
 

تحليلگر: هادي پورحامدي

شركت كارگزاري نهايت نگر گزارش مي دهد:

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال

در ماه‌هاي قبل و در تحليل‌هايي كه براي روند قيمتي فلزات اساسي در بازارهاي جهاني ارائه شده بود، به پتانسيل‌هاي رشد قيمت در اين خانواده اشاره كرده بوديم. حالا اما شرايطي از بازار را تجربه مي‌كنيم كه قيمت در مسير رشد قرار گرفته است و براي بسياري از فعالان، دانستن مسير آتي قيمت از اهميت بالايي برخوردار است.

براي شروع اجازه بدهيد در ابتدا به سراغ قيمت جهاني فلز روي در تايم هفتگي برويم. همان طور كه در تصوير نيز مشخص است، فلز روي در ماه‌هاي اخير پس از كف سازي در كانال ۱۴۰۰ دلار، در مسير رشد قرار گرفته است و آرايش صعودي قيمت در اين مسير به گونه‌اي است كه عملاً ما را به رشد بيشتر در آينده اميدوار مي‌كند.

 

بنابر گزارش شركت كارگزاري نهايت نگر، اما آنچه اهميت دارد اين است كه در هفته‌هاي گذشته قيمت در محدوده ۲۴۰۰ دلار به خط روند نزولي رسيده بود و اين خط كه در گذشته نيز بارها واكنش قيمت را به دنبال خود داشت، سطح مقاومتي مهمي پيش روي قيمت ايجاد نموده بود و واكنش قيمت را در اين محدوده شاهد بوديم. اما اخيراً و در يك حركت كاملاً صعودي شاهد عبور قيمت از اين سطح و خط روند بوده‌ايم. سقف‌هاي قبلي شكسته شده است و بايد بگوييم عملاً قيمت از كمند كانال نزولي تشكيل شده با اين خط روند رها شده است. از منظر كلاسيك انتظار داريم حالا كه اين كانال شكسته شده است، حركت رشد قبلي در طول اين كانال يك بار ديگر تكرار شود و قيمت بتواند رفته رفته خود را به هدف ۴۳۰۰ دلار برساند اما سطح ۲۹۰۰ الي ۳۰۰۰ دلار اهميت مقاومتي بالايي پيش روي قيمت داشته و در ميان مدت قطعاً اين سطح كه منطبق بر سقف كانال نزولي قيمت است، مانع از رشد ممتد قيمت خواهد شد.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

اما در تصوير بعدي حركات قيمت روي در تايم ماهيانه را شاهد هستيم. آنچه در اين تصوير اهميت دارد، رشد پيوسته قيمت در ۱۱ ماه اخير است كه نشان از عزم راسخ قيمت براي صعود داشته و دارد!

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

تصوير بعدي اما نمودار قيمت مس جهاني را در تايم هفتگي نشان مي‌دهد. مس در هفته اخير توانست بر روند نزولي بلند مدت خود غلبه كرده و ضمن خروج از محدوده تراكمي تشكيل شده در هفته‌هاي اخير، از خط روند نزولي نيز خارج شود. به لحاظ كلاسيك در اين تايم فريم اين خط روند شكسته شده است اما براي بررسي بيشتر جزييات اجازه بدهيد از نماي نزديك‌تر به بررسي روند قيمت در تايم ماهيانه بپردازيم.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

در تايم فريم ماهيانه همان گونه كه نشان داده شده است، قيمت ۷۸.۶ درصد حركت صعودي ۶۰۰۰ دلاري خود را كه طي ۲۶ ماه تشكيل شده بود، در طي ۶۹ ماه اصلاح نموده است. اين افت كند قيمت نسبت به مدت زمان صعود، خود حكايت از عدم تمايل بر ريزش بيشتر داشته و انتظار بر كف‌سازي و برگشت قيمت به مسير صعود را تقويت مي‌كند. اما آنچه در اين تصوير به دنبال نمايش آن هستيم، خروج قيمت از روند نزولي ۶۹ ماه اخير است. كندل‌ها در تايم ماهيانه رسم شده‌اند و براي بسته شدن كندل ماهيانه بايد حدود سه هفته ديگر صبور باشيم. چنانچه قيمت بتواند در طي سه هفته آينده به رشد خود ادامه داده و قيمت بسته شدن كندل ماهيانه در جهت تأييد شكست روند نزولي باشد (در بالاي سطح ۶۰۰۰ دلار باشد)، انتظار ما بر رشد بيشتر قيمت تقويت شده و در بلند مدت قيمت مي‌تواند به سقف قبلي باز گردد!

