بورس تهران _ اخبار سودآوري شركتهاي بورس
اخبار بورسي و تحليل سهام
شركت كارگزاري نهايت نگر گزارش مي دهد:

رمزگشايي حركت امواج در "شنفت"

در تحليل حاضر موج شماري نمودار قيمتي سهام شركت نفت پارس با نقطه شروع ۱۵ اكتبر ۲۰۱۱ انجام گرفته كه نتايج نشان مي‌دهند موج قيمتي اخير حداقل تا ۶۴۰ تومان ادامه خواهد داشت. نحوه نتيجه گيري مذكور در متن تحليل به صورت مستند ارائه شده است.

بنابر گزارش شركت كارگزاري نهايت نگر، در موج شماري نشان داده شده در شكل۱، كه سعي شده تمامي قوانين موجي رعايت شوند مشاهده مي‌شود؛ يك روند ايمپالس (جنبشي) صعودي از نقطه START آغاز و با موج سه اي انبساطي (پنج موجي) ادامه و موج پنجي كوتاه شده در قالب الگوي اندينگ دياگونال (Ending Diagonal) به اتمام رسيده است. سپس روندي با جنس كاركشن (اصلاحي) كه در شكل، با ليبل هاي A،B و C نشان داده شده است تشكيل شده است. همچنين در نقطه C، فازي جديد از رشد قيمتي آغاز شده كه مهمترين بخش تحليل براي پيش بيني رفتار آتي قيمت به حساب مي آيد. در ادامه به بررسي جنس فاز جديد پرداخته مي شود.

 

رمزگشايي حركت امواج در
 

 

 

همانطور كه در شكل ۲ مشخص شده است پس از اتمام يك سه موجي اصلاحي در نقطه C، در درجه ي موجي پايين تر به ترتيب يك پنج موجي (1 or A) و يك سه موجي با ساختار كاركشن كامپلكس يا تركيبي (2 or B) و در نهايت موج اخير كه هم اكنون در حال پيشرفت مي باشد تشكيل شده اند.

 

رمزگشايي حركت امواج در
 

 

 

مطابق قوانين امواج در روايات مختلف، احتمالاتي براي آينده روند قيمتي مطرح مي باشد كه در ادامه طرح و بررسي مي شوند.

 

1) موج افزايشي آغاز شده از نقطه C، يك ساختار زيگ زاگ به عنوان جز دوم از يك پهنه (Flat) بلند مدت (آغاز شده از نقطه (۵) در نمودار) باشد: اين سناريو، سناريوي قابل دفاعي مي باشد كه در اين صورت با توجه به تكميل دو موج از سه موجي مد نظر (موج اول پنج تايي و موج دوم كامپلكس)، تنها ساختار مورد انتظار يك پنج موجي در قالب موج آخر از يك زيگ زاگ با آرايش ۵:۳:۵ خواهد بود كه ريزموجِ يك اين پنج موجي خاتمه يافته و قيمت داخل ريزموج دوم قرار دارد و موقعيت خريد مناسبي براي استفاده از رشد قيمت در ريزموج هاي سوم و پنجم را فراهم آورده است. مقاومت اول پيش رو پس از تكميل ريزموج دو، ۶۴۰ تومان خواهد بود.

 

2) موج آغاز شده از نقطه C، يك ايمپالس ميان مدت باشد: اين سناريو نيز از طريق قوانين قابليت وقوع دارد. به اين نحو كه موج حاضر را يك موجِ سه يِ پنج تايي از يك ايمپالس پنج موجي تصور كرد كه در اين حالت با ادبيات تخصصي اليوت قيمت هم اكنون در موج دو از سه قرار دارد و اهداف پيش رو احتمالي، ۶۴۰ تومان و ۸۳۷ تومان خواهند بود.

 

3) موج آغاز شده از نقطه C، يك كاركشن با الگوي مثلث باشد: اين سناريو رد مي شود چراكه آرايش امواج در مثلث ها (Triangle) به صورت ۳:۳:۳:۳:۳ بوده و با توجه به آرايش پنج موجي موج اول بعد از نقطه C و ساختار موج دوم، تصور تشكيل مثلث دور از ذهن مي باشد. ضمنا مثلث ها در كاركشن هاي كامپلكس نمي توانند جز دوم به شمار روند و موج دوم در كامپلكس ها معمولا ساختار زيگ زاگ دارد.

 

نتيجه گيري تحليل امواج "شنفت"

 
  • چه در سناريو اول و چه در سناريو دوم كه قابليت تحقق دارند حكومت يك ريزموج پنج تايي مورد توافق بوده و مي توان اهداف ۶۴۰ يا ۸۳۷ توماني را براي موج اخير متصور بود.
  • سرمايه گذاران مي توانند با هدف اوليه ۶۴۰ توماني و با حد ضرر ۴۹۱ توماني به صورت پله اي وارد موقعيت خريد شوند.
  • در صورت موفقيت قيمت در شكست محدوده قيمتي ۶۴۰ تومان، به منظور حفظ سود به دست آمده، حد ضرر به ۶۴۰ تومان منتقل خواهد شد.
 
 
 

 

 

 تحليل هاي كارگزاري نهايت نگر

 
 

تحليلگر: هادي پورحامدي

شركت كارگزاري نهايت نگر گزارش مي دهد:

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال

در ماه‌هاي قبل و در تحليل‌هايي كه براي روند قيمتي فلزات اساسي در بازارهاي جهاني ارائه شده بود، به پتانسيل‌هاي رشد قيمت در اين خانواده اشاره كرده بوديم. حالا اما شرايطي از بازار را تجربه مي‌كنيم كه قيمت در مسير رشد قرار گرفته است و براي بسياري از فعالان، دانستن مسير آتي قيمت از اهميت بالايي برخوردار است.

براي شروع اجازه بدهيد در ابتدا به سراغ قيمت جهاني فلز روي در تايم هفتگي برويم. همان طور كه در تصوير نيز مشخص است، فلز روي در ماه‌هاي اخير پس از كف سازي در كانال ۱۴۰۰ دلار، در مسير رشد قرار گرفته است و آرايش صعودي قيمت در اين مسير به گونه‌اي است كه عملاً ما را به رشد بيشتر در آينده اميدوار مي‌كند.

 

بنابر گزارش شركت كارگزاري نهايت نگر، اما آنچه اهميت دارد اين است كه در هفته‌هاي گذشته قيمت در محدوده ۲۴۰۰ دلار به خط روند نزولي رسيده بود و اين خط كه در گذشته نيز بارها واكنش قيمت را به دنبال خود داشت، سطح مقاومتي مهمي پيش روي قيمت ايجاد نموده بود و واكنش قيمت را در اين محدوده شاهد بوديم. اما اخيراً و در يك حركت كاملاً صعودي شاهد عبور قيمت از اين سطح و خط روند بوده‌ايم. سقف‌هاي قبلي شكسته شده است و بايد بگوييم عملاً قيمت از كمند كانال نزولي تشكيل شده با اين خط روند رها شده است. از منظر كلاسيك انتظار داريم حالا كه اين كانال شكسته شده است، حركت رشد قبلي در طول اين كانال يك بار ديگر تكرار شود و قيمت بتواند رفته رفته خود را به هدف ۴۳۰۰ دلار برساند اما سطح ۲۹۰۰ الي ۳۰۰۰ دلار اهميت مقاومتي بالايي پيش روي قيمت داشته و در ميان مدت قطعاً اين سطح كه منطبق بر سقف كانال نزولي قيمت است، مانع از رشد ممتد قيمت خواهد شد.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

اما در تصوير بعدي حركات قيمت روي در تايم ماهيانه را شاهد هستيم. آنچه در اين تصوير اهميت دارد، رشد پيوسته قيمت در ۱۱ ماه اخير است كه نشان از عزم راسخ قيمت براي صعود داشته و دارد!

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

تصوير بعدي اما نمودار قيمت مس جهاني را در تايم هفتگي نشان مي‌دهد. مس در هفته اخير توانست بر روند نزولي بلند مدت خود غلبه كرده و ضمن خروج از محدوده تراكمي تشكيل شده در هفته‌هاي اخير، از خط روند نزولي نيز خارج شود. به لحاظ كلاسيك در اين تايم فريم اين خط روند شكسته شده است اما براي بررسي بيشتر جزييات اجازه بدهيد از نماي نزديك‌تر به بررسي روند قيمت در تايم ماهيانه بپردازيم.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

در تايم فريم ماهيانه همان گونه كه نشان داده شده است، قيمت ۷۸.۶ درصد حركت صعودي ۶۰۰۰ دلاري خود را كه طي ۲۶ ماه تشكيل شده بود، در طي ۶۹ ماه اصلاح نموده است. اين افت كند قيمت نسبت به مدت زمان صعود، خود حكايت از عدم تمايل بر ريزش بيشتر داشته و انتظار بر كف‌سازي و برگشت قيمت به مسير صعود را تقويت مي‌كند. اما آنچه در اين تصوير به دنبال نمايش آن هستيم، خروج قيمت از روند نزولي ۶۹ ماه اخير است. كندل‌ها در تايم ماهيانه رسم شده‌اند و براي بسته شدن كندل ماهيانه بايد حدود سه هفته ديگر صبور باشيم. چنانچه قيمت بتواند در طي سه هفته آينده به رشد خود ادامه داده و قيمت بسته شدن كندل ماهيانه در جهت تأييد شكست روند نزولي باشد (در بالاي سطح ۶۰۰۰ دلار باشد)، انتظار ما بر رشد بيشتر قيمت تقويت شده و در بلند مدت قيمت مي‌تواند به سقف قبلي باز گردد!

 

بار ديگر به تصوير قبل باز گرديم. در تصوير قبلي يك تبديل سطح در محدوده ۶۴۰۰ الي ۶۵۰۰ دلار داشتيم. در ميان مدت بايد از اين سطح به عنوان نزديك‌ترين سطح مقاومتي ياد كنيم.

مس و روي جهاني از دريچه تكنيكال
 

جمع بندي:

قيمت مس و روي جهاني هر دو در مسير رشد قرار دارد و در بلند مدت، هر دو فلز، اهداف صعودي خوبي را پيش رو دارند. رشد قيمت مس در صورت تأييد خاتمه روند نزولي قيمت مي‌تواند تا سقف تاريخي قبلي در محدوده ۹۰۰۰ دلار و رشد قيمت روي مي‌تواند تا محدوده ۴۳۰۰ دلار ادامه يابد.

 

از ديگر تحليل هاي كارگزاري نهايت نگر

 
 

تحليلگر: مجيد حصاريبا بررسي روند ارزش معاملات بورس طي چند وقت اخير:
متوليان بازار سرمايه آدرس غلط به سهامداران مي دهند / لزوم نمايش ارزش واقعي معاملات

حجم و ارزش معاملات در حالي طي ماه هاي اخير بموجب روند نزولي و كسالت بازار معاملات در بورس با افت قابل توجهي همراه شد كه طي چند وقت اخير شاهد روند رو به رشد اين متغير بوده ايم.

از ديدگاه سرمايه گذاران ارزش معاملات در هر بازاري از جمله بازار سرمايه از جمله مهمترين مولفه ها براي سنجش قدرت آن بازار به شمار مي رود و روند رو به رشد آن بيانگر ورود نقدينگي جديد از طريق سرمايه گذاران مي باشد.

بر اساس گزارش بورس نيوز، حجم و ارزش معاملات در حالي طي ماه هاي اخير بموجب روند نزولي و كسالت بازار معاملات در بورس با افت قابل توجهي همراه شد كه طي چند وقت اخير شاهد روند رو به رشد اين متغير بوده ايم. به طوريكه در شرايطي كه پيشتر ارزش معاملات بازار سرمايه در هر دو بازار بورس و فرابورس به زحمت به رقم هايي همچون 200 ميليارد تومان مي رسيد، اين روزها ارزش معاملات روزانه در مجموع به عددهايي همچون 500 ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه بررسي روند و حجم معاملات سهام شركت ها چندان مويد ورود نقدينگي جديد به بورس نيست كه اين امر بدان معناست كه افزايش ارزش معاملات از طريق معامله اوراقي به جز اوراق بهادار در حال رقم خوردن است. آنچنان كه طي چند وقت اخير شاهد اجراي برنامه هاي مختلف سازمان بورس جهت توسعه بازار بدهي از طريق انتشار انواع اوراق مشاركت و صكوك هستيم و به نظر مي رسد اجراي اين سياست در نهايت سبب رشد ارزش معاملات بازار سرمايه نسبت به دوره هاي گذشته شده است.

به عنوان مثال در حالي طي يكشنبه هفته جاري ارزش معاملات بازار بورس حدود 400 ميليارد تومان و ارزش معاملات فرابورس 167 ميليارد تومان محاسبه مي شود كه بررسي جدول نمادهايي كه بيشترين سهم را در ارزش معاملات روز گذشته داشته اند حاكي از آن است كه از 400 ميليارد تومان ارزش معاملات بورس، 51 ميليارد تومان به اوراق شركت ملي نفت ايران اختصاص دارد و بخش ديگري نيز از طريق معاملات بلوكي در نمادهاي "كروي"، "بترانس"، "فاراك" و "وپخش" رقم خورده است و در مقابل معاملات نمادهايي همچون "فملي"، "فاذر" و "ثاژن" سهم كوچكي داشته اند.

در بازار فرابورس نيز روند به همين منوال است و از مجموع ارزش معاملات 167 ميليارد توماني اين بازار در روز گذشته حدود 140 ميليارد تومان ناشي از معاملات اوراق اجاره و انواع اسناد خزانه بوده است و ارزش معاملات "ذوب"، "فزرين" و " شاوان" نقش كمتري در ارزش معاملات حدود 200 ميليارد توماني فرابورس ايفا كرده اند.


از اين رو مي توان گفت رشد چند وقت اخير اين مولفه نه تنها به واسطه معاملات بازار سرمايه اين است كه رشد چند وقت اخير اين مولفه نه تنها به واسطه ورود نقدينگي جديد و پويايي اين بازار نبوده بلكه معاملات انواع اوراق بخش قابل توجهي از نقدينگي را بتدريج از آن خود نموده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد رفته رفته نگاه و توجه سهامداران و اهالي بازار سرمايه كه با هدف كسب بازدهي مناسب از سرمايه گذاري در بورس وارد اين بازار شده اند به سمت بازار بدهي و از همه مهمتر كسب بازدهي مناسب بدون ريسك سوق يافته و سهامداران و فعالان بازار سرمايه به جاي انتخاب سهام پر پتانسيل بر اساس تحليل و بررسي وضعيت بنيادي شركت ها تمايل بيشتري به خريد اوراق دارند.

به طور قطع در شرايطي كه در بازار سرمايه بستري براي كسب بازدهي مناسب بدون ريسك فراهم شده ديگر سهامداران رغبتي براي خريد سهام شركت در شرايط حاكميت روند نزولي نوساني بر بورس نخواهند داشت و از آنجا كه افق روشني براي آينده اين بازار وجود ندارد و متوليان بازار سرمايه خود بر توسعه بازار بدهي و انتشار انواع اوراق معتقدند، ديگر بازار سرمايه قدرت مانوري براي بالندگي و شكوفايي نخواهد داشت.

از اين رو بهتر به نظر مي رسد تا حداقل ارزش معاملات بورس و فرابورس آنطور كه در واقعيت هست براي سهامداران به نمايش گذاشته شود و ارزش معاملات اوراق بهادار از معاملات بلوكي و انواع اوراق تفكيك شود تا آدرس غلط به سهامداران داده نشود و اهالي بازار سرمايه بدانند كه در شرايط فعلي ارزش معاملات تغيير با اهميتي نيافته است.


با توجه به سياست هاي ترامپ پيش بيني شد:
۳ سناريو گلدمن‌ساكس از آينده اقتصاد آمريكا /عامل مهم رشد بورس بعد از انتخابات

مؤسسه گلدمن‌ساكس با اعلام عامل اصلي رشد بورس آمريكا بعد از انتخاب ترامپ، آينده اقتصادي اين كشور را در ۳ سناريو پيش بيني كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، بنابر اعلام بلومبرگ، رونق كوتاه مدت در ازاي بحران اقتصادي بلند مدت" تعبيري است كه از سوي كارشناسان اقتصادي مؤسسه بانكي گلدمن‌ساكس آمريكا از سياست‌هاي اقتصادي دونالد ترامپ ارائه شده است.

بنا به اعتقاد اين كارشناسان، اگرچه سياست‌هاي اقتصادي رئيس جمهور جديد اين كشور در كوتاه مدت به اقتصاد آمريكا رونق مي‌بخشد اما در بلند مدت نه‌تنها رشد مورد نظر را از بين برده بلكه اقتصاد اين كشور را دستخوش بحران خواهد كرد.

با پيروز شدن غير منتظره دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بورس اين كشور روندي افزايشي را در پيش گرفت. از مهمترين دلايل اين مسئله، روشن‌تر شدن انتظار بازار نسبت به چشم‌انداز افزايش نرخ تورم ناشي از اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از سوي ترامپ است.

ترامپ قصد دارد با كاهش ماليات، افزايش تمركز بر زيرساخت‌ها و همچنين افزايش بودجه دفاعي، رشد اقتصادي آمريكا را به متوسط 3.5 درصد در سال افزايش دهد اما به نظر مي‌رسد اجراي برخي ديگر از سياست‌ها نظير لغو برخي قراردادهاي اقتصادي و همچنين تغيير رويكرد دولت آمريكا در پذيرش مهاجران مي‌تواند به بروز ركود تورمي منجر شود.
بنا به اعلام كارشناسان گلدمن، اقدامات ترامپ در كاهش ماليات و همچنين تمركز بر زيرساخت‌ها مي‌تواند به رشد اقتصادي اين كشور در كوتاه مدت بيانجامد.ديگر سياست‌هاي ترامپ مي‌تواند به افزايش موانع تجارت و همچنين مهاجرت به اين كشور منجر شده و در بلند مدت بر اقتصاد اين كشور تأثير منفي بگذارد.