 

بار ديگر به تصوير قبل باز گرديم. در تصوير قبلي يك تبديل سطح در محدوده ۶۴۰۰ الي ۶۵۰۰ دلار داشتيم. در ميان مدت بايد از اين سطح به عنوان نزديك‌ترين سطح مقاومتي ياد كنيم.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

جمع بندي:

قيمت مس و روي جهاني هر دو در مسير رشد قرار دارد و در بلند مدت، هر دو فلز، اهداف صعودي خوبي را پيش رو دارند. رشد قيمت مس در صورت تأييد خاتمه روند نزولي قيمت مي‌تواند تا سقف تاريخي قبلي در محدوده ۹۰۰۰ دلار و رشد قيمت روي مي‌تواند تا محدوده ۴۳۰۰ دلار ادامه يابد.

 

از ديگر تحليل هاي كارگزاري نهايت نگر

 
 

تحليلگر: مجيد حصاريبا بررسي روند ارزش معاملات بورس طي چند وقت اخير:
متوليان بازار سرمايه آدرس غلط به سهامداران مي دهند / لزوم نمايش ارزش واقعي معاملات

حجم و ارزش معاملات در حالي طي ماه هاي اخير بموجب روند نزولي و كسالت بازار معاملات در بورس با افت قابل توجهي همراه شد كه طي چند وقت اخير شاهد روند رو به رشد اين متغير بوده ايم.

از ديدگاه سرمايه گذاران ارزش معاملات در هر بازاري از جمله بازار سرمايه از جمله مهمترين مولفه ها براي سنجش قدرت آن بازار به شمار مي رود و روند رو به رشد آن بيانگر ورود نقدينگي جديد از طريق سرمايه گذاران مي باشد.

بر اساس گزارش بورس نيوز، حجم و ارزش معاملات در حالي طي ماه هاي اخير بموجب روند نزولي و كسالت بازار معاملات در بورس با افت قابل توجهي همراه شد كه طي چند وقت اخير شاهد روند رو به رشد اين متغير بوده ايم. به طوريكه در شرايطي كه پيشتر ارزش معاملات بازار سرمايه در هر دو بازار بورس و فرابورس به زحمت به رقم هايي همچون 200 ميليارد تومان مي رسيد، اين روزها ارزش معاملات روزانه در مجموع به عددهايي همچون 500 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بررسي روند و حجم معاملات سهام شركت ها چندان مويد ورود نقدينگي جديد به بورس نيست كه اين امر بدان معناست كه افزايش ارزش معاملات از طريق معامله اوراقي به جز اوراق بهادار در حال رقم خوردن است. آنچنان كه طي چند وقت اخير شاهد اجراي برنامه هاي مختلف سازمان بورس جهت توسعه بازار بدهي از طريق انتشار انواع اوراق مشاركت و صكوك هستيم و به نظر مي رسد اجراي اين سياست در نهايت سبب رشد ارزش معاملات بازار سرمايه نسبت به دوره هاي گذشته شده است.

به عنوان مثال در حالي طي يكشنبه هفته جاري ارزش معاملات بازار بورس حدود 400 ميليارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 167 ميليارد تومان محاسبه مي شود كه بررسي جدول نمادهايي كه بيشترين سهم را در ارزش معاملات روز گذشته داشته اند حاكي از آن است كه از 400 ميليارد تومان ارزش معاملات بورس، 51 ميليارد تومان به اوراق شركت ملي نفت ايران اختصاص دارد و بخش ديگري نيز از طريق معاملات بلوكي در نمادهاي "كروي"، "بترانس"، "فاراك" و "وپخش" رقم خورده است و در مقابل معاملات نمادهايي همچون "فملي"، "فاذر" و "ثاژن" سهم كوچكي داشته اند.

در بازار فرابورس نيز روند به همين منوال است و از مجموع ارزش معاملات 167 ميليارد توماني اين بازار در روز گذشته حدود 140 ميليارد تومان ناشي از معاملات اوراق اجاره و انواع اسناد خزانه بوده است و ارزش معاملات "ذوب"، "فزرين" و " شاوان" نقش كمتري در ارزش معاملات حدود 200 ميليارد توماني فرابورس ايفا كرده اند.