با توجه به ابهامات موجود در اجراي سياست‌هاي اعلامي ترامپ، گلدمن ساكس 3 سناريو را پيش روي آمريكا پس از روي كار آمدن ترامپ پيش‌بيني كرده است.

اولين سناريو اجراي تمام وعده‌هاي انتخاباتي از سوي ترامپ از افزايش هزينه كرد گرفته تا ايجاد موانع تجارت است.

در دومين سناريو نيز تنها اجراي سياست‌هاي مالي ترامپ در نظر گرفته شده است اما در سناريوي سوم روند كنوني تجارت و مهاجرت در اين كشور محدود شده و از سوي ديگر بانك مركزي آمريكا به سياست‌هاي خود در افزايش بهره دلار شدت بيشتري مي‌بخشد.

اجراي كامل بسته سياسي ترامپ مي‌تواند به افزايش 0.2 درصدي توليد ناخالص داخلي آمريكا در نيمه دوم سال آينده منجر شود. اما اجراي اين سياست‌ها در سال 2018 به كاهش 0.5 درصدي آمريكا در سال 2018 و 2019 و همچنين افزايش نرخ بهره دلار در اين كشور به 2.3 درصد منجر خواهد شد.

اجراي سناريوي دوم اقتصاد آمريكا را به طور متوسط بين سالهاي 2017 تا 2019 ، 0.5 درصد رشد داده و تورم حاشيه‌اي را در اين كشور افزايش مي‌دهد، اما ركود تورمي مي‌تواند يكي از عواقب اجراي سناريوي سوم باشد چرا كه اجراي آن رشد حقيقي توليد ناخالص داخلي آمريكا را در سال‌هاي 2018 و 2019 به 0.8 درصد كاهش داده و همچنين تورم اين كشور را در اوايل سال 2019 به 2.3 درصد افزايش خواهد داد. اين در حاليست كه نرخ بيكاري در اين كشور نيز به 5.3 درصد خواهد رسيد.

در صورت اجراي اين سناريو، پيش بيني مي شود بانك مركزي آمريكا با هدف كاهش تورم در اين كشور تا سال 2019 نرخ بهره دلار را به شدت افزايش داده اما در سال 2019 اين اقدام را متوقف خواهد كرد تا بتواند با كاهش رشد اقتصادي و كاهش اشتغال در اين كشور مقابله كند.

درگفت وگوي يك مسئول با بورس پرس اعلام شد:
جزييات بزرگترين تامين مالي صنعت برق ايران / ابزارهاي مالي جديد و جذاب در راه

مديربازارگرداني و فروش تامين سرمايه امين جزييات بزرگترين تامين مالي صنعت برق با ۲۰۰ ميليارد تومان در بورس انرژي را اعلام كرد و از عرضه ابزارهاي مالي جديد و جذاب در آينده ايي نزديك خبر داد.

اسماعيل بي نائي در گفت وگو با پايگاه خبري بورس پرس، درباره جزئيات بزرگترين تامين مالي صنعت برق كشور گفت: اين تامين مالي به ارزش 200 ميليارد تومان و از طريق عرضه اوراق سلف موازي استاندارد نيروگاه سنندج مپنا انجام خواهد شد.

وي افزود: اين عرضه از روز چهارشنبه جاري به مدت 5 روز كاري و با ارائه 523 هزار و 471 قرارداد كه ارزش هر يك از آن 382 3 هزار و 65 تومان است، آغاز خواهد شد. اين اوراق با نماد سنندج 961 در بورس پذيرش شده و نماد ثانويه آن نيز حداكثر 10 روز كاري پس از عرضه اوليه، در بورس انرژي گشايش خواهد يافت.

اين مقام مسئول ادامه داد: تامين سرمايه امين در راستاي ايفاي مسووليت اجتماعي خود در جلب همكاري مجموعه فعالان بازارسرمايه، تعهد پذيره نويسي اين اوراق را با مشاركت صندوق بازارگرداني مپنا صورت داده است.

بي نائي در مورد جذابيت اين اوراق براي سرمايه گذاران بازار سرمايه توضيح داد: نرخ سود روزشمار اين اوراق 21 درصد است و نرخ تضمين شده آن در سررسيد اوراق نيز 22 درصد است كه تا سقف 23 درصد قابل پرداخت خواهد بود.

وي پيش بيني كرد حجم بالاي تقاضا در روز اول عرضه كاملا قابل تصور است و جذابيت اين اوراق در شرايط فعلي بازارسرمايه، نويد يك عرضه موفق را مي دهد.

به گفته وي با توجه به تجربه استقبال سرمايه گذاران از ابزارهاي مالي جديد و جذاب، تامين سرمايه امين به زودي اوراق ديگري را نيز با نرخ هاي مشابه عرضه خواهد كرد كه موعد و شرايط آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: تحليل و سيگنال سهام
[ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۳۸:۰۲ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
 "وغدير" اروپايي مي شود

مديرعامل شركت سرمايه گذاري غدير در نشست خبري روز جاري از افزايش سرمايه از 4600 ميليارد تومان به 7200 ميليارد تومان خبر داد.


به گزارش بورسينس به نقل از بورس نيوز، غلامرضا سليماني اميري در خصوص جزئيات اين افزايش سرمايه گفت: 875 ميليارد تومان از اين مبلغ آورده سهامداران و 1600 ميليارد تومان از محل اندوخته است كه در قالب سهام جايزه به سهامداراني كه تا امروز سهامدار غدير بودند، تعلق مي گيرد.

وي افزود: با اين افزايش سرمايه تلاش شده از سهامداران مطالبه نقدينگي كمتري شود و حدود يك سوم از حجم افزايش سرمايه را سهامدار پرداخت مي كند و باقي از محل اندوخته سرمايه شركت تامين مي شود، به اين ترتيب سهامداران با اين پرداخت مي توانند سه برابر سهام را مالك شوند كه نوعي همكاري شركت براي بالابردن ارزش افزوده سهامداران است.

مديرعامل سرمايه گذاري غدير با تاكيد بر اينكه پس از اين افزايش سرمايه، غدير در فهرست شركت هاي بزرگ بازار سرمايه از نظر ميزان سرمايه خواهد بود گفت: مبلغ 7200 ميليارد تومان سرمايه مناسب و قابل قبولي براي شركت هاي ايراني است كه معادل دو ميليارد دلار مي شود. طبيعي است كه ميزان سرمايه، در زمان مذاكره براي قراردادهاي بزرگ در بخش نفت، پتروشيمي، معادن و برق در بازارهاي جهاني بحث مهمي است. همچنين، براي شركت‌هاي بزرگ كه به صورت مشاركت يا تامين مالي با شركت هاي بزرگ بين المللي همكاري مي كنند سرمايه مبحث مهمي است.


به گفته وي سرمايه ثبت شده شركت به نوعي فرصتي است براي مذاكره قوي تر و بهتر با شركت هاي خارجي است.

سليماني اميري در ادامه با اشاره بر اينكه اين ميزان سرمايه در بازار جهاني مبلغ زيادي نيست، گفت: در دنيا شركت هايي با سرمايه هاي بيش از 10 تا 20 ميليارد يورو فعال هستند كه مبلغ فروش آنها بالاي صد ميليارد يورو است.

وي با تاكيد بر اينكه افزايش سرمايه شركت امتيازي براي مذاكره با شركت هاي بزرگ است گفت: از آنجايي كه شركت غدير پروژه محور است و حدود 13 ميليارد يورو پروژه در بخش هاي مختلف پتروشيمي، معدن، نيروگاه و ICT دارد براي تامين منابع از داخل و خارج از كشور بايد تلاش كند.

به گفته وي تامين مالي در بخش داخلي از طريق افزايش سرمايه، منابع بانكي و بازار سرمايه انجام مي شود و بخش مهمي از تامين منابع از شركت هاي خارجي و فاينانس است.

مديرعامل شركت غدير اظهار اميدواري كرد: افزايش سرمايه فرصتي است براي مجموعه غدير تا بتواند با شركت هاي بين المللي قراردادهاي مناسب تري را منعقد كند.

سليماني اميري در ادامه اين جلسه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت پروژه هاي شركت گفت: پروژه هاي مجموعه غدير عمدتا در بخش نفت، پتروشيمي، گاز، انرژي، نيروگاه هاي گازي و بخار، نيروگاه خورشيدي، آب و معدن است و افزايش سرمايه اخير شركت براي تامين منابع اين پروژه ها است.

وي همچنين درباره نحوه تامين مالي پروژه ها گفت: تلاش مي شود تامين مالي پروژه ها وقتي با شركت هاي بين المللي انجام مي شود معمولا 15 درصد از محل آورده نقدي و 85 درصد از محل تامين منابع از شركت هاي بين المللي است و تا امروز در اين مذاكرات موفق بوده ايم.

وي در خصوص آخرين وضعيت پروژه هاي شركت گفت: پروژه هاي زيادي در دست اجراست مانند پالايشگاه صد هزار بشكه اي شيراز، پتروشيمي كيان، كيفي سازي پالايشگاه شيراز، نيروگاه 9 هزار و 300 مگاوات بايتي لامه، آب شيرين كن قشم و نيروگاه نما و هرمز پروژه هايي است كه در دست اقدام است. و برخي قراردادهاي آنها بسته و كار آغاز شده است برخي از اين قراردادها در سطح بيسيك و مهندسي قرار دارد.

سليماني اميري ادامه داد: تعداي از پروژه هاي ياد شده تا پايان سال امسال به بهره برداري مي رسد از جمله آن نيروگاه خورشيدي اصفهان است كه در دي ماه امسال به بهره برداري مي رسد، فولاد ني ريز استان فارس در بخش توليد آهن اسفنجي نيز امسال افتتاح خواهد شد. بخش گازي نيروگاه بهبهان نيز با حضور مقامات در ماه آينده به طور رسمي به بهره برداري مي رسد. در عين حال، پتروشيمي پرديس در دهه فجر امسال با سرمايه گذاري 1800 ميليارد تومان در عسلويه به طور رسمي افتتاح مي شود كه ساليانه يك ميليون تن به توليد اوره و آمونياك كشور مي افزايد.

مديرعامل شركت غدير تصريح كرد: با افتتاح پتروشيمي پرديس توليد 80 درصد اوره و آمونياك كشور در غدير انجام مي شود كه با اين ميزان توليد در منطقه نيز اول است.

وي از نهايي شدن 1.5 ميليارد يورو قرارداد خبر داد و گفت: برخي از اين قراردادها در بحث فاينانس در مرحله مذاكره است اما قرارداد با شركت منعقد شده و شركت بين المللي كار را آغاز كرده است. همچنين حدود يك ميليارد يورو هم در حال مذاكره هستيم كه در مجموع 2.5 ميليارد يورو جذب سرمايه خارجي براي پروژه هاي غدير انجام مي شود كه عمده آنها از كشورهاي آلمان، ايتاليا، يونان، اسپانيا و چك است.

سليماني اميري درباره تاثير اين پروژه ها بر پيش بيني سود (EPS)شركت گفت: پروژه هايي كه شروع مي شود در بخش پالايشگاهي و پتروشيمي حدود چهار تا پنج سال زمان مي برد. بخش نيروگاه سه سال و بخش معدن به دو سال زمان براي بهره برداري نياز دارد به همين دليل تامين مالي اين قراردادها مهم است و چنين پروژه هايي به يك باره بر سودآوري شركت تاثير ندارد. همچنين سهامداران غدير نيز فرق بزرگي با ساير سهامدران دارند. به طوري كه سهامداران غدير نگاهي بلند مدت به سهم داشته و با ادبيات پروژه محوري آشنا هستند. با به نتيجه رسيدن اين پروژهاEPSنيز افزايش مي يابد.

وي يكي از اين پروژه هاي مهم را آلومينيوم جنوب ايران دانست و گفت: اين پروژه 1200 ميليون دلار ارزش دارد.

غدير اروپايي مي شود

مدير عامل غدير در پاسخ به سوال ديگري در خصوص وضعيت پذيرش اين مجموعه در بورس لندن گفت: در لندن دو بازار اصلي و فرعي وجود دارد كه بازار فرعي براي شركت هاي كوچك 10 تا 15 ميليون دلاري است و با توجه به افزايش سرمايه فعلي شركت به دو ميليارد يوروو ارزش بازار حدود 6 ميليارد يورو نمي توانيم در بازار فرعي حضور داشته باشيم. بر همين اساس مقرر شد با اخذ شرايط وارد بازار اصلي بورس لندن شويم كه مهمترين شرط ورود به اين بازار تهيه صورت هاي مالي به صورتIFRSاست. البته صورت هاي مالي به اين صورت تهيه و براي راستي آزمايي ارسال شده است كه براي اين مرحله نيز با دو موسسه بزرگ بين الملي جلساتي را برگزار كرديم تا صورت هاي مالي شركت ارزيابي شود و پس از اين مرحله پروسه پذيرش شركت در بورس لندن آغاز خواهد شد.

وي همچنين از آمادگي هلدينگ سيماني غدير براي ورود به بورس خبر داد و گفت: با توجه به وضعيت سيمان در انتظاريم با بهبود وضعيت بازار اين كالا سهام اين هلدينگ را در بورس عرضه كنيم همچنين مجموعه نيروگاه گيلان كه در چند سال اخير سوددهي مناسبي داشته در حال طي مراحل پذيرش و آماده سازي براي ورود به بورس است.

سليماني اميري در پاسخ به سوال ديگري در خصوص پروژه هاي آبي كشور گفت: آينده كشور ما با بحران آب مواجه است و شركت هاي بزرگ بايد از هم اكنون برنامه ريزي براي سرمايه گذاري در بخش هاي آب شيرين كن، تبديل پساب به آب كشاورزي و انتقال آب را داشته باشند و به چنين پروژه هايي به عنوان يك پروژه ملي توجه كنند. هر چند كه از لحاظ اقتصادي بازدهي زيادي در اين پروژه ها وجود دارد.

وي ادامه داد: سرمايه گذاري غدير نيز با ورود به اين پروژه ها علاوه بر اهداف ملي هدف اصلي مجموعه كه افزايش سود و ثروت سهامداران است را پيگيري مي كنند. در اين عرصه، مديريتي در هلدينگ انرژي ايجاد و فعال شده است. به علاوه شركت مشتركي با يك شركت ايتاليايي ايجاد كرديم كه در بخش آب شيرين كن، تكنولوژي اروپايي وارد كشور و پروژه هاي خوبي اجرا مي شود.

اين مقام مسئول در خصوص صادرات سنگ آهن نيز اين گونه گفت: در بحث معدن معتقديم نبايد خام فروشي انجام شود، بلكه بايد زنجيره توليد تكميل شود به همين دليل در اين حوزه در بخش گندله سرمايه گذاري شده كه به نفع زنجيره توليد فولاد كشور است.

سليماني اميري در خصوص آخرين وضعيت هلدينگ ساختماني غدير گفت: با توجه به ركود در اين بخش تصميم گرفتيم تا سرمايه گذاري بيشتري در بحث مسكن انجام نشود و پروژه هاي نيمه تمام هم نهايي شود.

وي معتقد است در ايران بايد نگاه اقتصاد مقاومتي را در نظر بگيريم چرا كه با اين نگاه تكانه هاي جهاني ما را متاثر نمي كند.

سليماني اميري در خصوص تاثير تك نرخي شدن ارز بر مجموعه غدير نيز گفت: در بخش هايي از غدير كه خوراك گاز با نرخ مبادله اي دريافت مي شود تك نرخي شدن ارز قيمت تمام شده را افزايش و سود ناويژه را كاهش مي دهد. اما در ساير بخش ها مانند معدن و نيروگاه تاثير منفي ندارد.

وي همچنين در مورد چشم انداز بازار سرمايه با توجه به انتخابات سال آينده كشور گفت: به نظر من انتخابات رييس جمهوري سال آينده تاثيري بر بازار سرمايه و اقتصادي ندارد؛ چرا كه در ماه هاي باقي مانده با توجه به سياست هاي حمايتي دولت از صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد تحولي ايجاد مي شود و دورنماي اقتصاد كشور مثبت است.

وي ادامه داد: با توجه با آغاز حركتي مثبت بر همه بخش هاي مختلف صنعتي بايد منتظر ماند تا نتايج آن بر بازار سرمايه ديده شود هر چند كه بنظر من پروژه هاي صنعتي حداقل دو سال زمان براي بهره برداري نياز دارد.

اين مقام مسئول درباره نرخ بانكي و تامين مالي از بانك ها گفت: نرخ بانكي همچنان براي صنعت گران است و بايد سياست تعديل كارمزد تسهيلات پيگيري شود. در جهاني كه ركود اكثر كشورها را در برگرفته و در حالي كه در كشورهاي اروپايي نرخ هاي بانكي بين يك تا سه درصد است نرخ 20 درصد در ايران بسيار بالا و غير معقول است. با توجه به مهار تورم بازدهي صنايع به كمتر از 20 درصد رسيده و بر همين اساس نرخ تامين مالي نيز بايد كاهش قابل توجهي يابد و نرخ تامين مالي 20 درصدي غير اقتصادي است.

برنامه مالك ۱۶ درصدي "سمگا" براي واگذاري بلوك ۸ درصدي

چهارشنبه جاري بيش از ۸ درصد سهام سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران معروف به "سمگا" توسط صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر عرضه مي شود.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران كه بعد از افزايش سرمايه ۱۵۰ درصدي بهمن سال گذشته ، در صدد تامين مالي ديگر و ۵۰ درصدي بر آمده و از اواخر شهريور  هم با بازارگرداني سهام در فرابورس همراه بوده، چهارشنبه جاري 26 آبان شاهد عرضه بلوكي خواهد بود.

به اين ترتيب متولي صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر كه 16.2 درصد سهام "سمگا" را در اختيار دارد، 8.13 درصد اين شركت 200 ميليارد توماني را عرضه مي كند.

اين بلوك شامل 162 ميليون 600 هزار سهم است كه به قيمت پايه هر سهم 4034 ريال و به ارزش 65.5 ميليارد تومان به صورت 70 درصد نقد، توسط كارگزاري بانك توسعه صادرات در بازار اول معاملات فرابورس انجام مي شود.

توقف نماد بانك بورسي و يك سرمايه گذاري براي افزايش سرمايه و مجمع


"خارزم" زمان و شرايط عرضه ۱۴.۷ درصد يك سيماني را اعلام كرد

سرمايه گذاري خوارزمي زمان و شرايط عرضه ۱۴.۷ درصد سهام سيمان خزر را اعلام كرد تا در صورت فروش از تركيب سهامداري اين شركت بورسي خارج شود.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت 1250ميلياردي سرمايه گذاري خوارزمي كه دوم آبان چهارمين سالروز عرضه سهام در بورس را جشن گرفته ، در صدد عرضه 14.7 درصد سهام سيمان خزر برآمده تا در صورت فروش از تركيب سهامداري اين شركت 23 ميليارد توماني خارج شود.

در اين عرضه كه 9 آذر در بازار اول معاملات بورس و توسط كارگزاري آينده نگر خوارزمي انجام مي شود، بيش از 33 ميليون 900 هزار سهم "سخزر" به قيمت پايه هر سهم 3135 ريال و به ارزش بيش از يك ميليارد تومان، به صورت يكجا و نقد روانه ميز فروش مي شود.

در كنار "خارزم"، سيمان فارس وخوزستان مالك 58 درصدي سيمان خزر است.

در پايان معاملات امروز رخ مي دهد:
توقف نماد بانك بورسي و يك سرمايه گذاري براي افزايش سرمايه و مجمع

نماد يك بانك بورسي و يك شركت سرمايه گذاري در پايان معاملات امروز براي افزايش سرمايه و مجمع سالانه بسته مي شود.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در پايان معاملات امروز نماد بانك بورسي اقتصاد نوين و سرمايه گذاري اعتبار ايران براي افزايش سرمايه و مجمع سالانه بسته مي شود.

بانك اقتصاد نوين كه نخستين بانك ايراني بشمار مي رود ، تا ديروز موفق به كسب مجوز از سوي سازمان بورس براي افزايش سرمايه 18 درصدي ( از 1.1 به 1.33 هزار ميليارد تومان و از محل سود انباشته) نشده بود اما ديروز اين مجوز را دريافت كرد تا مجمع فوق العاده ساعت 16 چهارشنبه 26 آبان ماه را برگزار كند.

به همين منظور "ونوين" كه اين روزها با كاهش قيمت و افزايش عرضه روبرو است، پيشنهاد افزايش سرمايه از 1.1 به 1.33 هزار ميليارد تومان از محل سود انباشته اعلام كرده تا در صورت مجوز سازمان بورس اين تصميم را عملي كند.

همچنين "ونوين" در همان روز، مجمع عادي به طور فوق العاده اي با موضوع تعيين پاداش هيأت مديره و اتخاذ تصميم نسبت به تخصيص و تقسيم سود سهام عملكرد سال مالي اسفند برگزار خواهد كرد.

نماد سرمايه گذاري اعتبار ايران به همراه نماد حق تقدم نيز براي برگزاري مجمع سالانه ساعت 16 چهارشنبه و تصويب صورت هاي مالي 31 تير در هتل سيمرغ بسته مي شود.

مديرعامل يك كارگزاري درگفت و گو با بورس پرس اعلام كرد:
شرايط كلي بورس بعد از حضور ترامپ و نظر درباره 4 صنعت

مديرعامل كارگزاري تأمين سرمايه نوين شرايط كلي بازار سهام با توجه به حضور ترامپ را بررسي و درباره صنايع معدني ، فلزي، خودرو و بانكي اظهار نظر كرد.


ساسان اله قلي مديرعامل كارگزاري تأمين سرمايه نوين در گفت و گو با بورس پرس به ابهامات به وجود آمده با روي كار آمدن نامزد حزب جمهوري خواه اشاره كرد و اظهار داشت: براي پيش بيني وضعيت بازار و شاخص بورس در كوتاه مدت بايد علل و عوامل ايجاد نوسان بازار با انتخاب ترامپ بررسي شود. چون ممكن است رئيس جمهور جديد آمريكا تغييراتي مثل افزايش زيرساخت ها در نظر داشته باشد كه در صورت محقق شدن اين تحولات، بازار كالا تحت تأثير قرار خواهد گرفت.

وي ادامه داد: با توجه به شرايط اقتصادي آمريكا و سياست ايجاد ثبات نرخ تورم در ايران ، ممكن است نرخ بهره تغيير كند. همچنين تغييرات اخير آمريكا بازارهاي كالا را نيز تحت تأثير قرار داده و با افزايش همراه كرده است.

اله قلي افزود: به نظر مي رسد در صورت ادامه روند فعلي و با در نظر گرفتن گزارش هاي 6 ماهه كه تاكنون از سوي شركت ها منتشر شده و همچنين قيمت جهاني سنگ آهن و صنايع فلزي مانند فولاد ، اين صنايع در صورت تزريق منابع مالي توسط دولت وضعيت مناسبي در بازار سهام داشته باشند.

اين كارگزار بورس درخصوص وضعيت سهام خودروسازان نيز اظهار داشت: در صورت محقق و اجرايي شدن برنامه ها و قرارداد با خودروسازان خارجي ، سهام اين صنعت با اقبال سرمايه گذاران روبرو خواهد شد. بانك ها نيز مي توانند در صورت ارائه گزارش هاي منطقي براي 6 ماهه دوم سال و با بيان چگونگي نحوه حضور در بازار سهام براي سال جديد ، مورد وثوق سهامداران قرار گيرند.

اله قلي ادامه داد: با تك نرخي شدن ارز، رانت صنايع از بين خواهد رفت و شركت هايي كه از اختلاف نرخ ارز استفاده مي كنند متضرر و برخي نيز منتفع خواهند شد.


 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۴۳:۲۷ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
قطعه‌سازان براي پژو و رنو شرط گذاشتند
 
اعضاي انجمن قطعه‌سازان با تشريح شروط صريح قطعه‌سازان ايراني براي همكاري با پژو و رنو، اعلام كردند اگر توليد محصولات پژو با داخلي سازي زير ۴۰ درصد صورت گيرد جلوي آن را خواهيم گرفت.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، رضا رضايي رئيس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبري در مورد جزئيات مذاكره قطعه‌سازان با مديرعامل شركت پژو سيتروئن و همچنين مسئولان شركت رنو به فارس اظهار داشت: در جلسه با مدير عامل پژو مطرح كرديم توليد محصولات پژو در ايران بايد با حداقل 40 درصد داخلي‌سازي آغاز شود و قطعه‌سازان تراز اول ايراني با قطعه‌سازان فرانسوي جوينت شوند تا دانش فني ما افزايش يابد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر قطعه‌سازان ايراني قادرند تا 60 درصد قطعات خودروها را داخلي‌سازي كنند گفت: قبلاً بحث هايي در مورد آغاز توليد محصولات پژو با داخلي‌سازي 20 درصدي مطرح شد كه اين رقم به اشتباه عنوان شده بود.خودروسازان مي‌خواستند براي رفاه مردم تا زماني كه داخلي‌سازي خودروها افزايش مي‌يابد، نسبت به توليد خودروهاي جديد با داخلي‌سازي 20 درصدي اقدام كنند تا اين محصولات در اسفندماه به خط توليد برسند.  

رضايي توضيح داد: قطعه‌سازان براي ساخت قالب‌ها و آماده شدن جهت توليد قطعات ساده 7 تا 8 ماه زمان نياز دارند و براي قطعات پيچيده نيازمند يك سال و بيشتر زمان هستند.

وي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه‌اي با پيمان كارگر مديرعامل رنو پارس گفت: عرق ملي ايجاب مي‌كند ساخت داخل خودروها را افزايش دهيم.كارگر نيز معتقد بود برخي قطعه‌سازان ايراني از لحاظ سخت‌افزاري بايد ارتقاء يابند.

مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه‌سازان در مورد جلوگيري از توليد محصولات پژو با داخلي سازي زير 40 درصد گفت: در جلسه با تاوارس مديرعامل پژو سيتروئن صريح و رك گفتيم  اگر اين امر صورت گيرد، جلوي توليد را خواهيم گرفت و موضوع را از طريق وزير صنعت و رئيس سازمان گسترش پيگيري خواهيم كرد.

وي در مورد مذاكره با كارگر نيز گفت: آنها اصرار داشتند قطعه‌سازان ايراني تحت ليسانس قطعه‌سازان مورد قبول رنو فعاليت كنند اما معتقديم قطعه‌سازان ايراني بايد به صورت جوينت ونچر با قطعه‌سازان خارجي همكاري داشته باشند. در حال حاضر 25 درصد قطعه‌سازان اروپايي امكان همكاري با شركت رنو را دارند، اما اين رقم در ايران به 10 درصد مي‌رسد و بقيه قطعه‌سازان نيز بايد ارتقاء يابند.

به گفته بيگلو، حدود 65 درصد قطعه‌سازان ايراني در نوار زردرنگ قرار دارند كه با ارتقاء كيفي مي‌توانند در نوار سبز رنگ قرار گيرند و با رنو همكاري كنند.

رضايي در خصوص حضور نمايندگان انجمن قطعه‌سازان در شوراي سياست‌گذاري خودرو گفت: وزير صنعت براي حمايت از انجمن قطعه‌سازان وارد شده و دستور داده  اعضاي انجمن در شوراي سياست‌گذاري خودرو حضور داشته باشند.

وي با اشاره به حضور نمايندگان شركت فولكس واگن در ايران براي ارزيابي قطعه‌سازان ايراني گفت: حدود 60 تا 70 قطعه سازان ايراني مورد ارزيابي قرار گرفتند و نمايندگان فولكس واگن اعلام كردند  60 تا 70 درصد قطعه‌سازان ايراني مي‌توانند با آنها همكاري كنند.

بيگلو نيز با بيان اينكه هفته آينده با نمايندگان فولكس واگن در مورد خودكفايي در توليد قطعات جلسه خواهيم داشت، گفت: شركت فولكس واگن در سطح خودروهاي تجاري با شركت ماموت همكاري دارد كه قرار است در توليد قطعات اين خودروها با آنها همكاري كند.وي همچنين از ادامه مذاكرات ايران‌ خودرو و فيات پشت درهاي بسته خبر داد.

وي در ارزيابي تأثير انتخابات آمريكا بر همكاري خودروسازان و قطعه‌سازان ايراني و اروپايي گفت: قرارداد خودروسازان قسمتي از قرارداد برجام است و با توجه به اينكه قرارداد برجام  چندجانبه است هر اتفاقي بيفتد بر همكاري‌هاي خودرويي نيز تأثيرگذار خواهد بود.

بيگلو ادامه داد: پيش‌بيني ما اين است اتفاقي در مورد همكاري‌هاي خودرويي با طرف‌هاي خارجي نخواهد افتاد و در حال حاضر شاهد تأكيد كشورهاي غربي بر حضور در بازار ايران هستيم.

وي با اشاره به گردش مالي 17 هزار ميليارد توماني بازار قطعات يدكي در كشور گفت: ايساكو و سايپا يدك تنها 10 درصد از اين فروش را به خود اختصاص داده‌اند و 90 درصد بقيه مشخص نيست از كجا تأمين مي‌شود و چرا تا اين حد قطعات مشابه چيني در بازار وجود دارد. گاهي اوقات خودروسازان براي تكميل قطعات خود مجبور به واردات هستند.

فرهاد بهنيا سخنگوي انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه در حال حاضر قطعه‌سازان 4 هزار ميليارد تومان از خودروسازان طلب دارند گفت: در حال حاضر، مدت پرداخت بدهي ايران‌خودرو به 120 روز رسيده ولي در مورد سايپا به دليل وجود مشكل تأمين نقدينگي، اين مدت زمان بيشتر است.

رضايي در اين مورد گفت:‌ محمدعلي سيدابريشمي رئيس هيأت مديره سايپا قول داده شب عيد هيچ قطعه‌سازي نداشته باشيم كه مدت زمان طلبش از سايپا به 120 روز برسد.

بهنيا همچنين در مورد عرضه قطعات يدكي بي‌كيفيت در كشور گفت: برخي واحدهاي زيرزميني، نمونه محصول برخي قطعه‌سازان را توليد و در بازار عرضه مي‌كنند كه مشخص نيست اين قطعات توسط چه واحدي به توليد رسيده و در نتيجه اين توليدات نيز به حساب قطعه‌سازان داخلي گذاشته مي‌شود.
 
مستطيل شيشه اي تالار
رنگ سبز با طعم فلز

بورس تهران پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات آمريكا و روي كار آمدن نامزدي كه كمتر كسي توقع پيروزي آن را داشت امروز بعد از فروكش كردن جو هيجاني و منفي روز چهارشنبه امروز رنگ سبز با طعم فلز را چشيد طعمي كه مواد تشكيل دهنده آن اتفاقات مثبت شكل گرفته در بازارهاي كالايي طي اواخر هفته گذشته بود.

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 95.08.22 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 694 واحد افزايش به رقم 56066 واحد رسيد. عكس اين وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 250 واحد كاهش عدد 168275 واحد را تجربه كرد. شاخص قيمت (وزني – ارزشي) بورس نيز در روز جاري با 212 واحد افزايش به رقم 27884 واحد رسيد.

همچنين در اين روز "فملي" با 114 واحد افزايش شاخص، بيشترين تأثير مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فارس" با 76 واحد كاهش، بيشترين تأثير منفي را بر روي شاخص داشت.

شاخص فرابورس نيز با 16 واحد افزايش به رقم 835 واحد رسيد.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 4057 ميليارد ريال و ارزش كل معاملات در بازار فرابورس به رقم 3229 ميليارد ريال رسيد.

بورس تهران پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات آمريكا و روي كار آمدن نامزدي كه كمتر كسي توقع پيروزي آن را داشت امروز بعد از فروكش كردن جو هيجاني و منفي روز چهارشنبه امروز رنگ سبز با طعم فلز را چشيد طعمي كه مواد تشكيل دهنده آن اتفاقات مثبت شكل گرفته در بازارهاي كالايي طي اواخر هفته گذشته بود.

بر اساس گزارش بورس نيوز، در معاملات روز جاري بازار سرمايه صنايع سنگ آهني، معدني و فولادي توانستند با جلب توجه نظر فعالان بازار سرمايه روز سراسر سبز و همراه با تقاضاي خريد قابل توجه را به خود اختصاص دهند در همين راستا درگروه فلزات اساسي سهام شركت ملي مس توانست با صف خريد بيش از 100 ميليون سهمي بالاترين ميزان درخواست خريد را به خود اختصاص دهد همچنين فولاد مباركه و فولاد خوزستان نيز جزو ديگر سهامي بودند كه از تقاضاي خريد و حجم معاملات قابل توجه برخوردار شدند.

البته در نماد "فولاد" امروز سهامداران حقوقي جولان دادند و با عملكرد خود گويي كه از آخرين فرصت فروش سهم استفاده كردند اما در گروه روي اتفاقات به گونه ديگري بود امروز نمادهاي فعال اين گروه با ليدري فرآوري مواد معدني توانستند معاملات بسيار قابل قبولي را پشت سر گذارند اين گروه نيز با توجه به گذر قيمت جهاني روي از مرز 2550 دلار تحليل هاي جديدي را پيش پاي اهالي تالار از وضعيت آينده خود قرار داده است، اهالي تالار نسبت به تداوم روند افزايش سود برآوردي اين گروه تا گزارش 12 ماهه بسيار خوش بين هستند.


خروج موقت يك شركت بورسي براي تقسيم سود و افزايش سرمايه

از سوي ديگر گروه سنگ آهني بورس نيز به تبع رشد قيمت جهاني توانست روز خوبي را پشت سر گذارد در اين گروه دوقلوهاي سنگ آهني در معاملات روز جاري ليدري گروه بدست گرفتند و نهايت واكنش به اتفاقات تغييرات قيمت جهاني را به نمايش گذاشتند.

اهالي تالار معتقدند در صورت تداوم روند صعودي در نرخ هاي جهاني مي توان به ادامه رشد قيمت هاي سهام گروه هاي مذكور اميدوار بود، اما در صورتيكه نرخ هاي جهاني نتواند به تبع اظهار نظرهاي مشاورين و سخنگوهاي حاضر در كنار رييس جمهور آمريكا به روند صعودي ادامه دهد احتمالاً شرايط متفاوت تري براي گروه هاي مذكور رقم خواهد خورد.

اما در گروه خودرويي امروز شاهد چپ كردن تمامي نمادهاي فعال در نماد خودروسازها بوديم. اما سهام شركت ايران خودرو كه از اخبار مثبت برجامي و اتفاقات حضور تفاهمات خارج مرزي انگار بويي به مشامش نرسيده بود و بي تفاوت به همه اين موارد مسير نوسان نزولي را طي مي كرد امروز به واسطه احتمال ايجاد مشكل بر سر توافق برجام پس از انتخابات آمريكا با صف فروش و افت قيمت حداكثري مواجه شد. واقعاً متوجه نشديم كه چرا شركتي همانند "خودرو" كه اتفاقات برجامي تأثيري بر قيمت سهامش نداشته بايد امروز اينگونه برجام شود. حالا اگر سايپا بود يك حرفي مي شد زد.