از اين رو مي توان گفت رشد چند وقت اخير اين مولفه نه تنها به واسطه معاملات بازار سرمايه اين است كه رشد چند وقت اخير اين مولفه نه تنها به واسطه ورود نقدينگي جديد و پويايي اين بازار نبوده بلكه معاملات انواع اوراق بخش قابل توجهي از نقدينگي را بتدريج از آن خود نموده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد رفته رفته نگاه و توجه سهامداران و اهالي بازار سرمايه كه با هدف كسب بازدهي مناسب از سرمايه گذاري در بورس وارد اين بازار شده اند به سمت بازار بدهي و از همه مهمتر كسب بازدهي مناسب بدون ريسك سوق يافته و سهامداران و فعالان بازار سرمايه به جاي انتخاب سهام پر پتانسيل بر اساس تحليل و بررسي وضعيت بنيادي شركت ها تمايل بيشتري به خريد اوراق دارند.

به طور قطع در شرايطي كه در بازار سرمايه بستري براي كسب بازدهي مناسب بدون ريسك فراهم شده ديگر سهامداران رغبتي براي خريد سهام شركت در شرايط حاكميت روند نزولي نوساني بر بورس نخواهند داشت و از آنجا كه افق روشني براي آينده اين بازار وجود ندارد و متوليان بازار سرمايه خود بر توسعه بازار بدهي و انتشار انواع اوراق معتقدند، ديگر بازار سرمايه قدرت مانوري براي بالندگي و شكوفايي نخواهد داشت.

از اين رو بهتر به نظر مي رسد تا حداقل ارزش معاملات بورس و فرابورس آنطور كه در واقعيت هست براي سهامداران به نمايش گذاشته شود و ارزش معاملات اوراق بهادار از معاملات بلوكي و انواع اوراق تفكيك شود تا آدرس غلط به سهامداران داده نشود و اهالي بازار سرمايه بدانند كه در شرايط فعلي ارزش معاملات تغيير با اهميتي نيافته است.


با توجه به سياست هاي ترامپ پيش بيني شد:
۳ سناريو گلدمن‌ساكس از آينده اقتصاد آمريكا /عامل مهم رشد بورس بعد از انتخابات

مؤسسه گلدمن‌ساكس با اعلام عامل اصلي رشد بورس آمريكا بعد از انتخاب ترامپ، آينده اقتصادي اين كشور را در ۳ سناريو پيش بيني كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، بنابر اعلام بلومبرگ، رونق كوتاه مدت در ازاي بحران اقتصادي بلند مدت" تعبيري است كه از سوي كارشناسان اقتصادي مؤسسه بانكي گلدمن‌ساكس آمريكا از سياست‌هاي اقتصادي دونالد ترامپ ارائه شده است.

بنا به اعتقاد اين كارشناسان، اگرچه سياست‌هاي اقتصادي رئيس جمهور جديد اين كشور در كوتاه مدت به اقتصاد آمريكا رونق مي‌بخشد اما در بلند مدت نه‌تنها رشد مورد نظر را از بين برده بلكه اقتصاد اين كشور را دستخوش بحران خواهد كرد.

با پيروز شدن غير منتظره دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بورس اين كشور روندي افزايشي را در پيش گرفت. از مهمترين دلايل اين مسئله، روشن‌تر شدن انتظار بازار نسبت به چشم‌انداز افزايش نرخ تورم ناشي از اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از سوي ترامپ است.

ترامپ قصد دارد با كاهش ماليات، افزايش تمركز بر زيرساخت‌ها و همچنين افزايش بودجه دفاعي، رشد اقتصادي آمريكا را به متوسط 3.5 درصد در سال افزايش دهد اما به نظر مي‌رسد اجراي برخي ديگر از سياست‌ها نظير لغو برخي قراردادهاي اقتصادي و همچنين تغيير رويكرد دولت آمريكا در پذيرش مهاجران مي‌تواند به بروز ركود تورمي منجر شود.
بنا به اعلام كارشناسان گلدمن، اقدامات ترامپ در كاهش ماليات و همچنين تمركز بر زيرساخت‌ها مي‌تواند به رشد اقتصادي اين كشور در كوتاه مدت بيانجامد.ديگر سياست‌هاي ترامپ مي‌تواند به افزايش موانع تجارت و همچنين مهاجرت به اين كشور منجر شده و در بلند مدت بر اقتصاد اين كشور تأثير منفي بگذارد.

با توجه به ابهامات موجود در اجراي سياست‌هاي اعلامي ترامپ، گلدمن ساكس 3 سناريو را پيش روي آمريكا پس از روي كار آمدن ترامپ پيش‌بيني كرده است.

اولين سناريو اجراي تمام وعده‌هاي انتخاباتي از سوي ترامپ از افزايش هزينه كرد گرفته تا ايجاد موانع تجارت است.