در پايان فعلاً براي هر گونه قضاوت در خصوص روند آتي بورس زود است هنوز بازار سرمايه درگير تلاطم امواج ايجاد شد. به واسطه رييس جمهور جديد آمريكا است. بايد كمي صبر كرد تا حداقل هيجان فعلي بازار فروكش كرده و شرايط با ثبات تري براي بورس پديد آيد.

درگفت و گو با بورس پرس مطرح شد:
تحليل يك كارشناس از بورس و دو صنعت داراي ظرفيت

يك تحليلگر بازار سهام با ارايه تحليلي از وضعيت كنوني و آينده بورس با تكيه بر متغيرهاي موثر مانند ارز تك نرخي، دو صنعت داراي ظرفيت را معرفي كرد.

فراز مسافري راد در گفت و گو با بورس پرس، به روند صعودي قيمت سهام بعد از فروكش كردن شوك انتخابات رياست جمهوري آمريكا اشاره كرد و گفت: تاثير منفي انتخاب ترامپ بر بورس ايران كوتاه مدت بود اما به هرحال عكس العمل بازار را نسبت به اين موضوع شاهد بوديم.

وي با بيان اينكه مسائلي مانند آينده صنعت خودرو در تعيين جهت بورس موثر است، افزود: در اين ميان برخي بازارها مثل خودرو به دليل وضعيت فعلي و تا اجراي قراردادهاي منعقده با خودروسازان بين المللي مانند پژو فرانسه با چالش هايي دست و پنجه نرم كرده و به آرامي حركت مي كنند.

اين كارشناس به رشد منطقي ارز همانند سال گذشته و عدم تأثير انتخابات اخير آمريكا در اين متغير اشاره كرد و ادامه داد: از زمان آغاز انتخابات رياست جمهوري آمريكا تاكنون شاهد افزايش صعودي نرخ طلا در بازار بوديم .پيش بيني مي شود اين وضعيت براي بازه زماني كوتاهي ادامه داشته باشد اما طبق گزارش فدرال رزرو آمريكا براي تغيير نرخ بهره بانكي در بلندمدت مي تواند تأثيرگذار باشد و بازارهاي كالايي را نيز تضعيف كند.

مسافري راد ادامه داد:با توجه به انتخابات رياست جمهوري پيش رو در ايران، دولت با اجراي سياست كلي پرهيز از رشد تورم، سعي مي كند تحركاتي در بازار به وجود آورد اما در هر صورت تغيير ناگهاني قيمت ها اجتناب ناپذير است و دولت چاره اي جز برگرداندن رونق نه به معناي افزايش قيمت بلكه با عنوان سهولت و رواني در معاملات نخواهد داشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه كدام صنايع داراي ظرفيت رشد مناسب تري در بازار سهام هستند؟ به بورس پرس گفت: از ابتداي سال تاكنون شاهد افزايش رشد گروه فلزات اساسي و جذابيت شركت هاي انفورماتيك هستيم كه به نظر مي رسد سال خوبي را پشت سر خواهند گذاشت اما در مقابل بانك ها سال سختي را طي خواهند كرد.

وي افزود: تك نرخي شدن ارز علاوه بر شفافيت اقتصادي و متأثر كردن بازار كالايي بر بازار صنايعي مثل پالايشگاه، خريد مواد اوليه و فروش مثبت ارزيابي مي شود و به تبع در پتروشيمي اين وضعيت مطلوب نخواهد بود. در يك جمع بندي كلي مي توان گفت صنايعي كه از رانت بين ارز مبادلاتي و آزاد استفاده مي كنند با اجراي ارز تك نرخي متضرر خواهند شد.

توسط يك كارگزاري ارايه شد:
برآوردي از سود شركت داراي صف خريد ديروز كه براي اولين بار وارد كانال جديد شد

يك كارگزاري برآوردي از سود آينده ملي مس كرد كه ديروز داراي صف خريد بود و براي اولين بار در سال جاري وارد كانال ۲۰۰ توماني قيمت هر سهم شده است.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت ملي مس در عملكرد 6 ماهه اول سال اقدام به تعديل 20 درصدي سود ( از 142 به 171 ريال) و پوشش 74 درصدي كرد و بعد از توقف نماد در 28 مهرماه به دليل ابهام در ارايه اطلاعات و بازگشايي نماد در 8 آبان ، روند صعودي قيمت سهام را همراه با نوسان در پيش گرفت.

اين شركت 5 هزار ميليارد توماني ديروز با معامله حدود 35 ميليون سهمي ، با صف خريد بيش از 92 ميليون سهمي روبرو و براي براي اولين بار در سال جاري وارد كانال 200 توماني شده است.

در اين ميان در حالي " فملي" نرخ تسعير دلار 35700 ريال و نرخ هر تن كاتد بر اساس LME (بازار فلزات لندن) 4550 دلار جهت 6 ماهه دوم سال منظور كرده كه فرنوش شيخ الاسلامي از كارگزاري بانك توسعه صادرات، با نگاهي برعملكرد 6 ماهه اول سال و براساس مفروضاتي، برآوردي از سود اين شركت بزرگ بورسي كرده است.

نگاهي بنيادي به عملكرد 6 ماهه ملي مس و پيش بيني درآمد

در جدول زير عملكرد 6 ماهه فملي و پيش بيني بر اساس آن براي سال مالي 95 نشان داده شده است.

با احتساب سرمايه جديد شركت در شش ماهه منتهي به شهريور سال 95 توانسته 126 ريال معادل 73 درصد از بودجه 95 خود را پوشش دهد.

مفروضات بودجه 95

توليد و فروش

اولين پيش بيني فروش كاتد براي سال 95 شركت برابر 160.000 تن بوده كه با فرض اين مقدار فروش مبلغ 4800 ميليارد تومان درآمد شناسايي شده بود اما در پيش بيني جديدي كه براساس عملكرد سه ماهه شركت داده شده ، درآمد فروش 5700 ميليارد تومان پيش بيني شده كه نسبت به اولين پيش بيني 18 درصد رشد داشته است.

در آخرين پيش بيني فروش شركت افزايش يافته و به محدوده 6.000 ميليارد تومان رسيده است.

جزييات فروش شركت به شرح زير است:

توليد كاتد شركت در سه ماهه اول 43.843 تن بوده و پيش بيني براي كل سال 193.000 تن در نظر گرفته شده است. با توجه به گفته هاي مديرعامل شركت مبني بر فروش موجودي كالا در سه ماهه اول، فروش شركت در اين دوره 79.039 تن بوده كه با توجه به آمار گمرك و بورس كالا حدود 55.000 تن مربوط به فروش صادراتي و مابقي در داخل به فروش رسيده است.

در آخرين بودجه شركت بر اساس شش ماهه مقدار توليد تغيير نكرده و فروش كاتد به 126.342 تن رسيده كه 78 هزار تن آن صادراتي بوده است.

حاشيه سود ناخالص

نگاهي به حاشيه سود شركت در دوره شش ماهه و سال مالي 94 نشان مي دهد شركت هميشه حاشيه سودي در حدودي 30 درصد و بيشتر داشته است. در حالي كه در پيش بيني سال مالي 95 اين مقدار در حدود 27 درصد در نظر گرفته شده است.

نرخ تسعير دلار 35.700 ريال و نرخ هر تن كاتد بر اساس 4550 دلار جهت شش ماهه باقيمانده سال منظور شده است.

 

سناريو تحليلي 95

توليد شركت در سال 94 حدود 193.000 تن بوده است. با توجه به فروش خوب شركت در شش ماهه 95 اگر فرض را بر فروش مجموع كل مقدار توليدي و 30.000 تن موجودي كاتد در نظر بگيريم  با فرض حاشيه سود 29 درصد طبق 6 ماهه، نرخ دلار 3600 توماني ،نرخ كاتد 5500 دلاري، افزايش 25 درصدي هزينه هاي اداري، عمومي نسبت به سال94 و ديگر متغيرهاي اعلامي در بودجه و همچنين بافرض سرمايه جديد، مي­ توان برآورد سود 276 ريال به ازاي هرسهم را داشت.

زمان و شرايط عرضه بلوك ۱۲.۵ درصدي "ملت" اعلام شد
يك سهامدار حقوقي بيمه ملت برنامه عرضه بلوك ۱۲.۵ درصدي در پيش گرفته تا در صورت معامله از تركيب سهامداري اين شركت ۲۸۵ ميليارد توماني خارج شود.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت بيمه ملت كه اواسط شهريور با تغيير مديرعامل و خداحافظي سعيدحجاريان بعد از ۱۴ سال روبرو شده ، طي روزهاي آينده شاهد عرضه بلوكي خواهد بود.

به اين ترتيب شركت توسعه كسب و كار سبا كه يكي از سهامداران حقوقي " ملت" است در نظر دارد 12.25 درصد سهام شامل 349 ميليون و 172 هزار سهم را روانه ميز فروش كند تا در صورت معامله از تركيب سهامداري اين شركت 285 ميليارد توماني خارج شود.

قيمت پايه هر سهم اين عرضه 202 تومان و با شرايط 20 درصد نقد و باقي اقساط تعيين شده كه 7 آذر توسط كارگزاري بورس بيمه ايران انجام مي شود.  
برآوردي از سود شركت داراي صف خريد ديروز كه براي اولين بار وارد كانال جديد شد
در پايان معاملات امروز رخ مي دهد:
خروج موقت يك شركت بورسي براي تقسيم سود و افزايش سرمايه
در پايان معاملات امروز نماد يك شركت بورسي براي تقسيم سود و افزايش سرمايه بسته مي شود.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در پي اعلام شركت قند مرودشت براي برگزاري مجمع سالانه و فوق العاده ، نماد اين شركت بورسي در پايان معاملات امروز بسته مي شود.

"قمرو" درحالي برنامه افزايش سرمايه 108 درصدي از سود انباشته را داشت كه سازمان بورس مجوز 66.6 درصدي را صادر كرد.

اين شركت علاوه بر تصويب صورت هاي مالي 31 تير و تقسيم سود در مجمع سالانه 25 آبان، دو موضوع افزايش سرمايه و اصلاح ماده 5 اساسنامه را در مجمع فوق العاده مطرح خواهد كرد.


شاخص مسكن در بورس كالا طراحي مي شود
مديرعامل بورس كالا و رئيس اتحاديه املاك براي طراحي يك شاخص كه بيانگر روند قيمت و سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن باشد به توافق رسيدند.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس به نقل از روزنامه همشهري، حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك و حامد سلطاني‌نژاد مديرعامل بورس كالاي ايران در نشستي مشترك كه در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد، روش افزايش شفافيت معاملات مسكن را بررسي كردند و براي طراحي يك شاخص كه بيانگر روند قيمت و سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن باشد به توافق رسيدند.

سال‌هاست كه معاملات مسكن در سامانه‌اي با نام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور از طريق مشاوران املاك، ثبت مي‌شود. اين سامانه كشوري تاكنون توانسته است داده‌هاي زيادي را از روند معاملات مسكن ثبت و توليد كند كه تاكنون كمتر مورد استفاده اقتصاددانان و تحليلگران مالي قرار گرفته است و مي‌تواند منبع مناسبي براي تعيين راهبردهاي اين صنعت قرار گيرد.

پيشنهاد طراحي شاخص مسكن

مديرعامل بورس كالاي ايران در نشستي مشترك با رئيس اتحاديه مشاوران املاك گفت: بورس كالا طبق كاركردهاي تعريف شده‌اش مايل نيست در حوزه فعاليت مشاوران املاك مداخله كند.

سلطاني‌نژاد در عين حال تأكيد كرد: با توجه به اينكه ايجاد يك شبكه عظيم، مشابه آنچه هم‌اكنون از طريق اتحاديه مشاوران املاك ايجاد شده، هزينه گزافي را مي‌طلبد، بورس كالا مايل است از داده‌هاي همين شبكه موجود براي طراحي و عرضه شاخص مسكن استفاده كند. مديرعامل بورس كالا توضيح داد: معرفي و طراحي شاخص معاملات به كمك سامانه معاملات اتحاديه املاك مي‌تواند به شفاف شدن بازار مسكن كمك كند.

استقبال رئيس اتحاديه مشاوران املاك

عقبايي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره گفت: با هر سازو كاري كه موجب تسهيل معاملات و شفاف‌سازي‌ در بازار مسكن شود موافقيم، اما همه اين امور بايد از طريق مجاري قانوني خودش پيش برود.

مديرعامل بورس كالا توضيح داد: پيشنهاد ما اين است كه با همكاري و محوريت اتحاديه املاك شاخص‌هاي قيمت مسكن طراحي شود و بعد از دريافت مجوز شرعي از كميته فقهي سازمان بورس، اوراق آپشن يا فيوچرز شاخص‌هاي قيمت مسكن روي تابلوي بورس كالا قابل معامله شود. عقبايي ضمن استقبال از اين طرح گفت: طراحي شاخص مسكن ايده بسيار خوبي است و ما از آن استقبال مي‌كنيم و حتما در پيشبرد آن به بورس كالا كمك خواهيم كرد. رئيس اتحاديه مشاوران املاك درباره دلايل مخالفت‌هاي قبلي‌اش با ايجاد تابلوي مسكن در بورس كالا گفت: دغدغه اتحاديه مشاوران املاك اين بود كه بورس كالا قصد دارد جاي مشاوران املاك را در بازار مسكن بگيرد اما اگر بورس كالا ابزاري مانند آپشن يا فيوچرز شاخص قيمت مسكن را براي پوشش ريسك سرمايه‌گذاري در بازار مسكن به مردم ارائه دهد، قطعا از آن استقبال مي‌كنيم و با مسئولان بازار سرمايه نهايت همكاري و همراهي را خواهيم داشت. سپس سلطاني‌نژاد اضافه كرد: ايده اصلي بورس كالا از يك سال پيش اين بود كه ابزاري را در اختيار مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران مسكن قرار دهيم كه بتوانند ريسك خود را مديريت كنند.

نحوه همكاري

عقبايي در مورد نحوه همكاري براي طراحي شاخص قيمت معاملات مسكن پيشنهاد ويژه‌اي ارائه داد و گفت: اتحاديه املاك در چارچوب طراحي و انتشار شاخص‌هاي قيمت مسكن مي‌تواند قيمت‌هاي تحقق‌يافته در سامانه ثبت معاملات املاك را در اختيار بورس كالا قرار دهد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تأكيد كرد: معتقديم طراحي شاخص قيمت مسكن مي‌تواند در عين حال كه بازار مسكن را شفاف مي‌كند به مردم و سرمايه‌گذاران هم علامت‌هاي درستي از روند فعلي و آينده بازار مسكن ارائه ‌دهد. او گفت: از سوي ديگر از آنجا كه چنين شاخص‌هايي قاعدتا از طريق نهاد معتبري مثل بورس كالا طراحي، معرفي و منتشر مي‌شود مردم هم به اين شاخص‌ها اعتقاد و اعتماد پيدا مي‌كنند.

توافق بر سر طراحي شاخص

در پايان نيز مديرعامل بورس كالا و رئيس اتحاديه مشاوران املاك، توافق كردند كه با استفاده از داده‌هاي سامانه فعلي معاملات مسكن و با سود بردن از مكانيسم‌هاي بورس كالا، شاخص قيمت مسكن را طراحي و معرفي كنند. اين شاخص مي‌تواند روند قيمت مسكن را نمايش دهد و قابل پيش‌بيني كند.

فردا انجام مي شود:
انتقال رسمي يك شركت به بورس بعد از 5 سال حضور در فرابورس
شركت همكاران سيستم بعد از 5 سال حضور در فرابورس ، فردا به بورس منتقل و گشايش نماد مي شود.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس ،شركت همكاران سيستم كه از 28 شهريور 90 با كشف قيمت هزار و 50 توماني هر سهم وارد فرابورس شده ، فردا با گشايش نماد در بورس روبرو مي شود.

اين شركت 75 ميليارد توماني سود هر سهم را 552 ريال پيش بيني كرده و آخرين بهاي هر سهم آن در فرابورس حدود 595 تومان بود.

"سيستم" به‌عنوان پانصد و چهارمين شركت بورسي در بخش رايانه و فعاليت هاي مربوط به آن، گروه و طبقه مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار ، در فهرست نرخ‌هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۰۵:۰۱ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]

در دو ساعت رخ داد:
تحقق پيش بيني ها با جهش ۶۵۰ واحدي شاخص و كولاك "فولاد"
پيش بيني اكثر كاركاشناسان از برگشت بازار بعد از ثبت بيشترين ريزش شاخص بورس در چهارشنبه گذشته محقق شد و طي دو ساعت معاملات امروز، شاخص بورس ۶۵۰ واحد پريد و فولادمباركه كولاك كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، بعد از پيروزي غير قابل پيش بيني ترامپ در رياست جمهوري آمريكا، همه بازار هاي مالي و كالايي به اين رويداد جهاني واكنش نشان دادند و در برابر رشد دلار و طلا در بازار ايران ، شاخص بورس در نتيجه جو رواني به شدت منفي ، با ريزش 1459 واحدي ، شاهد منفي ترين و بدترين روز در سال جاري شد.

اين جريان ابتدا در بازارهاي جهاني و سپس در بازار سرمايه ايران فروكش كرد و با اعلام برخي مواضع ترامپ و تحليل هاي كارشناسان از واقعيت هاي سياست و اقتصاد جهاني، رويكرد بهتري در پيش گرفته شد و تعطيلي دو روزه آخر هفته ، به آرامش بيشتر كمك كرد.

در اين ميان اكثر صاحب نظران معتقد بوده و هستند كه هر چند ترامپ گزينه بدتري بوده اما مواضع قبل از انتخابات وي در حد همان شعارهاي تبليغاتي باقي خواهد ماند و با توجه به اجماع جهاني و نقش سازمان ملل ،نخواهد توانست مقوله مهمي چون برجام را به هم بزند.

افزايش اين نگرش ها و فراگير شدن اميد به بهبود بازار و البته حمايت برخي حقوقي ها، موجب شد تا از همان آغاز معاملات امروز ، سهام گروه هاي فلزي و معدني، جلودار برگشت تمام عيار بازار شوند و شاخص را دو ساعت معاملات ( از ساعت 9 تا 11 ) با پرش 650 واحدي به كانال 79 هزار واحدي باز گردانند.

ارزش معاملات نيز رشد معنادار نسبت به چهارشنبه كرده و با بيش از 320 ميليارد تومان همراه شده است.

شركت هاي ملي مس، فولادمباركه، گل گهر ، چادرملو، سرمايه گذاري اميد، فولاد خوزستان و توسعه معادن و فلزات بيشترين اثر را گذاشتند و اكثر گروه ها را دنباله خود كردند اما گروه خودرو از اين غافله جا ماند.

در اين ميان فولادمباركه كه عنوان دار بزرگترين شركت بورسي از لحاظ سرمايه اسمي است، با حجم معاملات 15 ميليارد توماني 110 ميليون سهم ، كولاك كرد و بيشترين حجم معاملات را به خود اختصاص داد و شركت ملي مس، چادرملو و گل گهر با صف خريد در حال معامله هستند.

نوبخت از طرف دولت، قدردان بازارسرمايه شد/ تهاتر ۱۲.۵ هزارميليارد توماني
سخنگوي دولت بابت تامين ۱۴.۷ هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي گندم كاران ، از طرف دولت ، قدردان بازار سرمايه شد و از تهاتر ۱۲.۵ هزار ميليارد توماني و تامين مالي ۴۰ هزار ميليارد توماني خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، محمدباقر نوبخت به اهميت بازار سرمايه در تأمين مالي دولت اشاره كرد و به سنا گفت: دولت بيش از 14 هزار و 700ميليارد تومان به گندم كاران بدهكار بود كه براي پرداخت آن كسري داشت و فرابورس به خوبي اين مشكل را حل كرد و دولت قدردان بازار سرمايه است.

وي درباره سهم و فرصتي كه بودجه امسال براي بازار سرمايه در نظر گرفته، ابراز داشت: عمدتا هر ساله در تبصره 5 بودجه فرصت هايي براي تعامل با بازار سرمايه ديده مي شود. در بندهاي اين تبصره مشخص مي شود حوزه هاي مختلف صنعت، شهرداري يا بخش هاي دولتي چطور مي توانند منابع خودشان را به جاي بازار پول از بازار سرمايه تامين كنند.

معاون رييس جمهور با اشاره به اينكه در بودجه امسال بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق بازار سرمايه تعريف شده، گفت: انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، 15 هزار ميليارد تومان اوراق صكوك و حدود 7500 ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در نظر گرفته شده است.

 نوبخت ادامه داد: 12.5 هزار ميليارد تومان نيز براي تهاتر ديده شد كه مستقيما وارد بازار سرمايه نمي شود ولي بازار سرمايه به ما در اين تهاتر كمك مي كند.

۷ توليدكننده لوازم خانگي غيراستاندارد شدند/جعل نشان شركت حذف شده از بورس
مديركل استاندارد استان تهران با اعلام نام 7 شركت توليدكننده لوازم خانگي غيراستاندارد از معرفي جاعلان نشان استاندارد سه شركت به دادگاه خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس،مسلم بيات با بيان اين‌كه تمامي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي توليد و توزيع در بازار بايد پروانه كاربرد علامت استاندارد دريافت و براساس آن، استانداردها را رعايت كنند به ايسنا اظهار داشت: برخي از كالاهاي مشاهده شده در جريان بازرسي داراي پروانه استاندارد هستند، اما وضعيت كيفي آنها نامناسب است و با انجام بررسي‌ها مشخص مي‌شود اين كالا استانداردهاي لازم را ندارد و كالا توقيف و ممكن است پروانه استاندارد شركت توليدي ابطال شود.

وي افزود: از سوي ديگر برخي از توليدكنندگان، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد، اقدام به توليد كالا و جعل علامت استاندارد روي آن مي‌كنند كه اين افراد متخلف بوده و قانون را نقض كرده‌اند  به همين دليل از آنها شكايت شده و به دادگاه معرفي مي‌شوند.

بيات با اشاره به جلسات مهرماه كميته علائم استاندارد گفت: كارشناسان استاندارد با بررسي عملكرد و كيفيت كالاهاي توليدي برخي واحدهاي فعال در صنعت لوازم خانگي، پروانه استاندارد فرآورده‌هاي شير اجاق گاز با نام تجارتي آليش به علت بي‌اعتباري پروانه و هود اجاق خوراك پزي با نام تجارتي پويامكث، اجاق گاز خانگي فردار و طرح فر با نام تجارتي نوژن گاز و اجاق گاز روميزي توكار و طرح فر با نام تجارتي huffer & beroni& zina& oranir را به علت احراز بي‌كيفيتي كالا ابطال كردند.

به گفته وي، بازرسان استاندارد در جريان بازرسي‌هاي منظم از واحدهاي توليدي، كولر آبي با نام تجارتي صنايع نيرو تهويه را در واحد توليدي در شهرك صنعتي پرند و پنكه روميزي با نام تجارتي ارج در واحد توليدي در كيلومتر ۵ جاده مخصوص كرج را به علت توليد بدون مجوز استاندارد و سماور برقي و كتري روگازي با نام تجارتي عالي نسب در واحد توليدي در شهرك صنعتي صفادشت را به دليل جعل نشان استاندارد، توقيف و از متخلفان به دادگاه شكايت كردند.

وي اعلام كرد در جلسات كميته علائم براي سه فرآورده از قبيل ظروف آلومينيوم با پوشش نچسب با نام تجارتي ظروف نچسب مهبد، اجاق گاز خانگي با نام تجارتي گلاره و آلوارس و هود آشپزخانه برقي با نام تجارتي بي مكث پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده است.

براساس  اين گزارش، شركت ارج در حالي سال 1316 توسط سه برادر بنام ارجمند با 3 سر واژه آهنگري، ريخته‌گري و جوشكاري به عنوان اولين شركت لوزام خانگي تاسيس شده كه اوايل سال جاري، بعد از گذشت حدود 80 سال رسما" تعطيل شد.

اين شركت اوايل سال 70 با كشف قيمت 1200 توماني هر سهم وارد بورس شده بود و بعد از نزول به قيمت هاي حدود 105 توماني هر سهم در اواخر سال 84 ، به دليل زياندهي، عدم انطباق با شرايط و مقررات، عدم توان مالي براي بهبود وضعيت و... سال 87 با سرمايه 6.6 ميليارد توماني رسما" از بورس اخراج شده بود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۱:۵۸:۱۶ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
بانك مشترك ايران - ونزوئلا چندمليتي‌ مي شود

مديرعامل بانك مشترك ايران - ونزوئلا با اعلام سود 50 ميليارد توماني سال گذشته گفت: ايران به دليل مشكلات مالي ونزوئلا به‌دنبال چندمليتي‌كردن اين بانك است تا بتواند خدمات ارزي بهتري به مشتريان ارائه دهد.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس،، داوود بنايي مديرعامل بانك مشترك ايران - ونزوئلا با بيان اينكه سال گذشته سود اين بانك ٥٠‌ ميليارد تومان بوده گفت: ايران به دليل مشكلات مالي ونزوئلا به‌دنبال چندمليتي‌كردن اين بانك است تا بتواند خدمات ارزي بهتري به مشتريان ارائه دهد.

وي افزود: اين بانك فعاليت خود را با سرمايه ٢٠٠‌ ميليون دلار شروع كرد و قرار بود سرمايه آن اكنون به يك‌ ميليارد دلار برسد اما به دليل مشكلات مالي ونزوئلا، اين هدف تاكنون محقق نشده است.

بنايي از جمله مشكلات عمده اين بانك پايين‌بودن حجم تجاري دو كشور، شفاف‌نبودن نظام مالي، نوسان قيمت ارز و همچنين عدم كاربرد ارز در كشور ونزوئلا بيان كرد.

وي ادامه داد: در ونزوئلا فعاليت‌هاي اقتصادي با ارز انجام نمي‌شود بلكه ارز را به پول آن كشور تبديل مي‌كنند كه همين امر ما را در بازپرداخت دچار مشكل مي‌كند، بنابراين با وجود آنكه ونزوئلا سهام‌دار اين بانك است اما ترجيح مي‌دهيم در شرايط كنوني با اين كشور كار نكنيم زيرا احتمال اينكه برگشت پول ما به نصف برسد وجود دارد.

بنايي اظهار داشت: بنابراين سهام‌دار ايراني منتظر است كشورهاي ديگري را وارد اين جريان و از بانك ارزي به عنوان تجربه با بانك كشورهاي ديگر استفاده كند اين امر نيازمند چندمليتي‌كردن اين بانك است.

همراه با جو رواني منفي سنگين و صف هاي فروش رخ داد:
واكنش اوليه بورس تهران به پيروزي ترامپ: ريزش ۱۰۶۸۱ واحدي شاخص در ۳۰ دقيقه اول

در پي افزايش احتمال پيروزي ترامپ در رياست جمهوري آمريكا و كسب نتيجه دور از پيش بيني ها، شاخص بورس تهران با ريزش ۱۰۶۸ واحدي در ۳۰ دقيقه اول به اين رويداد تاريخي واكنش منفي نشان داد.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، درحالي تا ساعتي ديگر نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا مشخص مي شود كه با افزايش احتمال پيروزي ترامپ در رياست جمهوري آمريكا ، همه بازارهاي مالي دنيا به اين رويداد دور از انتظار واكنش منفي نشان دادند.

به طوري كه از همان آغاز بكار بورس هاي آسيايي، همه شاخص ها منفي شدند و قيمت جهاني طلا نيز با حدود 5 درصد افزايش، ركورد بيشترين جهش را بعد از خروج انگستان از اتحاديه اروپا را ثبت كرد. همچنين روند نزولي قيمت جهاني تشديد شد.

در ايران نيز اين نتيجه براي اكثر كارشناسان غيرقابل پيش بيني بود و قريب به اتفاق فعالان، براساس نظرسنجي هاي قبلي آمريكا و تحليل كارشناسان بنام بين المللي در انتظار پيروزي كيلينتون بودند اما با پيروزي قريب به يقين ترامپ روبرو شده اند.

با اين جريان، بورس تهران نيز مانند ديگر بازارهاي مالي جهان در همان شروع معاملات با سير نزولي قيمت سهام اكثر شركت ها روبرو شد و شاخص بورس با ريزش حدود 1068 واحدي در 30دقيقه اول ، نشان داد تا چه حد به موضوع انتخابات آمريكا حساس بوده و از آينده اقتصاد جهان با رياست جمهوري ترامپ نگران است.

به اين ترتيب در حالي سهام اكثر شركت هاي بزرگ مخصوصا"خودروسازان صف فروش شده اند كه اثر منفي كاهش قيمت شركت هاي چون ملي مس ، فولاد مباركه ، پالايشگاه هاي بندرعباس، اصفهان و تهران ، پارسان و توسعه معادن و فلزات و ... موجب شده تا شاخص بورس با سقوط 1068 واحدي به رقم 78,8039 واحد برسد.

با اين حال برحي كارشناسان معتقدند اين جريان دور از انتظار و فشار رواني ناشي از رفتارهاي هيجاني زود گذر بوده و طي روزهاي آينده بورس تهران به مدار طبيعي باز خواهد گشت. اما گروهي ديگر بر اين باورند تا مشخص شدن سياست هاي عملي ترامپ ، آينده مبهم اقتصاد جهاني و واكنش هاي منفي نيز ادامه خواهد داشت.در گفتگو با مديرعامل شركت سبد گردان هدف مطرح شد:
بررسي رويدادهاي اثرگذار بر وضعيت آتي بازار سرمايه

به نظر مي رسد در شرايطي كه اقتصاد كشورمان از شفافيت بالايي برخوردار نيست حركت وزارت اقتصاد به سمت شفافيت اطلاعاتي و حساب هاي بانكي موجب مي شود تا در رويه فعاليت نهادها و بنگاه هاي اقتصادي كه تمايلي به شفافيت ندارند و از پرداخت ماليات فرار مي كنند، تغيير و تحولاتي اعمال گردد.


آيين نامه بررسي حساب هاي بانكي جهت محاسبه ماليات در حالي طي روز گذشته از سوي سازمان امور مالياتي مطرح شد كه به زعم بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي اين برنامه مي تواند موجب خروج بخشي از نقدينگي از بازار پول و روانه شدن آن به ساير بازارهاي موازي با آن همچون بورس شود.

در همين ارتباط، مديرعامل شركت سبد گردان هدف در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز عنوان كرد: به نظر مي رسد در شرايطي كه اقتصاد كشورمان از شفافيت بالايي برخوردار نيست حركت وزارت اقتصاد به سمت شفافيت اطلاعاتي و حساب هاي بانكي موجب مي شود تا در رويه فعاليت نهادها و بنگاه هاي اقتصادي كه تمايلي به شفافيت ندارند و از پرداخت ماليات فرار مي كنند، تغيير و تحولاتي اعمال گردد. به هر حال آنچه كه مسلم تلقي مي شود اين است كه اجراي اين آئين نامه به نفع بازار سرمايه است، هر چند كه اين اتفاق براي برخي از افراد كه از شرايط اقتصادي فعلي و عدم شفافيت اقتصادي و مالياتي ذينفع مي شوند، خوشايند نيست.

عباسعلي حقاني نسب در خصوص اعمال تبعات مثبت اجراي دستور العمل سازمان امور مالياتي بر وضعيت بازار سرمايه و واكنش سهامداران نسبت به طرح اين موضوع گفت: بورس كشورمان در مقايسه با بورس هاي كشورهاي خارجي بسيار كوچك و كم عمق است و عملاً طرح چنين موضوعاتي آنطور كه بايد و شايد بر وضعيت بازار سرمايه موثر واقع نمي شود. آنچنان كه بازار سرمايه در حالي در بخش شناوري در بازارهاي مختلف نقش حداكثر سه درصدي ايفا مي كند كه مي بايست اين رقم 30 تا 35 درصد باشد و رقم فعلي بسيار ناچيز محاسبه مي شود.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه همچنين به اثرات برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا بر وضعيت بازار سرمايه اشاره كرد و اظهار داشت: به طور قطع اين موضوع بازار سرمايه را دستخوش تغييراتي مي كند و با توجه به ديدگاه هاي سياسي و اقتصادي دو كانديد دموكرات و جمهوري خواه واكنش سهامداران نسبت به فرد منتخب متفاوت خواهد بود.

بر اين اساس، با توجه به ديدگاه هيلاري كلينتون در خصوص گسترش روابط بين المللي با كشورمان و تداوم طرح برجام انتظار مي رود تا سهامداران در صورت انتخاب وي بر كرسي رياست جمهوري واكنش مثبت از خود به نمايش بگذارند. حال آنكه به نظر مي رسد دونالد ترامپ نيز به دليل محدوديت ها و سياست هاي اعمالي ممكن است در برخي از مواقع همگرايي منطقه اي خود را كاهش دهد و عملاً شرايطي ايجاد گردد كه به نفع كشورمان تمام شود.

مديرعامل شركت سبد گردان هدف افزود: در شرايط فعلي بسياري از بانك ها و سرمايه گذاران خارجي منتظر هستند تا پس از مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا فعاليت هاي جديد خود را در اقتصاد و بازار سرمايه كشورمان آغاز كنند. از اين رو به نظر مي رسد از اين پس شرايط شفاف تر و با ثبات تر مي شود. بدين ترتيب مي توان گفت موارد مذكور در كنار اتفاقات رخ داده در موصل و سوريه از جمله رويدادهاي مثبتي هستند كه به نفع كشورمان است و تبعات مثبتي بر اقتصاد در پي خواهد داشت.


يك كارشناس بازار سرمايه بررسي كرد:
آثار كوتاه مدت انتخابات آمريكا بر بورس ايران

به نظر مي رسد در ميان مدت با مشخص شدن سياست هاي خارجي هر رئيس جمهور منتخبي كه روي كار بيايد، در تعامل با ايران با شرايط فعلي چندان فرقي نداشته باشد، از طرفي بعيد به نظر مي رسد با انتخاب شدن ترامپ، به طو مثال تعرفه واردات از چين به طرز قابل توجهي افزايش يابد يا فدرال رزرو سياست هاي خود را تغيير فاحشي شد.


طي چند روز اخير شاهد ايجاد جوي رواني در بازار سرمايه پيرو انتخابات رياست جمهوري آمريكا بوديم كه به نظر مي رسد اين نوسانات تا زمان روشن شدن نتيجه و سياست هاي رئيس جمهور منتخب مردم آمريكا ادامه داشته باشد.

كارشناس بررسي طرح ها و سرمايه گذاري هاي بازنشستگي كشوري در همين ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز اظهار داشت: به نظر مي رسد در ميان مدت با مشخص شدن سياست هاي خارجي هر رئيس جمهور منتخبي كه روي كار بيايد، در تعامل با ايران با شرايط فعلي چندان فرقي نداشته باشد، از طرفي بعيد به نظر مي رسد با انتخاب شدن ترامپ، به طو مثال تعرفه واردات از چين به طرز قابل توجهي افزايش يابد يا فدرال رزرو سياست هاي خود را تغيير فاحشي شد. بنابراين جو فعلي چيزي جز هيجان وارد شده به بازار نمي باشد و بورس در شرايط فعلي تنها به دنبال يك بهانه براي نوسان مي باشد.