در دومين سناريو نيز تنها اجراي سياست‌هاي مالي ترامپ در نظر گرفته شده است اما در سناريوي سوم روند كنوني تجارت و مهاجرت در اين كشور محدود شده و از سوي ديگر بانك مركزي آمريكا به سياست‌هاي خود در افزايش بهره دلار شدت بيشتري مي‌بخشد.

اجراي كامل بسته سياسي ترامپ مي‌تواند به افزايش 0.2 درصدي توليد ناخالص داخلي آمريكا در نيمه دوم سال آينده منجر شود. اما اجراي اين سياست‌ها در سال 2018 به كاهش 0.5 درصدي آمريكا در سال 2018 و 2019 و همچنين افزايش نرخ بهره دلار در اين كشور به 2.3 درصد منجر خواهد شد.

اجراي سناريوي دوم اقتصاد آمريكا را به طور متوسط بين سالهاي 2017 تا 2019 ، 0.5 درصد رشد داده و تورم حاشيه‌اي را در اين كشور افزايش مي‌دهد، اما ركود تورمي مي‌تواند يكي از عواقب اجراي سناريوي سوم باشد چرا كه اجراي آن رشد حقيقي توليد ناخالص داخلي آمريكا را در سال‌هاي 2018 و 2019 به 0.8 درصد كاهش داده و همچنين تورم اين كشور را در اوايل سال 2019 به 2.3 درصد افزايش خواهد داد. اين در حاليست كه نرخ بيكاري در اين كشور نيز به 5.3 درصد خواهد رسيد.

در صورت اجراي اين سناريو، پيش بيني مي شود بانك مركزي آمريكا با هدف كاهش تورم در اين كشور تا سال 2019 نرخ بهره دلار را به شدت افزايش داده اما در سال 2019 اين اقدام را متوقف خواهد كرد تا بتواند با كاهش رشد اقتصادي و كاهش اشتغال در اين كشور مقابله كند.

درگفت وگوي يك مسئول با بورس پرس اعلام شد:
جزييات بزرگترين تامين مالي صنعت برق ايران / ابزارهاي مالي جديد و جذاب در راه

مديربازارگرداني و فروش تامين سرمايه امين جزييات بزرگترين تامين مالي صنعت برق با ۲۰۰ ميليارد تومان در بورس انرژي را اعلام كرد و از عرضه ابزارهاي مالي جديد و جذاب در آينده ايي نزديك خبر داد.

اسماعيل بي نائي در گفت وگو با پايگاه خبري بورس پرس، درباره جزئيات بزرگترين تامين مالي صنعت برق كشور گفت: اين تامين مالي به ارزش 200 ميليارد تومان و از طريق عرضه اوراق سلف موازي استاندارد نيروگاه سنندج مپنا انجام خواهد شد.

وي افزود: اين عرضه از روز چهارشنبه جاري به مدت 5 روز كاري و با ارائه 523 هزار و 471 قرارداد كه ارزش هر يك از آن 382 3 هزار و 65 تومان است، آغاز خواهد شد. اين اوراق با نماد سنندج 961 در بورس پذيرش شده و نماد ثانويه آن نيز حداكثر 10 روز كاري پس از عرضه اوليه، در بورس انرژي گشايش خواهد يافت.

اين مقام مسئول ادامه داد: تامين سرمايه امين در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود در جلب همكاري مجموعه فعالان بازارسرمايه، تعهد پذيره نويسي اين اوراق را با مشاركت صندوق بازارگرداني مپنا صورت داده است.

بي نائي در مورد جذابيت اين اوراق براي سرمايه گذاران بازار سرمايه توضيح داد: نرخ سود روزشمار اين اوراق 21 درصد است و نرخ تضمين شده آن در سررسيد اوراق نيز 22 درصد است كه تا سقف 23 درصد قابل پرداخت خواهد بود.

وي پيش بيني كرد حجم بالاي تقاضا در روز اول عرضه كاملا قابل تصور است و جذابيت اين اوراق در شرايط فعلي بازارسرمايه، نويد يك عرضه موفق را مي دهد.

به گفته وي با توجه به تجربه استقبال سرمايه گذاران از ابزارهاي مالي جديد و جذاب، تامين سرمايه امين به زودي اوراق ديگري را نيز با نرخ هاي مشابه عرضه خواهد كرد كه موعد و شرايط آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: تحليل و سيگنال سهام
[ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۸:۰۲ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 23
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4774
امکانات وب