نادر اسراري در ادامه افزود: هر چند كه خوش بيني ها از آينده بازارهاي جهاني در صورت انتخاب هيلاري كلينتون بيشتر مي باشد اما موضع دونالد ترامپ نيز به طور كامل مشخص نيست، چرا كه وي طي چند مدت اخير حرف هاي ضد و نقيض بسياري زده است.

وي تأكيد كرد: در حال حاضر بازارها اكثراً به حالت سردرگمي رسيده اند و اين امر نه تنها مختص كشور ما نمي باشد. چرا كه بازار طلا و فلزات اساسي و بازارهاي مالي كشورهاي ديگر در حال حاضر نشان دهنده اين موضوع نيست كه رئيس جمهور جديد كه احتمال برد آن نيز بيشتر است، چه سياست هايي در نظر دارد كه البته اين سردرگمي ايجاد شده اصلاً موضوع عجيبي نمي باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: واقعيت اين است كه طي چند هفته اخير بازار حجم معاملات قابل توجهي نداشته كه تعيين كننده ورود يا خروج پول باشد، بنابراين بعيد به نظر مي رسد طي چند روز آينده نيز شاهد خروح پول و ايجاد فشار فروش در بازار باشيم اما از طرف ديگر با توجه به خوش بيني هاي ايجاد شده در صورت انتخاب شدن هيلاري كلينتون، احتمال ايجاد يك روند صعودي در كوتاه مدت وجود دارد و روي مثبت اين جريان روشن تر است و احتمال افت كم تر مي باشد.

اسراري در خاتمه خاطرنشان كرد: به سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه پيشنهاد مي شود به گروه هاي وابسته به اقتصاد جهاني كه از وضعيت مناسبي برخوردار مي باشد روي آورده و تمركز كنند و از طرفي ديگر افق ديد و سرمايه گذاري خود را طولاني تر كنند و از نوسانگيري و ديدگاه كوتاه مدت فاصله بگيرند تا سود و بازدهي بالاتر از بازدهي بازا بدون ريسك كسب كنند.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۳۰:۳۲ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]

رويترز :
عربستان تهديد نفتي كرد/ افزايش توليد در صورت عدم كاهش توليد ايران
عربستان در نشست هفته گذشته كارشناسان اوپك تهديد كرد اگر تهران از محدود كردن عرضه نفت امتناع كند براي پايين آوردن قيمت ها، توليد را به شدت افزايش خواهد داد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس به نقل از رويترز، بنابر اعلام منابع آگاه در اوپك، اختلافات قديمي بين ايران و عربستان در نشست هفته گذشته كارشناسان اوپك مجددا سر باز كرده و رياض گفته اگر تهران از محدود كردن عرضه نفت خود امتناع كند براي پايين آوردن قيمت ها توليد نفت خود را به شدت افزايش خواهد داد.

تنش ها بين اين دو عضو مهم اوپك كه درگير جنگ هاي نيابتي در سوريه و يمن هستند در سال هاي اخير بارها تكرار شده است. در طي ماه هاي اخير پس از آنكه عربستان موافقت كرد از توافق جهاني براي محدود كردن عرضه نفت حمايت كند تنش ها بين اين دو كشور تا حدي فروكش كرده بود.

اما آنگونه كه 5 منبع حاضر در نشست هفته گذشته كارشناسان اوپك گفته اند ايراني ها و سعودي ها مجددا با هم درگير شده اند.

يكي از اين منابع كه نخواست نامش فاش شود گفت: سعودي ها تهديد كردند توليد خود را به 11 ميليون بشكه و حتي 12 ميليون بشكه در روز مي رسانند و قيمت ها را پايين مي آورند و از نشست خارج مي شوند.

مقر اوپك از اظهار نظر در خصوص بحث هاي مطرح شده در جريان نشست هفته گذشته كه پشت درهاي بسته برگزار شد خودداري كرده است. هيئت هاي نمايندگي ايران و عربستان نزد اوپك نيز از اظهار نظر رسمي در اين خصوص خودداري كرده اند.

يك منبع بلندپايه عضو نمايندگي يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس در اوپك گفت: عربستان نگفت توليدش را افزايش خواهد داد بلكه گفت ممكن است توليد افزايش يابد.

اين منبع آگاه گفت:سعودي ها تهديد نكردند عربستان بيش از نياز مشتريان توليد نمي كند... اگر توافقي صورت نگيرد همه توليد كنندگان توليد خود را افزايش مي دهند.

افزايش مجدد تنش ها در جريان نشست هفته گذشته اوپك نشان دهنده ماهيت شكننده توافقات اوپك است. به نظر مي رسد كه اوپك تا نهايي كردن توافق اوليه الجزاير و تبديل ان به يك توافق قابل اجرا براي كاهش توليد راه درازي در پيش دارد.

توسط يك كارگزاري اعلام شد:
پيش بيني بورس و صنايع مهم در هفته انتخابات رياست جمهوري آمريكا
كارگزاري آبان وضعيت كلي بازار سهام و صنايع مهم بورسي در هفته اي كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا مشخص مي شود، پيش بيني كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در حالي شاخص بورس بعد از ورود به كانال 80 هزار واحدي ، روند نزولي گرفت و به محدود 79 هزارواحدي عقب نشيني كرده كه كارگزاري آبان درباره وضعيت هفته جاري بازار پيش بيني كرد با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا ( سه شنبه 18 آبان) ، احتمالا شاهد جو احتياط خريداران در بازار باشيم. موضوعي كه مي تواند منجر به  بازاري شكننده، متعادل و بعضا منفي شود.

در گروه خودرويي در صورت بازگشايي نماد "خساپا" انتظار افزايش هيجانات داد و ستدها را داريم. اما احتمالا قطعه سازها همچنان از اقبال بيشتري برخوردار باشند و برخي نمادها همانند "ختراك، خنصير، خگستر، خموتور و خريخت"، معاملات پرتقاضاتري را دنبال خواهد كرد.

با توجه به تداوم ابهامات درگروه هاي پالايشگاهي، روانكارها و گروه هاي شيميايي، احتمالا همچنان داد و ستدهاي كم فروغ و عمدتا منفي را تجربه كنند. در اين بين عدم ثبات قيمت هاي جهاني نفت ناشي از عدم هماهنگي بين اعضاي اوپك در راستاي اتخاذ تصميم فريز نفتي، مزيد بر علت خواهد بود.

عليرغم موارد مذكور، برخي نمادها به دليل رشد جهاني قيمت محصولات متانول و اوره همانند "شفن، زاگرس، شپديس، خراسان، كرمانشا" مي توانند در كانون توجه فعالين بازار قرار داشته باشند.

احتمالا اين هفته نيز گروه هاي فلزي و معدني و بخصوص گروه هاي زغال سنگي و سنگ آهني و نمادهايي همانند "كشرق، كاما، فخوز و كگل" داد  و ستدهاي پرتقاضا و مثبتي را تجربه خواهند كرد.

به نظر مي رسد گروه هاي غذايي، آي تي، سيماني و قندي در هفته جاري همچنان بر مدار رشد قرار داشته باشند. در اين بين برخي نمادها همانند "غمينو، غمارگ، غفارس، اپرداز، آپ، سپاها، سيلام، سهرمز، قزوين، قشهد و قمرو" از اقبال بيشتري برخوردار خواهند بود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۲۲:۱۴ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]

در پي افتتاح بزرگترين كارخانه توليد ريل رخ داد:
واكنش سهامداران ذوب آهن/ توصيه جهانگيري و درخواست كمك مديرعامل
در پي افتتاح بزرگترين كارخانه توليد ريل خاور ميانه توسط ذوب آهن و 4 پروژه ديگر، سهامداران اين شركت واكنش مثبت اما نصف و نيمه ايي نشان دادند.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس ،در پي افتتناح رسمي بزرگترين كارخانه ريل خاورميانه و 4 پروژه مهم توليدي و زيست محيطي توسط ذوب آهن كه پنچ شنبه با حضور معاون اول رئيس جمهور انجام شد، سهام اين شركت حاضر در فرابورس امروز با رشد كمتر از 2 درصدي قيمت در حال داد و ستد است.

در اين ميان برخي سهامداران معتقدند عملكرد برخي حقوقي ها و اعلام برخي مواضع مسئولان ، مانع از رشد قيمت سهام اين شركت شده است.

توصيه معاون اول به وزارت صنعت در حمايت از ذوب آهن

براساس اين گزارش، در اين مراسم اسحاق جهانگيري با تعريف و تجميد از ذوب آهن ، اعلام كرد: درحالي كشورهايي چون آمريكا ، اروپا و شرق آسيا اقدام به واردات ريل مي كنند كه ايران به عنوان يك كشور صنعتي، اين كالاي مهم را در داخل توليد كرد. اين موفقيت حاصل تلاش و همت كارگران و تدبير مديران ذوب آهن است كه محصولي با كيفيت بالا توليد كردند.

وي ادامه داد: وزارت صنعت بايد سياست هايي را در پيش بگيرد كه از اين توليد ملي حمايت شود و ديگر امكان واردات ريل وجود نداشته باشد.

به گفته جهانگيري، ذوب آهن در صنعتي شدن كشور نقش اصلي را ايفا كرده و در توليد فولاد هم از چنان توانايي برخوردار شد كه ماموريت يافت تا صنعت فولاد را در ديگر استان هاي كشور توسعه دهد.

درخواست كمك مديرعامل از دولت

همچنين احمد صادقي مدير عامل ذوب آهن اصفهان گفت: پروژه هاي مهمي كه افتتاح شد و در راس آنها خط توليد ريل ملي و ديگر طرح هايي كه در دست اقدام قرار دارد ذوب آهن را در شرايط پيشرفت قرار مي دهد.

وي با اشاره به مشكلات اقتصادي اين شركت و پرداخت بهره هاي سنگين بانكي گفت:ذوب آهن براي حل اين مشكلات ، سياست ها و برنامه هايي همچون بهينه سازي و كاهش مصرف مواد اوليه ، اجراي طرح تزريق پودر زغال به كوره بلند ، تنوع محصولات توليدي و كسب بازارهاي جديد با قيمت فروش مناسب را در پيش گرفته است.

به گفته صادقي حل بعضي از مشكلات تنها با اقدامات صورت گرفته در ذوب آهن امكان پذير نيست و از اين جهت از دولت تدبير و اميد درخواست همكاري و مساعدت داريم.

خبر خوش "شتران" هم مانع از صف فروش و كاهش قيمت نشد
پالايشگاه تهران امروز خبر خوشي داد اما سهام آن كه ركورددار گرانترين سهم بازار سرمايه ايران است، با تشكيل صف فروش و افت حدود 5 درصدي به 312 تومان رسيد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، پالايشگاه تهران كه يكشنبه گذشته بعد از انتقال از فرابورس ، در بازار دوم معاملات بورس و با همان نماد "شتران" حضور يافت ، امروز خبر خوشي داد اما سهام آن كه ركورددار گرانترين سهم بازار سرمايه ايران است، به دليل اثر روند نزولي كاهش قيمت با حدود 5 درصد افت به 312 تومان نزول كرده است.

در اين رابطه ، فريدون ورشوساز مديرمالي شركت پالايش نفت تهران به شانا گفت: مطالعات راه اندازي واحد جديد بنزين سازي شركت پالايش نفت تهران آغاز شده و هم اكنون در حال انتخاب پيمانكار هستيم. بنابراين طرح مطالعاتي واحد جديد بنزين سازي تا دو ماه آينده تمام و تا سه ماه آينده وارد مرحله اجرا مي شود.

وي بهسازي پالايشگاه تهران را نيز در دستور كار اين شركت عنوان كرد و گفت: برنامه ديگر اين شركت، روزآمد كردن پالايشگاه است تا بتوانيم فرآورده هاي سنگين را كه هم اكنون با ارزش كمتري در بازار عرضه مي شود به فرآورده هاي سبك و مرغوب تر تبديل و پالايشگاه و سهامداران را از حاشيه سود بالا بهره مند كنيم.

اين مقام مسئول، تلاش براي تامين منافع پالايشگاه و سود سهامداران از طريق بهينه سازي استفاده از انرژي و ماشين آلات و بالا بردن بهره وري كاركنان را از ديگر برنامه هاي شركت پالايش نفت تهران اعلام كرد.

ورشوساز از كاهش ضايعات در پالايشگاه تهران خبر داد و آن را يكي از دستاوردهاي مثبت اين شركت برشمرد.

وي افزود: اميد ما فقط به اعلام نرخ دولت نيست كه دولت نرخ ها را بالا ببرد يا قيمت نفت خام را پايين بياورد تا سود شركت تامين شود بلكه دنبال بهينه سازي شركت و تامين منافع سهامداران از روش هاي مختلف هستيم.

وي ابراز اميدواري كرد اين شركت بتواند به هدايت پول هاي سرگردان به سمت بورس كمك كند.

پالايشگاه تهران كه 19 مهر 91 با سرمايه اندك 6.1 ميليارد توماني وارد فرابورس شد و با كشف قيمت 7500 توماني هر سهم، عنوان گران ترين سهم در ميان همه عرضه هاي اوليه و شركت هاي مشمول اصل 44 را به خود اختصاص داد.

سپس بعد از توقف حدود 7 ماهه، با بازگشايي نماد در 10 اريبشهت 92 و افزايش بي سايقه قيمت هر سهم به 79 هزار تومان و سپس به بيش از 127 هزار توماني روبرو شد تا شايد براي هميشه گرانترين و شگفت آورترين سهم تاريخ بازارسهام ايران باشد.

معاون رنو در آفريقا، خاورميانه و هند اعلام كرد:
برنامه رنو براي افزايش توليد و فرصت جديد براي قطعه سازان
معاون رنو در آفريقا، خاورميانه و هند، برنامه اين شركت فرانسوي در ايران را افزايش توليد به 350 هزار دستگاه در سال اعلام كرد كه فرصت جديدي براي قطعه سازان بشمار مي رود.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس به نقل از خودروسازي رنو، پيمان كارگر معاون منطقه اي رنو در آفريقا، خاورميانه و هند به افتتاح خط توليد گيربكس جي.اچ.كيو- به عنوان پيشرفته ترين خط توليد گيربكس ايران- اشاره كرد و گفت: رنو به عنوان شريك استراتژيك صنعت خودروي ايران، متعهد به گسترش داخلي سازي است و براي تحقق اين هدف، از قطعه سازان توانمند ايراني براي رسيدن به استانداردهاي مورد نظر رنو حمايت مي كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه زيرساخت هاي بسيار خوبي در زمينه قطعه سازي در ايران وجود دارد گفت: در آينده نزديك، قطعه سازان ايراني در زمينه تامين قطعات قواي محركه شامل موتور و گيربكس رقابتي خواهند شد.

كارگر درباره برنامه هاي جديد رنو در ايران گفت: اكنون مجموع ظرفيت توليد خودروهاي رنو در ايران 200 هزار خودرو در سال است كه در قالب همكاري هاي جديد اين ميزان به 350 هزار خودرو در سال افزايش خواهد يافت.

به گفته وي اين يك فرصت براي رنو و قطعه سازان ايراني بوده و قطعه سازان ايراني توانايي توليد قطعات با كيفيت را دارند و با رسيدن به قيمت تمام شده مناسب و زمان تحويل به موقع، مي توانند پا به عرصه صادرات بگذراند و وارد زنجيره جهاني رنو نيسان شوند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۲۱:۲۴ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]

مديرعامل شركت كارگزاري جهان سهم عنوان كرد:
بورس چشم انتظار نتيجه انتخابات آمريكا / منفي شدن بازارهاي بين المللي با انتخاب ترامپ

بازارهاي بين المللي در حال حاضر چشم انتظار روشن شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا مي باشند كه تحت تأثير اين موضوع بورس ايران نيز با نوسانات منفي همراه شده است.


در روزهاي پاياني هفته گذشته شاهد شكل گيري روندي منفي و اصلاح عقب نشيني شاخص كل بورس بوديم كه اين امر تحت تأثير ريسك سياسي حاكم بر بازار سرمايه و بازارهاي بين المللي مي باشد.

مديرعامل شركت كارگزاري جهان سهم ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز اظهار داشت: بازارهاي بين المللي در حال حاضر چشم انتظار روشن شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا مي باشند كه تحت تأثير اين موضوع بورس ايران نيز با نوسانات منفي همراه شده است.

فرشيد اردبيليون جهاني در ادامه افزود: از بين دو كانديد رياست جمهوري آمريكا، صحبت ها و وعده هاي دونالد ترامپ، از هم گسسته، متناقض و غير قابل پيش بيني مي باشد كه در صورت انتخاب شدن وي مي تواند اثري منفي بر بازارهاي بين المللي و بازار سرمايه كشور بگذارد، چرا كه آينده اين بازارها را غير شفاف و غير قابل پيش بيني خواهد كرد، اما از طرفي محبوبيت هيلاري كلينتون در بين فعالان اقتصادي طبق نظرسنجي هايي كه صورت گرفته بيشتر مي باشد.

وي تأكيد كرد: در حال حاضر اين ريسك سياسي ايجاد شده بر تمامي بورس هاي جهان، قيمت نفت و كالاهاي اساسي اثر گذار بوده است، هر چند كه تاكنون آنچه از آمارهاي منتشر شده بر مي آيد، رأي بيشتر را كلينتون به خود اختصاص داده اما ترس از انتخاب شدن ترامپ به عنوان شخصي با نظرات غير قابل پيش بيني ريسك بازار را افزايش داده است.

اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري آمريكا روز سه شنبه هفته جاري مشخص خواهد شد و به مروز زمان تأثير اين ريسك سياسي بر بازارهاي بين المللي و بازار ايران كمرنگ مي شود.

اردبيليون جهاني گفت: اگر ترامپ رئيس جمهور منتخب مردم آمريكا شود، قطعاً نوسانات مثبت و منفي در بازارهاي بين المللي شدت بيشتر مي گيرد، اما به طور كل با توجه به آنكه تاكنون آرا براي انتخاب هيلاري كلينتون پيشي گرفته خوش بيني ها در اين رابطه نيز شدت بيشتري پيدا كرده است.

وي در خاتمه به سهامداران و سرمايه گذاران فعالان در بازار بورس پيشنهاد كرد: با توجه به نظرسنجي ها و آرايي كه تاكنون انجام شده، به نظر مي رسد هيلاري كلينتون كه فعالان اقتصادي نظر مثبتي نسبت به آن دارند، انتخاب شود پس بنابراين در شرايط فعلي به سهامداران و سرمايه گذاران پيشنهاد مي شود در خريد و فروش سهام خود صبر كنند و به جاي ايجاد فشار فروش، نسبت به نگهداري سهام خود اقدام كنند.


با كسب بازدهي بيش از 220 درصدي طي دو ماه اخير
"شليا" از نگاه ناظر بازار پنهان مانده است

سهام شركت مواد ويژه ليا كه از شهريور ماه سال گذشته در قيمت 136 تومان در بازار عادي فرابورس براي نخستين بار عرضه شد تاكنون روندي قابل توجه و صعودي را پشت سر گذاشته است و طي اين يكسال بازدهي قيمتي بيش از 490 درصدي را ثبت كرده است كه بيش از 220 درصد آن تنها مربوط به بازه زماني شهريور 95 تاكنون مي باشد.


شركت مواد ويژه ليا از اواسط شهريور ماه تاكنون از حوالي قيمت 250 تومان روندي صعودي و شارپي را آغاز كرده و در حال حاضر بعد از ثبت رشد بيش از 220 درصدي در محدوده 812 تومان همچنان با صف خريد همراه است.

به گزارش بورس نيوز، سهام شركت مواد ويژه ليا كه از شهريور ماه سال گذشته در قيمت 136 تومان در بازار عادي فرابورس براي نخستين بار عرضه شد تاكنون روندي قابل توجه و صعودي را پشت سر گذاشته است و طي اين يكسال بازدهي قيمتي بيش از 490 درصدي را ثبت كرده است كه بيش از 220 درصد آن تنها مربوط به بازه زماني شهريور 95 تاكنون مي باشد.

"شليا" كه اين روزها بدون وقفه به رشد خود ادامه مي دهد، طي چند هفته اخير با اقبال از طرف سهامداران عمده حقوقي و حقيقي خود نيز همراه شده است، چرا كه در روزهاي ابتدايي آبان ماه بود كه چند شخص حقيقي به جمع سهامداران درصدي آن اضافه شده و برخي از سهامداران حقوقي نيز درصد مالكيت خود را با خريد سهم، افزايش داده و در صدد حمايت از روند صعودي "شليا" برآمده اند.

بر اساس اين گزارش، روند صعودي قيمت سهام شركت مواد ويژه ليا در حالي است كه اين سهم كوچك فرابورسي از ديد ناظر بازار پنهان مانده است. در حالي كه در اكثر موارد شاهد دخالت ناظر، توقف نماد معاملاتي و درخواست ارائه اطلاعات از شركت هايي كه روند صعودي قابل توجه دارند، هستيم. به طور مثال مي توان به "آكنتور"، "مرقام"، "كسرا" و موارد مشابه بسياري كه تاكنون شاهد بوديم اشاره كرد.

با وجود تماس هاي مكرر خبرنگار ما براي شفاف شدن روند قيمتي سهم و برنامه هاي شركت، مسئولين و مديران مجموعه مواد ويژه ليا از انجام مصاحبه سر باز زدند و برنامه هاي اين شركت خبر ساز را روشن و واضح خواندند. البته طي چند روز گذشته اين مجموعه شفاف سازي در خصوص عدم نياز به پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 روي سامانه اطلاع رساني كدال منتشر كرد كه در اين گزارش تأكيد شده بود درآمد هر سهم سال 96 "شليا" همچنان به قوت خود باقيست و رويدادي كه منجر به تغيير با اهميت اطلاعات مالي اين شركت گردد رخ نداده است. در حالي كه در 2 ماهه منتهي به مهر، 18 درصد از مقدار توليد و 43 درصد از مقدار فروش بودجه خود را پوشش داده كه به صورت ريالي نزديك به نيمي از فروش پيش بيني شده شركت طي 2 ماه محقق شده است.

در پايان گفتني است، با توجه به تمامي موارد ذكر شده، هر چند كه بارها طي گزارشات مختلفي در خصوص عدم توقف نمادهاي معاملاتي كه با صف فروش قابل توجهي همراهند، از سوي نهاد ناظر تهيه و منتشر كرده ايم و بر اين امر تأكيد كرده ايم كه چرا متوليان اين بازار تنها جلوي رشد و صف خريد سهام پر تقاضا را با توقف نمادشان مي گيرند، اينبار نيز رشد بيش از حد نماد معاملاتي "شليا" اين سوال را در ذهن فعالان اين حوزه ايجاد كرده است كه آيا خون "شليا" كه طي مدت دو ماه و نيم اخير 220 درصد رشد قيمتي را پشت سر گذاشته از ديگر شركت هايي كه به محض صف خريد شدن متوقف مي شوند، رنگين تر است؟ بهتر است مسئولين نگاهي عميق تر به شركت هاي كوچك و بزرگ بازار سرمايه داشته باشند و از اين شرايط استثنايي نيز غافل نشوند.

به منظور واگذاري ۵۰ درصد سهام به سيتروئن:
مجمع سايپا كاشان به خروج از بازار سهام راي داد

سايپا كاشان كه از آبان ۹۳ در فرابورس درج نماد شده بود، با راي مجمع فوق العاده ، از بازار سهام و تحت نظارت سازمان بورس خارج مي شود.


به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت سايپا كاشان با سرمايه 250 ميليارد توماني در حالي از آبان سال 93 به عنوان صد و هفتاد و دومين نماد در بازار پايه فرابورس درج شده كه قصد خروج از بازار سهام و نظارت سازمان بورس كرده است.

براساس اين گزارش، در پي قرارداد واگذاري 50 درصد سهام "خكاشا" بين سايپا و سيتروئن، اين شركت ظهر دوشنبه گذشته مجمع فوق العاده اي برگزار كرد و طي آن مقرر شد سايپا كاشان از بازار سهام و فهرست شركت هاي تحت نظارت سازمان بورس خارج شود.

پيش از اين نيز سايپا كاشان، بعد از دريافت مجوز افزايش سرمايه 117 درصدي (از محل تجديد ارزيابي دارايي ها ) از سازمان بورس در 31 شهريور ، زمان برگزاري مجمع فوق العاده ساعت 14 روز دوشنبه 19 مهر تعيين كرده بود اما اين مجمع را لغو كرد.

به اين ترتيب ، مقدمات انتقال عملي نيمي از سهام اين شركت به سيتروئن فرانسه فراهم شد.

10 اقدام بانك مركزي براي پيشگيري از جرايم مالي فتا
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، برنامه هاي پيش گيرانه در مبارزه با جرايم سايبري را تشريح كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس به نقل از بانك مركزي، داوود محمدبيگي در جلسه كميته پيشگيري از جرايم سايبري،گفت: در كنار آماده سازي زيرساخت هاي لازم براي تسهيل مراودات و مبادلات حوزه مالي، همكاري ها و تعاملات با ساير دستگاه هاي اجرايي و شبكه بانكي به ويژه در حوزه تراكنش هاي الكترونيك، افزايش مي يابد.

وي با برشمردن اقدام هاي بانك مركزي و شبكه بانكي در مسير وظايف تعيين شده در سند پيشگيري از جرايم مالي فتا گفت: طي يك سال گذشته بانك مركزي تلاش كرده در كنار آماده سازي زيرساخت هاي لازم براي تسهيل مراودات و مبادلات حوزه مالي، همكاري ها و تعاملات را با ساير دستگاه هاي اجرايي و شبكه بانكي به ويژه در حوزه تراكنش هاي الكترونيك، افزايش دهد.

وي ضمن اشاره به دستاوردهاي بانك مركزي در اين زمينه گفت: در اين سند 10 اقدام كلان بر عهده بانك مركزي گذاشته شده است. از جمله اين موضوعات  مي توان به اتصال شعب بانك‌ها به سامانه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال براي احراز هويت اشاره كرد. اين موضوع طي بخشنامه هاي متعددي به بانك ها ابلاغ شده  و در حال حاضر تمامي بانك ها براي ارائه خدمت به مشتريان از اين امكان استفاده مي كنند. همچنين به منظور ايجاد نظام يكپارچه و واحد در كشور براي ساير مشتريان بانكي، بانك مركزي اقدام به توسعه زيرساخت ها و ايجاد و سامانه هاي اطلاعاتي متعددي از جمله نهاب، ثبت احوال و نظام هويت الكترونيك بانكي كرده است.

محمدبيگي ايجاد و بهره‌برداري مركز صدور گواهي الكترونيك براي شبكه بانكي را از ديگر دستاوردهاي اين سند دانست و گفت: در حال حاضر مركز گواهي ريشه بانكي كشور، به طور خاص به شبكه بانكي اختصاص يافته و هم اكنون بانك ها موظفند براي دريافت خدمت از برخي از سامانه هاي ملي بين بانكي با معرفي افراد به اين بانك، مشخصات هويتي مشتريان را ثبت و اقدام به دريافت گواهي امضاي ديجيتال كنند. بر اين اساس گسترش و توسعه استفاده از ابزارهاي الكترونيك در كشور در دستور كار بانك مركزي و نظام بانكي كشور قرار دارد. در حال حاضر در سراسر كشور 40 دفتر پيشخوان اقدام به اعطاي اين گواهي مي كنند و به نظر مي‌رسد اين تعداد دفتر پيشخوان پاسخگوي نيازهاي فعلي بانك ها باشد. براساس توافق‌هاي صورت گرفته با برخي اپراتورها، اميدواريم از ظرفيت هاي فضاي امن موجود در سيم كارت ها براي ارائه امضاي الكترونيك استفاده كنيم.

اين مقام مسئول بانك مركزي افزايش امنيت را زمينه ساز اعتماد عمومي به نظام بانكي دانست و گفت:  بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه هايي، بانك ها را ملزم كرد تمام خودپردازهاي خود را به ماژول‌هاي امنيتي (مانند آنتي‌اسكيمر) مجهز كنند كه آمارهاي دريافتي و نظارت هاي ميداني حاكي از عملكرد مطلوب بانك ها در اين زمينه است.

محمدبيگي راه‌اندازي پرتال كاشف را از ديگر اقدامات اساسي بانك مركزي در اين راستا دانست و تصريح كرد: پرتال كاشف در سال 94 آماده شده اما به صورت عمومي در دسترس دستگاه ها قرار نگرفته است. همچنين ايمن سازي سامانه تعاملي كاشف و نيز شناسايي و ايجاد شبكه نمايندگان امنيت بانك ها و موسسات مالي و اعتباري از جمله فعاليت هاي بانك مركزي براي افزايش ضريب امنيت بوده است. ايجاد نظام تعاملي موثر بين بانك ها، بانك مركزي و دستگاه هاي ذي ربط از جمله اهداف مهم استقرار اين سامانه در كشور است.

وي از رشد 100 ‌درصدي ارائه برخي خدمات بين بانكي نظير چكاوك و رشد 30 درصدي ساير ابزارها در حوزه بانكداري الكترونيك خبر داد و اضافه كرد: در حال حاضر شاهد گسترش بهره برداري از فضا و خدمات الكترونيك هستيم  اين امر حاكي از استقبال عمومي از خدمات الكترونيكي بانكي است.

محمدبيگي از عزم نظام بانكي براي ساماندهي فعاليت سايت‌هاي تجارت الكترونيك و كسب و كارهاي اينترنتي خبر داد و گفت: در سال 95 ، اقدامات مفيدي براي ساماندهي اين بازار با همكاري سازمان توسعه تجارت و قوه قضاييه انجام شده، اميدواريم تا پايان سال بتوانيم با هماهنگي ساير عوامل ذي ربط چارچوب هاي مناسبي براي فعاليت در اين عرصه مهم فراهم كنيم.

وي با مهم خواندن فعاليت هاي آموزشي در پياده سازي قوانين و پيشگيري از جرايم سايبري گفت: از اواخر سال 94 روابط عمومي بانك مركزي با تشكيل كميته اطلاع‌رساني و آموزش، اقدامات بسياري را در راستاي انتشار محتواي آموزشي انجام داده است. همچنين ساماندهي سايت هاي الكترونيك، تشكيل و فعال‌سازي گروه هاي واكنش و هشدار رايانه اي (گوهر) در شبكه بانكي و پياده‌سازي و اجراي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در سيستم بانكي را از جمله فعاليت هاي مهم بانك مركزي و نظام بانكي كشور براي كمك به عملياتي شدن اهداف سند پيشگيري از جرايم مالي فتا دانست.

قانون زياد داريم، اجراي درست و كامل قانون مهم است

در اين جلسه عليرضا ساوري مديركل پيشگيري‌هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضائيه با اشاره به تجارب ساير كشورها در زمينه وضع قوانين گفت: كشور فرانسه با سابقه طولاني در زمينه قانون گذاري ظرف مدت 200 سال گذشته 2 هزار قانون به تصويب رسانده اما طي حدود ١٠٠ سال گذشته 11 هزار قانون توسط ايران به تصويب رسيده است. با اين نگاه ما در ايران با حجم انبوهي از قوانين مترقي و فاخر روبرو هستيم و بر اين اساس بخش عمده اي از قوانين پيشگيرانه در دسته بندي فاخر جاي مي گيرد كه به واسطه اجراي صحيح آن مي توان از جرايم بسياري جلوگيري كرد.

وي اجراي درست و كامل قانون را زمينه ساز كاهش خسارات وارده به دستگاه ها دانست و گفت: در اجراي صحيح قوانين بايد اين نكته را در نظر داشت  هر يك از دستگاه هاي اجرايي داراي وظايفي هستند. علاوه بر اين، اهتمام دستگاه‌ها به رعايت و اجراي صحيح قوانين، مي تواند زمينه ساز كاهش خسارت ها و فرسايش هاي ناشي از اجراي نادرست قوانين باشد. بانك هاي جامع اطلاعاتي بسياري در كشور موجود است اما به دليل تبادل نامناسب اطلاعات ميان دستگاه ها، چرخش اطلاعات در اين باره صورت نمي گيرد. هم اكنون 30 ماه از اجرايي شدن وظايف تعيين شده دستگاه هاي اجرايي در سند پيشگيري از جرايم مالي فتا مي‌گذرد و نياز است تا با هم افزايي دستگاه ها به عملياتي شدن اين طرح و اجراي كامل آن جامه عمل بپوشانيم.

نظر نماينده مجلس درباره علت كاهش شاخص در شهريور و پيش بيني بورس
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام علت كاهش شاخص در شهريور ، براي آينده بورس رونق پيش بيني كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، احمد اناركي محمدي در خصوص وضعيت آينده بازار سرمايه كشور به خانه ملت گفت: به طور طبيعي براي رونق اقتصادي كشور بايد به رونق بورس توجه شود.

وي ادامه داد: بورس در شهريور ماه با افت شاخص همراه بود كه يكي  از دلايل آن پايان سال مالي بخش قابل توجهي از كارگزاري هابود.

اناركي محمدي با پيش بيني تقويت بورس در ماه هاي آينده با توجه به موضوع پسابرجام و برنامه ريزي هاي اقتصادي ، افزود: در چند روز گذشته شاخص بورس با افزايش هايي روبرو بود. البته براي رونق واقعي بورس بايد اقتصاد كشور تقويت شود.

وي گفت:يكي از مشكلات اقتصاد كشور در سال هاي گذشته رونق بازار دلالي كاذب بوده كه اين مشكل بايد رفع شود. كميسيون اقتصادي مجلس از رونق بورس حمايت مي كند البته رشد شاخص بورس زماني مطلوب است كه نتيجه سودآوري شركت ها بورسي باشد.

اناركي محمدي اظهار داشت:يكي از راهكارهاي مهم براي جلوگيري از رونق بازار دلالي كاذب در اقتصاد كشور، تقويت بورس است . همچنين بايد شرايط براي جذب سرمايه ها در اين بازار فراهم شود.

زمان مجمع سالانه آزمايش/ فعلا" خبري از افزايش سرمايه ۹۱۴ درصدي نيست
شركت آزمايش كه فعلا" قادر به دريافت مجوز افزايش سرمايه ۹۱۴ درصدي از مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها نشده ، سهامداران را به مجمع سالانه دعوت كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، شركت آزمايش كه زماني يكي از سهام مطرح بورسي يوده اما هم اكنون در بازار پايه فرابورس حضور دارد ، با اتمام سال مالي 31 شهريور، زمان مجمع سالانه را ساعت 09:30 روز شنبه 29 آبان تعيين كرده كه در تالار انديشه معلم واقع در شهرك غرب برگزار خواهد شد.

اين مجمع درحالي برگزار مي شود كه مديران آن بعد از مصوبه 27 بهمن سال گذشته، پيگير افزايش سرمايه 914 درصدي از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها (از 21.7 به بيش از 220 ميليارد تومان) بودند اما تا به امروز  قادر به دريافت مجوز قانوني سازمان بورس نشده اند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: اخبار مهم بازار سرمايه
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۱۱:۱۹:۵۵ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
قائم مقام انجمن پتروشيمي عنوان كرد:

لزوم شفاف سازي وزارت نفت پيرامون قيمت گذاري ها/ دولت نرخ ها را تعيين كند

در دوره خصوصي سازي عليرغم وضع قوانيني براي قيمت گذاري خوراك اما چشم انداز مشخصي براي صنعت پتروشيمي وجود نداشته كه اين امر نهايتاً منجر به اين شد كه اين صنعت با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالقوه نتواند آنطور كه بايد و شايد رشد كند.

وزارت نفت در حالي طي چند وقت اخير فرمول محاسبه قيمت اتان را تعيين و اعلام نمود كه انتقادهاي متعددي از سوي متوليان صنعت پتروشيمي در خصوص نحوه قيمت گذاري مطرح شد و بسياري از كارشناسان اين صنعت معتقدند كه قيمت هاي جديد در بلند مدت صدمات متعددي را بر پيكره اين گروه وارد مي كند. اين در حالي است كه طي روزهاي اخير تقاضا براي خريد سهام به سمت گروه پتروشيمي جلب شده است.

 

در همين ارتباط، قائم مقام انجمن صنفي پتروشيمي در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز عنوان كرد: در دوره خصوصي سازي عليرغم وضع قوانيني براي قيمت گذاري خوراك اما چشم انداز مشخصي براي صنعت پتروشيمي وجود نداشته كه اين امر نهايتاً منجر به اين شد كه اين صنعت با وجود برخورداري از ظرفيت هاي بالقوه نتواند آنطور كه بايد و شايد رشد كند.

 

فريبرز كريمايي افزود: مزيت صنعت پتروشيمي، خوراك مصرفي آن است كه اين مزيت بصورت قيمت گذاري صحيح در صنعت نمايان مي شود و بايد قانوني وضع شود تا طي آن قيمت خوراك مصرفي واحدهاي پتروشيمي تعيين گردد و سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آن سرمايه گذاري كنند. اين در حالي است چنين قانوني وضع شده اما تعيين قيمت نهايي از طريق آن بيش از يك سال به طول انجاميده و سرانجام در شرايطي كه انتظار مي رفت تا قيمت اتان در كشورمان همچون كشورهاي خارجي در چارچوب ارزش حرارتي و متناسب با قيمت متان و گاز طبيعي تعيين گردد، اما وزارت نفت اين روش را بكار نگرفت و فرمول و قيمتي را اعلام كرد كه واقعاً منشأ و مبناي آن بر واحدهاي پتروشيمي مشخص نيست. بر اين اساس به نظر مي رسد در شرايط فعلي وزارت نفت مي بايست در اين خصوص شفاف سازي كند و در ارتباط با چارچوب و مبناي تعيين قيمت ها توضيح دهد. به عبارت ديگر حداقل خواسته واحدهاي پتروشيمي اين است كه وزارت نفت دلايل و توضيحات خود را در خصوص اينكه معيارهاي جذب سرمايه گذاران خارجي و توسعه صنعت را چگونه در فرآيند قيمت گذاري لحاظ كرده است، ارائه دهد.

 

وي ادامه داد: نكته قابل تأملي كه وجود دارد اين است كه در دوره گذار از اقتصاد دولتي به بخش خصوصي مي بايست قواعد بازي را در نظر گرفت و نبايد تنها از سياست هاي خاصي پيروي نمود. به نظر مي رسد وزارت نفت مي بايست نگاه و ديدگاه خود را نسبت به خصوصي سازي تغيير دهد و در جايگاه حاكميت در اقتصاد بخش خصوصي بازنگري شود.

 

قائم مقام انجمن صنفي پتروشيمي با بيان اينكه وزارت نفت در حوزه خوراك انحصارگر است، در اين خصوص اظهار داشت: صنعت پتروشيمي به طور بالقوه ظرفيت هاي متعددي دارد و بايد اين موضوع را پذيرفت كه وزارت نفت در حوزه خوراك مصرفي واحدهاي پتروشيمي انحصار گر است و در چارچوب انحصار نمي تواند تعيين كننده قيمت باشد چرا كه اين امر خلاف قانون اصل 44 است. قيمتي كه براي اتان مصرفي شركت هاي پتروشيمي تعيين شده هيچ شباهتي به قانون ندارد و جذابيتي براي جلب سرمايه گذاران خارجي و رقابت پذيري ايجاد نمي كند. از سوي ديگر در شرايطي كه انحصار خوراك مصرفي در اختيار وزارت نفت است، نبايد اين وزارت خانه تعيين كننده قيمت ها باشد و مي بايست اين امر به عهده دولت قرار بگيرد.

 

كريمايي به تغيير ارز مبادله اي به ارز آزاد در قيمت گذاري خوراك مصرفي اشاره كرد و گفت: هفته گذشته نرخ هايي بر اساس ارز آزاد اعلام شد كه به نظر بنده فاجعه در صنعت پتروشيمي است. اگرچه سياست هاي اقتصادي دولت به درستي يكسان سازي ارز را هدف گرفته اما دولت به آرامي اين موضوع را اجرايي مي كند تا شرايط و بسترهاي لازم براي تحقق اهداف در راستاي تك نرخي شدن ارز فراهم شود. به عبارت ديگر دولت هيچ گاه به يكباره اقدام به يكسان سازي ارز نمي كند بلكه سياست هاي خود را به آرامي در اين خصوص اجرا مي كند.

 

حال آنكه وزرات نفت يك شبه و بصورت دفعتي اقدام به تغيير ارز در قيمت گذاري خوراك مصرفي و اعمال افزايش نرخ در محصولات صنايع پايين دستي نموده است. به نظر مي رسد اين امر اقدام شوك آوري است كه فضاي بي اعتمادي را ايجاد مي كند.

 

از سوي ديگر اجراي اين برنامه از سوي وزارت نفت بر خلاف قانون است. چرا كه در بند الف قانون ماده يك هدفمندي يارانه ها لحاظ شده كه قيمت فروش بنزين و ساير مشتقات نفت بايد با شرايطي تعيين شود. علاوه بر اين در تبصره دو ماده يك لحاظ شده كه مي بايست قيمت حامل هاي انرژي بر اساس ارز تعيين شده در بودجه تعيين گردد كه ارز مبادله اي در بودجه سال 95 كل كشور لحاظ شده است. بر اين اساس مي توان گفت قيمت گذاري خوراك بر اساس ارز آزاد صحيح نيست و بر خلاف قانون مي باشد.

 

وي در پايان پيرامون افزايش تقاضا براي خريد سهام در گروه پتروشيمي اظهار داشت: بازار سرمايه طي دو سال اخير وضعيت با ثباتي نداشته و تقاضا و عرضه در آن بر مبناي منطق و تحليل نبوده است. علاوه بر اين اثرات منفي ناشي از اتفاقات اخير در صورت هاي مالي شركت ها نمود پيدا مي كند و در كوتاه مدت نمي توان اظهار نظر درستي كرد.

 

شركت كارگزاري نهايت نگر گزارش مي دهد:

اما و اگرهاي "فسرب" از نگاه تحليلي

عمده بدهي شركت را پرداختني هاي تجاري تشكيل مي دهد و مي توان گفت وضعيت نقدينگي شركت در سال 95 طور بوده كه منجر به اخذ تسهيلات گرديده است.
معرفي شركت

شركت ملي سرب و روي ايران در تاريخ 1360.9.24 تحت شماره 940 بصورت شركت سهامي خاص در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي زنجان به ثبت رسيده و در تاريخ 1371.5.26 بهره برداري از كارخانه توليدي سرب آغاز گرديده است. عمليات اجرائي كارخانه توليد روي با ظرفيت 15 هزار تن در سال نيز از مرداد ماه 1375 شروع كه در تاريخ 1378.4.25 به بهره برداري رسيد. شركت در تاريخ 1379.2.31به سهامي عام تبديل و در تاريخ 1379.10.12 در سازمان بورس اوراق بهادر تهران پذيرفته شده است. مركز اصلي شركت در زنجان، كيلومتر 12 جاده قديم زنجان تهران مي‌باشد. ضمنا با توجه به تركيب سهامداران شركت ملي سرب و روي ايران از جمله شركت هاي فرعي شركت توسعه معادت روي ايران (سهامي عام) محسوب مي‌گردد.

 
 

بررسي وضعيت شركت

 

دارايي:

از سال 92 با توجه به تعطيلي كارخانه سرب جمع دارايي هاي شركت روند نزولي داشته است. بخش اعظمي از دارايي را موجودي هاي كالا و دريافتني هاي تجاري تشكيل داده است. اين موجودي ها شامل مواد اوليه و ملزومات مصرفي مي باشد. تفاوت نسبت هاي جاري و آني نيز از همين موضوع حكايت دارد.

 

اما و اگرهاي
 

 

 

بدهي:

عمده بدهي شركت را پرداختني هاي تجاري تشكيل مي دهد و مي توان گفت وضعيت نقدينگي شركت در سال 95 طور بوده كه منجر به اخذ تسهيلات گرديده است.

 

حقوق صاحبان سهام:

شركت در سال هاي اخير با سرمايه ثابتي فعاليت نموده و طي7 سال گذشته تنها در سالهاي 89،90 و 91 سودآور بوده است. اين شركت در 6 ماهه نخست سال، زيان انباشته اي معادل 99097 ميليون ريال اعلام نموده كه درسال 94 و بابت عملكرد اين سال ايجاد گرديده است.

 

* فرآيند توليد

 

اما و اگرهاي
 
 
 

نرخ جهاني سرب و روي و همچنين نرخ دلار از جمله عوامل اثر گذار بر شركت مي باشد .قابل ذكر است نحوه قيمت گذاري كنسانتره سرب و روي (مواد مصرفي )از ديگر عوامل اثر گذار بر سودآوري شركت مي باشد.

 

تامين مواد از طرق خريد خاك و به صورت 100% داخلي و عمده فروش محصولات به صورت داخلي (77% ) و به شركت كالسيمين و شركت فرآوري مواد معدني ايران مي باشد.

 

* نمودار حاشيه سود : همانطور كه از نمودرا مشخص است پس از تعطيلي كارخانه سرب و سودآوري شركت با شكل قابل ملاحظه اي كاهش يافته است كه اميد است با راه اندازي مجدد و افزايش نرخ هاي جهاني اين روند اصلاح گردد.

 

اما و اگرهاي
 

 

 
 

* ساير نسبت هاي مالي

 

اما و اگرهاي
 
 

 

 
 

پيش بيني سودآوري سال 95

 

اما و اگرهاي
 

 

 
 

* با توجه به افزايش نرخ دلار ، براي 6 ماه باقي مانده نرخ دلار 3600 تومان پيش بيني گرديده است.

 

* همچنين با توجه به تثبيت نسبي قيمت هاي جهاني براي باقي مانده سال نرخ سرب معادل 2000 و براي روي 2250 دلار در نظر گرفته شده است. لازم به توضيح است كه با توجه به وضعيت انبارهاي جهاني اين محصولات و تحليل هاي صورت گرفته در اين راستا كاهش قيمت جهاني اين دو محصول بعيد بوده و چشم انداز مثبت به نظر مي رسد.

 

* با توجه به راه اندازه مجدد كارخانه سرب و با وجود ظرفيت توليدي اين كارخانه ( 900 تن به صورت اسمي ) ، ميزان فروش شمش سرب علي رغم فروش ناچيز در سه ماهه دوم مطابق با بودجه شركت لحاظ شده است. طبق اخرين اخبار توليدات شركت روزانه 20 تن بوده كه در حال افزايش به 23 تن مي باشد.

 

* هزينه هاي كارخانه سرب براساس سال 91 و با در نظر گرفتن تورم و ساير متغير هاي مرتبط پيش بيني گرديده است.

 

محاسبه سود هر سهم

 

اما و اگرهاي
 

 

 
 

نتيجه گيري:

 

با توجه به مفروضات كارشناسي كه درآن ميانگين نرخ شمش روي و سرب براي سال 95، 2250 دلار و 2000 دلار در نظر گرفته شده است، سود هر سهم معادل 319 ريال پيش بيني مي گردد.

 

لازم به توضيح است كارخانه سرب كار خدمات توليد دستمزدي سرب را نيز انجام مي دهد كه تا كنون فروشي از اين بابت براي شركت صورت نگرفته است، بديهي است چنانچه شركت براي باقي مانده سال پيشنهادي از اين بابت دريافت نمايد، شاهد افزايش سود برآوردي شركت خواهيم بود.

 

با توجه به افزايش تقاضاي جهاني براي محصولات سرب و روي و تغييرات مداوم قيمتي اين محصولات ميزان تاثير پذيري سود شركت نسبت به اين محصولات بدين صورت مي باشد.

 

اما و اگرهاي
 
 

 

 
 

با دو خبر و در يك روز اعلام شد:
تسويه بدهي ۳۳.۶ هزار ميليارد توماني دولت با بانكها و تأمين اجتماعي


در دو خبر اعلام شد دولت ۳۳.۶ هزار ميليارد تومان از بدهي را تسويه كرده كه ۲۹ هزار ميلياردتومان مربوط به بانك ها و ۴.۶ هزار ميليارد تومان مربوط به تأمين اجتماعي است.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، ديروز در دو خبر اعلام شد دولت 33.6 هزار ميليارد تومان از بدهي را تسويه كرده كه 29 هزار ميلياردتومان مربوط به بانك ها و 4.6 هزار ميليارد تومان مربوط به  تأمين اجتماعي است.

اين موضوع باعث شد تا گروهي از فعالان و اقتصاد دانان اين سئوال را مطرح كنند كه اين حجم از بدهي به بانك ها به چه ترتيبي و با استفاده از كدام منابع و يا از چه مكانيزمي تسويه شده است.

تهاتر 4.6 هزار ميليارد تومامي بدهي تامين اجتماعي

براساس اين گزارش، درحالي طي روزهاي آينده اين موضوع روشن خواهد شد كه تقي نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت 4.6 هزار ميليارد تومان از بدهي حدود 100 هزار ميلياردتوماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي در قالب تهاتر اموال خبر داد.

وي توضيح داد: ۱۸ بنگاه اقتصادي سودآور از جمله ۶۰ درصد سهام لاوان، ۱۰۰ درصد سهام قطار رجاء، 6درصد سهام بانك رفاه و ۱۰۰ درصد نيروگاه خليج فارس از دولت به تأمين اجتماعي واگذار شده است.

تسويه بدهي 290 هزار ميلياردي به بانك‌ها

از سوي ديگر خبرگزاري فارس با انتشار ابلاغيه اصلاح لايحه بودجه 95 توسط رئيس جمهور، از تسويه بدهي 29 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها خبر داد.

طبق اعلام بانك مركزي دولت تا پايان سال گذشته بيش از 119 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار بود.

به اين ترتيب حسن روحاني با ابلاغ اصلاح لايحه بودجه 95 دستورات لازم را به جهت تسويه مطالبات قانوني بانك‌ها از دولت و حداقل افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها و همچنين حداكثر تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها را صادر كرد.

در اين قانوني كه روحاني براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ كرده آمده است : پيرو ابلاغيه قانون اصلاح قانون بودجه 95 كل كشور به شماره 72469 مورخ 95/6/15 به پيوست ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي در جدول شماره يك قانون مذكور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 1395/7/24 در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

مورخ 95/6/15 به پيوست ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي در جدول شماره يك قانون مذكور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 1395/7/24 در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

توضيح خانواده مرحوم اسديان درباره فوت معامله گر با سابقه ۲۲ ساله
در پي فوت ناگوار مهدي اسديان معامله گر با سابقه ۲۲ سال فعاليت در بازار سرمايه ، خانواده اين مرحوم فقيد توضيحي ارايه كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، در پي فوت ناگوار مهدي اسديان معامله گر باسابقه 22 سال فعاليت در بازار سرمايه ، خانواده اين مرحوم فقيد توضيحي ارايه كرد.

پيرو در خواست خانواده محترم اسديان، اين حقيقت آشكار شدكه تشديد بيماري آن مرحوم به علت فضاي پرتنش ، متلهب، استرس زا و عدم كارآيي بهينه سيستم مديريتي بوده و نقل قول و جزئيات مطرح شده از قول "نزديكان (همكاران)" به اذعان همكاران گرامي و سخت كوش آن مرحوم صحت نداشته است.

سزاوار است محيطي سرشار از آرامش، احترام متقابل و توام با صميمت و صداقت براي همه كارمندان ايجاد شود.

براساس اين گزارش، امروز دوشنبه مراسم ختم اين مرحوم فقيد ساعت 18 الي 19:30 در مسجد الجواد ميدان هفت تير برگزار خواهد شد.

بورس پرس بارديگر اين ضايعه بزرگ و دردناك را به خانواده محترم اسديان تسليت گفته و از خداوند متعال، صبر و شكيبايي مي طلبد.

برنامه افزايش سرمايه ۱۱۰ درصدي بانكي كه آماده دو مجمع است
بانك پارسيان كه هفته آينده دو مجمع فوق العاده و عادي بطور فوق العاده دارد، برنامه افزايش سرمايه حدود ۱۱۰ درصدي را اعلام كرد.

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، بانك پارسيان در حالي هفته پيش زمان دو مجمع فوق العاده و عادي بطور فوق العاده (انتخاب اعضاي هيئت‌مديره) را ساعت 9 و 11 صبح دوشنبه 17 آبان در مجتمع فرهنگي آدينه تعيين كرده كه عصر ديروز برنامه افزايش سرمايه حدود 110 درصدي را اعلام كرد.

براساس اين گزارش، "وپارس" در نظر دارد در صورت صدور مجوز سازمان بورس سرمايه اسمي 2.37 هزار ميليارد توماني را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدي و سود انباشته به 5 هزار ميليارد تومان برساند تا قادر به بهبود نسبت كفايت سرمايه و ظرفيت تسهيلات و تعهدات كلان شود.

كوروش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان ، اواسط شهريور ماه اعلام كرده براي بانك پارسيان مجوز افزايش سرمايه (از 2.3 هزار ميليارد تومان كنوني) به 5 هزار ميليارد تومان را دريافت كرده كه با مجوز سازمان بورس نهايي مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۹:۰۹:۰۹ ] [ بورس باز ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 29
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 4780
امکانات وب